Ö ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 10 harfli 77 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Öbeklenmek, Öbekleşmek, Ödiyometre, Ödünçleşme, Öfkelenmek, Öfkelenmiş, Öfkesellik, Öğrencelik, Öğrencilik, Öğrenilmek, Öğrenilmez, Öğrenilmiş, Öğrenimlik, Öğrenmelik, Öğretileme, Öğretilmek, Öğürleşmek, Öğürtlemek, Öğütlenmek, Öküzsoğuğu, Ölçülmemiş, Ölçümlemek, Ölçünlemek, Ölçüsüzlük, Ölçüştürme, Öldüresiye, Öldürmemek, Öldürülmek, Öldürülmüş, Ölükuyruğu, Ölümsüzlük, Ömrübillah, Öncesizlik, Önemsemeye, Önemsenmek, Önemsizlik, Öngörülmek, Önleyimevi, Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler, Ötümsüzlük, Övündürücü, Övüngenlik, Öylemesine, Özbekistan, Özdekçilik, Özdemlilik, Özdeşlemek, Özdeşleşme, Özdeştirme, Özelleşmek, Özendirmek, Özengenlik, Özensizlik, Özerkleşme, Özetlenmek, Özetlersek, Özgünleşme, Özgürleşme, Özgürlükçü, Özküçültüm, Özleştirme, Öznelcilik, Özseverlik, Özümlenmek, Özümsenmek, Özyeterlik

Bazı Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ödiyometre : odyometre
öfkelenmiş : öfkeli
öfkesellik : irritability
öğrencilik : talebelik, tilmizlik
öğrenilmez : bir görüş, bir kör biliş
öğrenilmiş : yaygın
öğrenimlik : burs
öğretileme : endoktrinasyon
öğütlenmek : ibret almak
öküzsoğuğu : sitteisevir
ölçünlemek : standardize etmek
öldüresiye : öldürürcesine
öldürmemek : aman vermek
öldürülmüş : maktul
ölükuyruğu : akrep
ölümsüzlük : ölmezlik, kalıcılık, ebedîlik
öncesizlik : ezeliyet, ezel
önleyimevi : prevantoryum
örgütlemek : teşkilâtlandırmak, organize etmek
örgütlenme : teşkilâtlanma
örnekbiçim : model
örneksemek : kıyaslamak
örümcekler : eklem bacaklılar, örümceğimsiler
öylemesine : öylesine
özbekistan : kırgızistan, türkmenistan, kazakistan, orta asya
özdemlilik : molarlık
özendirmek : gayret vermek, isteklendirmek, kamçılamak, teşvik etmek
özensizlik : itinasızlık, dikkatsizlik
özetlersek : hâsılı velkelâm
özküçültüm : self-abasement
özleştirme : arılaştırma
öznelcilik : sübjektivizm, subjektivizm
özümlenmek : özümsenmek
özümsenmek : özümlenmek

Bazı Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


öbeklenmek :

TDK:
nsz Öbek durumuna gelmek, öbek öbek olmak

öncesizlik :
TDK:
1. isim Öncesi olmama durumu
2. Ezel

örgütlemek :
TDK:
1. -i İnsanları veya işleri örgütlü duruma getirmek, teşkilatlandırmak
"Adamları örgütlüyor ve çalıştırıyordu." - T. Buğra
2. Herhangi bir amacı gerçekleştirmek için insanları bir araya getirmek, organize etmek

Kelime Bulma Motoru