ÇAR ile başlayan kelimeler

Başında ÇAR harfleri bulunan 103 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Çarpıntısıtutmak

15 Harfli Kelimeler

Çarpıklaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Çarpıklaştırma

13 Harfli Kelimeler

Çaresizlikten

12 Harfli Kelimeler

Çarpıklaşmak, Çarpıştırmak, Çarşaflanmak, Çarşaflatmak, Çarşafsızlık

11 Harfli Kelimeler

Çarpıklaşma, Çarpıntısız, Çarpışılmak, Çarpıştırma, Çarpıtılmak, Çarşafçılık, Çarşaflamak, Çarşaflanma, Çarşaflatma

10 Harfli Kelimeler

Çaresizlik, Çarıkçılık, Çarkçıbaşı, Çarkıfelek, Çarpıcılık, Çarpıntılı, Çarpışılma, Çarpıtılma, Çarptırmak, Çarşaflama

9 Harfli Kelimeler

Çardaksız, Çarkçılık, Çarleston, Çarliston, Çarpıklık, Çarpılmak, Çarpılmış, Çarpınçlı, Çarpınmak, Çarpışmak, Çarpıtmak, Çarptırış, Çarptırma, Çarşaflık, Çarşafsız

8 Harfli Kelimeler

Çarçabuk, Çardaklı, Çarıklık, Çarıksız, Çarmagun, Çarnaçar, Çarpıkça, Çarpılan, Çarpılış, Çarpılma, Çarpınım, Çarpınma, Çarpıntı, Çarpışma, Çarpıtma, Çarşafçı, Çarşaflı, Çarşamba

7 Harfli Kelimeler

Çarçeşm, Çaresiz, Çareviç, Çarıkçı, Çarıklı, Çarkacı, Çarksız, Çarpıcı, Çarpılı, Çarpmak, Çarşılı, Çarşıya

6 Harfli Kelimeler

Çarçur, Çardak, Çardaş, Çargah, Çariçe, Çarkçı, Çarkıt, Çarklı, Çarlık, Çarmıh, Çarmık, Çarpan, Çarpık, Çarpım, Çarpış, Çarpma, Çarşaf, Çarşak, Çartır, Çaryar

5 Harfli Kelimeler

Çardu, Çarık, Çarka, Çarpı, Çarşı, Çarub

4 Harfli Kelimeler

Çare, Çarh, Çark

3 Harfli Kelimeler

Çar

Bazı ÇAR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


çarçabuk : çabucak, kolaylıkla, çabucacık, hemencecik, alâminüt, alelâcele, bir solukta, çırpıştırma, haber deyince, lâhzada, palas pandıras, serian, tez elden
çaresizlik : bîçarelik, dövünmek, ıstırar, ıztırar, umarsızlık
çaresizlikten : elinden gelmemek
çarh : çark, talih, baht
çarkıt : eski, bozuk, sakat
çarleston : çarliston
çarmık : çarmıh
çarpıcılık : dalgalanım, elektrik
çarpılmış : vuruk
çarpınçlı : sansasyonel
çarpınmak : çırpınmak
çarpıntılı : heyecanlı, telâşlı
çarpıntısıtutmak : heyecen
çarpış : atış, darbe
çarpışma : müsademe, sadme, cenk, harekât, karambol, tegiş
çarpışmak : vuruşmak, tokuşmak, birbirine girmek
çarşaflamak : çarşafa dolanmak
çarşak : kulvar
çarşamba : törtünç
çarşı : bazar

Bazı ÇAR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çardaş :

TDK:
isim Ağır ritimlerle başlayan ve giderek hızlanan Macar halk dansı

çarpışılma :
TDK:
isim Çarpışılmak işi

çarpmak :
TDK:
1. -e Hızla değmek, vurmak
"Eşiği aştım, içeri girdim, ortada duran uzun bir masaya çarptım." - A. Kutlu
2. -i Etkisiyle birdenbire hasta etmek
"Güneş çarpmak. Kömür çarpmak."
3. -i Varlığına inanılan bir gücün öfkesine uğramak
"Yeşildirek te yatan evliya hepinizi çarpar." - K. Tahir
4. -i El çabukluğu ile çalmak, dolandırarak elde etmek
"Köprüden denizi seyredenlerin cüzdanını hep çarparlar." - B. Felek
5. -i Kurnazlıkla ele geçirmek
"İhtiyarın üç aylıkları aldığı günler çıkagelir, allem edip kallem edip zavallının yarı maaşını çarpar kaçar." - H. Taner
6. nsz Kalp, hızlı hızlı vurmak
7. -i, -le, matematik Biri çarpılan, öbürü çarpan denilen iki sayı verildiğinde çarpanı çarpılandaki birim kadar çoğaltarak çarpım adı verilen bir üçüncü sayıyı elde etmek, darp etmek
8. -i Çekiciliğiyle etkilemek, şaşırtmak
"Güzel halk türkülerinde beni çarpan şey bunların hepsinin arkasında bir vaka, bir macera, nihayet bir insan bulunmasıdır." - B. R. Eyuboğlu

ÇAR ile başlayan İlçe isimleri

Çardak (Denizli)
Çarşamba (Samsun)
Çarşıbaşı (Trabzon)

ÇAR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çare Edebiyat - Yazar: Ella Berthoud
Çare Yeniden Diriliş - Yazar: Kemal Durmaz
Yalnızlığa Çare Bulundu - Yazar: Suri Rosen

ÇAR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YUNUS - 11: Eğer Allah insanlara, hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı beklemeyenleri biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde (kendi başlarına) bırakırız.
KIYAME - 16: (Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
MÜ'MİN - 17: Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çarçabuk görendir.

Kelime Bulma Motoru