ÇÖZ ile başlayan kelimeler

Başında ÇÖZ harfleri bulunan 48 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Çözülemeyecek

12 Harfli Kelimeler

Çözümlenmesi

11 Harfli Kelimeler

Çözülemeyen, Çözümlemeli, Çözümlenmek, Çözümleyici, Çözümsüzlük, Çözündürmek

10 Harfli Kelimeler

Çözümlemek, Çözümleniş, Çözümlenme, Çözümleyiş, Çözündürme, Çözünürlük

9 Harfli Kelimeler

Çözdürmek, Çözgünlük, Çözümleme

8 Harfli Kelimeler

Çözdürme, Çözülmek, Çözülmüş, Çözümleç, Çözümsel, Çözümsüz, Çözünmek, Çözüşmek

7 Harfli Kelimeler

Çözelti, Çözgülü, Çözülen, Çözülme, Çözülüm, Çözülüş, Çözümcü, Çözünme, Çözüntü, Çözünük, Çözüşme, Çözyağı

6 Harfli Kelimeler

Çözeli, Çözgen, Çözgün, Çözmek, Çözücü

5 Harfli Kelimeler

Çözgü, Çözme, Çözük, Çözüm, Çözüş

3 Harfli Kelimeler

Çöz

Bazı ÇÖZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çözmek :

TDK:
1. -i Düğümlü, bağlı veya sarılı bir şeyi açmak
2. Düğmeyi iliğinden açmak
"Yalnız göğsünün düğmelerini çöz." - P. Safa
3. Saçı açmak
4. Bulmaca, sorun vb.nin bilinmeyen, gizli noktasını bulup açıklamak, sonuca bağlamak
"Kır saçlı postacı bulmacayı çözmüştü." - H. Taner
5. kimya Bir maddeyi çözücüyle çözündürmek, onun çözeltisini yapmak
6. matematik Bir problemde aranan sonucu, belli ögeler yardımıyla ortaya çıkarmak, halletmek
7. Çözgü ipini tezgâha yerleştirmek

çözümleme :
TDK:
1. isim Çözümlemek işi
"Ayağınızı denk alıp bu sorunu bir an evvel çözümlemenizi istiyorum." - R. Mağden
2. dil bilgisi Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
3. dil bilgisi Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme
4. edebiyat Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil
5. felsefe Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
6. kimya Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
7. matematik Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma

çözümsüz :
TDK:
sıfat Çözümü olmayan, çözülemeyen
"Gözleri buğulu, anlamları çözümsüz." - C. Uçuk

ÇÖZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çürüme ve Çözülme - Yazar: Ergin Yıldızoğlu

Kelime Bulma Motoru