Ö ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 10 harfli 77 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Öbeklenmek, Öbekleşmek, Ödiyometre, Ödünçleşme, Öfkelenmek, Öfkelenmiş, Öfkesellik, Öğrencelik, Öğrencilik, Öğrenilmek, Öğrenilmez, Öğrenilmiş, Öğrenimlik, Öğrenmelik, Öğretileme, Öğretilmek, Öğürleşmek, Öğürtlemek, Öğütlenmek, Öküzsoğuğu, Ölçülmemiş, Ölçümlemek, Ölçünlemek, Ölçüsüzlük, Ölçüştürme, Öldüresiye, Öldürmemek, Öldürülmek, Öldürülmüş, Ölükuyruğu, Ölümsüzlük, Ömrübillah, Öncesizlik, Önemsemeye, Önemsenmek, Önemsizlik, Öngörülmek, Önleyimevi, Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler, Ötümsüzlük, Övündürücü, Övüngenlik, Öylemesine, Özbekistan, Özdekçilik, Özdemlilik, Özdeşlemek, Özdeşleşme, Özdeştirme, Özelleşmek, Özendirmek, Özengenlik, Özensizlik, Özerkleşme, Özetlenmek, Özetlersek, Özgünleşme, Özgürleşme, Özgürlükçü, Özküçültüm, Özleştirme, Öznelcilik, Özseverlik, Özümlenmek, Özümsenmek, Özyeterlik

Bazı Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


öğrencilik : talebelik, tilmizlik
öğrenilmek : bellenmek, bilinmek
öğrenilmez : bir görüş, bir kör biliş
öğrenilmiş : yaygın
öğrenimlik : burs
öğrenmelik : burs
öğretileme : endoktrinasyon
öğütlenmek : ibret almak
öküzsoğuğu : sitteisevir
ölçülmemiş : ölçüsüz
ölçüsüzlük : ayarsızlık, muvazenesizlik
öldüresiye : öldürürcesine
öldürmemek : aman vermek
öldürülmek : defteri dürülmek, gebertilmek, maktul düşmek, ortadan kaybolmak, post elden gitmek, postu kaptırmak, tantuna gitmek, temizlenmek
öldürülmüş : maktul
ölükuyruğu : akrep
ölümsüzlük : ölmezlik, kalıcılık, ebedîlik
önemsemeye : dert değil
önemsenmek : dinlenmek
önleyimevi : prevantoryum
örgütlemek : teşkilâtlandırmak, organize etmek
örneksemek : kıyaslamak
örtülmemiş : örtüsüz
övüngenlik : benbencilik
öylemesine : öylesine
özbekistan : kırgızistan, türkmenistan, kazakistan, orta asya
özensizlik : itinasızlık, dikkatsizlik
özküçültüm : self-abasement
öznelcilik : sübjektivizm, subjektivizm
özseverlik : narsisizm
özyeterlik : otarsi

Bazı Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ölçüştürme :

TDK:
isim Ölçüştürmek işi

ölümsüzlük :
TDK:
olumsuzluk

özdeşlemek :
TDK:
-i Özdeş duruma getirmek

Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ölümsüzlük ve Pilgrim - Yazar: Timothy Findley
Öğrenilmiş Çaresizlik - Yazar: Funda Özsoy...
Devletin Ölümsüzlük İksiri - Sülvanü'l-Muta'fi Udvani'l-Etba - Yazar: İbn Zafer
Ölümsüzlük Çağı - Yazar: Hurşit Dalmış
Ölümsüzlük Otu - Yazar: Mehmet Başaran
Gılgamış - Ölümsüzlük Peşinde - Yazar: Bruno P....
Tanrı, Özgürlük ve Ölümsüzlük - Immanuel Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi Üzerinden Bir Tartışma - Yazar: Tamer Ertangil
Ölümsüzlük Otu - Yazar: Mehmet Başaran
Hayatın Anlamı ve Ölümsüzlük - Yazar: Mehmet Türkeri

Kelime Bulma Motoru