Ü ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Ü harfleri bulunan 7 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Ücretli, Üçkağıt, Üçlemek, Üçleşme, Üçteker, Üçüncül, Üflemek, Üflenme, Üfürmek, Üleşmek, Ülevsiz, Ülgüdür, Ülkenin, Ülkesel, Ülküdaş, Ülkülük, Ülküsel, Ümitsiz, Ümitvar, Ümmetçe, Ümmetçi, Ümmilik, Ümranlı, Ünlemek, Ünlenme, Ünletme, Ünlülük, Ünsiyet, Ürdünlü, Üremsel, Üretici, Üretimi, Üretken, Üretmek, Ürkekçe, Ürkerek, Ürküntü, Ürküsüz, Ürküten, Ürkütme, Üroloji, Ürperiş, Ürperme, Ürperti, Ürtiker, Üründük, Üründül, Ürünler, Ürünsüz, Ürüşmek, Üsalize, Üsçavuş, Üsdudak, Üslenme, Üslupçu, Üsluplu, Üssubay, Üstatça, Üstelik, Üstemel, Üstenci, Üstenme, Üsterme, Üstteki, Üstübeç, Üstünde, Üstüngü, Üstüvan, Üşengeç, Üşengen, Üşenmek, Üşü-mek, Üşürmek, Üşüşmek, Üşütmek, Üşütücü, Ütopist, Ütüleme, Ütülmek, Üveymek, Üyeleri, Üzerine, Üzerlik, Üzgüsel, Üzgüsüz, Üzülmek, Üzülmüş, Üzümsüz, Üzünçlü

Bazı Ü ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


üçkâğıt : hile, düzen, dolap
üçüncül : sülâsî, tersiyer
üleşmek : bölüşmek, paylaşmak, pay etmek
ülgüdür : örnek, numune
ülkenin : erçin
ülkülük : şiar, devise
ümitsiz : umutsuz, kalbi kırık, meyus, nâ-ümid
ümitvar : umutlu
ünlemek : çığırmak, seslenmek
ünlülük : meşhurluk
ünsiyet : ahbaplık, alışkanlık, arkadaşlık
üremsel : çoğalma, üreme, jenital, genital
ürkerek : ürkek ürkek, yılgın yılgın
ürküntü : tevahhuş, tez, vahşet
ürküten : yıldırgan
ürperme : irkinti, tedehhüş
ürtiker : kurdeşen
üründük : verimli, seçkin, güzide
üründül : seçkin, güzide
üsalize : üst alize
üsçavuş : üstçavuş
üsdudak : üst dudak
üssubay : üstsubay
üstelik : ayrıca, güçlü, kuvvetli, sağlam

Bazı Ü ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


üretici :

TDK:
1. isim, ticaret Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı
"Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır." - Anayasa
2. sıfat Üretim sağlayan

ürperti :
TDK:
isim Ürperme duygusu
"İncir ağacının altında her zamanki isimsiz ürpertiyle titriyorum." - Y. Z. Ortaç

üslûpçu :
TDK:
üslupçu

Ü ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Üsküdar (İstanbul)

Ü ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 16: Bir ülkeyi helâk etmek istediğimizde, o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşılarına (iyilikleri) emrederiz; buna rağmen onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke, helâke müstahak olur; biz de orayı darmadağın ederiz.
YUSUF - 55: «Beni ülkenin hazinelerine tayin et! Çünkü ben (onları)  çok iyi korurum ve bu işi bilirim» dedi.

Kelime Bulma Motoru