ÖN ile başlayan kelimeler

Başında ÖN harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Önemsemeyerek

12 Harfli Kelimeler

Önemsememesi, Önemsemezlik

11 Harfli Kelimeler

Önemsememek, Önemsemeyen

10 Harfli Kelimeler

Öncesizlik, Önemsemeye, Önemsenmek, Önemsizlik, Öngörülmek, Önleyimevi

9 Harfli Kelimeler

Önbileşen, Öncecilik, Öncelemek, Öncelikle, Öncelikli, Önemsemek, Önemseniş, Önemsenme, Önemseyiş, Önemsizce, Öngörülme

8 Harfli Kelimeler

Önbilici, Önceleme, Önceleri, Önderlik, Önemlice, Önemseme, Öngörmek, Öngörülü, Önlemsiz, Önlenmek, Önleyici, Önlüklük, Önmaymun, Önödence, Önsellik

7 Harfli Kelimeler

Önceden, Öncelik, Öncesiz, Öncülük, Öndelik, Önelcik, Önemsiz, Önermek, Önetken, Öngörme, Ön­leme, Önlemek, Önlemli, Önleniş, Önlenme, Önleyen, Önleyiş, Önlüklü, Önoloji, Önsuçlu, Önünden, Önyapım

6 Harfli Kelimeler

Önalgı, Önalım, Önayak, Önbesi, Önbili, Önceki, Öncesi, Öndeki, Öndeyi, Önemli, Önerge, Öneriş, Önerme, Önerti, Öngörü, Öngüdü, Önleme, Önörgü, Önsezi, Öntest, Önünce, Önünde

5 Harfli Kelimeler

Öncel, Öncül, Öndeç, Önden, Önder, Önemi, Öneri, Öneze, Öngün, Önlem, Önlük, Önsel, Önsöz, Önsuç, Önsüz, Önyüz

4 Harfli Kelimeler

Önad, Önce, Öncü, Önçe, Önde, Önek, Önel, Önem

3 Harfli Kelimeler

Önü

2 Harfli Kelimeler

Ön

Bazı ÖN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


önad : ödev, nitelik, nicelik, yer, yüz, sıfat, ön ad, nitem
önbesi : protein
önbileşen : önerti
önceden : başlarken, başlangıçta, evvelce, evvelden, peşin, peşinen
öncelemek : takdim etmek
önceleri : başlangıçta, evvel zaman, evvelce, evveliyat, evvelleri, iptidaları
öncelikle : evleviyetle, evvelemirde, ilk ağızda
öncesizlik : ezeliyet, ezel
öncü : müjdeci, avangart, önder, kılavuz, pişdar, aldı, başacı, başalmış, bayrak, öncül, yelme
öncül : mukaddem, kılavuz, öncü
öncülük : önderlik
öndeki : baştınki
öndelik : avans, peşinat
önder : gücü, lider, şef, rehber

Bazı ÖN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


öngörü :

TDK:
isim Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma

öngörülmek :
TDK:
nsz İlerisi için kararlaştırılmak, göz önünde tutulmak
"Bir konser salonunda konser vermesi öngörülmüştü." - A. Ağaoğlu

ÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


VAKİA - 10: (Hayırda) önde olanlar,(ecirde de) öndedirler.
MAİDE - 13: Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat'ın) önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
MAİDE - 14: «Biz hıristiyanlarız» diyenlerden de kesin sözlerini almıştık ama onlar da kendilerine zikredilen (verilen öğütlerin veya Kitab'ın) önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.

Kelime Bulma Motoru