Ö ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 9 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Öbeklenme, Öbekleşme, Öbürdünya, Ödemezlik, Ödüncülük, Ödünçleme, Ödünlemek, Ödyometre, Öfkeleniş, Öfkelenme, Ögretimde, Öğleüzeri, Öğrenilme, Öğrenimli, Öğretilme, Öğretimde, Öğürleşme, Öğürtleme, Öğütlemek, Öğütörnek, Öğütülmek, Öğütülmüş, Ökselemek, Öksürtmek, Öksürtücü, Öksürüklü, Öküzburnu, Ölçmenlik, Ölçtürmek, Ölçübilim, Ölçülemez, Ölçülmesi, Ölçülülük, Ölçüsünde, Öldürtmek, Öldürülen, Öldürülme, Öleyazmak, Ölmezoğlu, Ölümlülük, Ömrühayat, Önbileşen, Öncecilik, Öncelemek, Öncelikle, Öncelikli, Önemsemek, Önemseniş, Önemsenme, Önemseyiş, Önemsizce, Öngörülme, Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi, Ötümlülük, Övgücülük, Övgülemek, Övünceler, Öykücülük, Öykülemek, Öykünleme, Öykünmeci, Öykünmeli, Öykünülen, Öylelikle, Özdecikte, Özdeşleme, Özdevimli, Özdevinim, Özelleşme, Özellikle, Özellikli, Özendiren, Özendirme, Özenilmek, Özenilmiş, Özenmeden, Özensizce, Özentisiz, Özetkitap, Özetlemek, Özetlenme, Özetleyin, Özezerlik, Özgecilik, Özgidimli, Özgülemek, Özgürlüğü, Özlentili, Özümlemek, Özümlenme, Özümsemek, Özümsenme, Özüştürül, Özverinin, Özveriyle

Bazı Ö ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


öbekleşme : kamplaşma
ödünçleme : ariyet, istiare, metafor, ödünç alma
ödünlemek : telafi etmek
öfkelenme : köpürme, tehevvür
ögretimde : pek iyi
öğleüzeri : öğleüstü
öğretimde : pekiyi
öğütörnek : ibret
öğütülmüş : gavıt
öküzburnu : serçegillerden
ölçülmesi : öntest
ömrühayat : geçirilen
örnekseme : kıyas, analoji
örselemek : yıpratmak, eskitmek, hırpalamak, zedelemek, sarsmak
örümcekli : bakımsız, eskimiş, köhne
övgülemek : kompliman yapmak
övünceler : mefahir
öykücülük : hikâyecilik
öykünmeci : öykünen, taklitçi
öykünmeli : taklidi
öylelikle : sonunda, öylece
özdecikte : dikey titreşim kipleri
özellikle : bilhassa, hele, hususuyla, alelhusus, bahusus, hassaten, hem, ille, mahsus, mahsusen, münhasıran
özendirme : işi, teşvik, promosyon
özenilmiş : mutena

Bazı Ö ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


öldürülme :

TDK:
isim Öldürülmek işi

ölümlülük :
TDK:
olumluluk

özelleşme :
TDK:
isim Özelleşmek işi

Kelime Bulma Motoru