ÖN ile başlayan kelimeler

Başında ÖN harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Önemsemeyerek

12 Harfli Kelimeler

Önemsememesi, Önemsemezlik

11 Harfli Kelimeler

Önemsememek, Önemsemeyen

10 Harfli Kelimeler

Öncesizlik, Önemsemeye, Önemsenmek, Önemsizlik, Öngörülmek, Önleyimevi

9 Harfli Kelimeler

Önbileşen, Öncecilik, Öncelemek, Öncelikle, Öncelikli, Önemsemek, Önemseniş, Önemsenme, Önemseyiş, Önemsizce, Öngörülme

8 Harfli Kelimeler

Önbilici, Önceleme, Önceleri, Önderlik, Önemlice, Önemseme, Öngörmek, Öngörülü, Önlemsiz, Önlenmek, Önleyici, Önlüklük, Önmaymun, Önödence, Önsellik

7 Harfli Kelimeler

Önceden, Öncelik, Öncesiz, Öncülük, Öndelik, Önelcik, Önemsiz, Önermek, Önetken, Öngörme, Ön­leme, Önlemek, Önlemli, Önleniş, Önlenme, Önleyen, Önleyiş, Önlüklü, Önoloji, Önsuçlu, Önünden, Önyapım

6 Harfli Kelimeler

Önalgı, Önalım, Önayak, Önbesi, Önbili, Önceki, Öncesi, Öndeki, Öndeyi, Önemli, Önerge, Öneriş, Önerme, Önerti, Öngörü, Öngüdü, Önleme, Önörgü, Önsezi, Öntest, Önünce, Önünde

5 Harfli Kelimeler

Öncel, Öncül, Öndeç, Önden, Önder, Önemi, Öneri, Öneze, Öngün, Önlem, Önlük, Önsel, Önsöz, Önsuç, Önsüz, Önyüz

4 Harfli Kelimeler

Önad, Önce, Öncü, Önçe, Önde, Önek, Önel, Önem

3 Harfli Kelimeler

Önü

2 Harfli Kelimeler

Ön

Bazı ÖN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


önalgı : preperception
önalım : şufa
önbesi : protein
önbili : kehanet
önbilici : kâhin
öncecilik : insiyatif, inisiyatif
öncel : selef, eslâf
öncesizlik : ezeliyet, ezel
öncül : mukaddem, kılavuz, öncü
önde : başagut, başıl, kabl
öndelik : avans, peşinat
önden : peşin
önder : gücü, lider, şef, rehber, kılavuz, başat, alemdar, amîd, baştınki, böke, imam, ön teker, öncü, pişva, yolçu
öndeyi : tahmin, önsezi
önelcik : proton
önemlice : ciddî
önemsememek : ağırsamak, deyip de geçmek, es geçmek, fütur etmemek, hafife almak, hakir görmek, hat çekmek, ıska geçmek, kafasına söz girmemek, kenara atmak, oralı olmamak

Bazı ÖN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


önemsenmek :

TDK:
nsz Önem verilmek, üzerinde durulmak

önemsizce :
TDK:
sıfat Önemli sayılmayacak kadar

önerme :
TDK:
1. isim Önermek işi
2. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif
3. mantık Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye

ÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Alçakgönüllü Bir Öneri - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Jonathan Swift

ÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


CİN - 27: Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar,.
FUSSİLET - 42: Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah'tan indirilmiştir.

Kelime Bulma Motoru