Ü ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda Ü harfleri bulunan 5 harfli 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Belgü, Bengü, Bilgü, Böğsü, Büğlü, Büğrü, Büngü, Bürgü, Büzgü, Cingü, Çöklü, Çöpçü, Çöplü, Çörkü, Çörtü, Çözgü, Çünkü, Döngü, Dünkü, Dürtü, Dürzü, Düşçü, Düşkü, Düzgü, Golcü, Göğsü, Göncü, Gönlü, Görgü, Görsü, Götçü, Gözcü, Gözgü, Gözlü, Güçlü, Gülcü, Güllü, Günlü, Gürcü, Herrü, Hüznü, Kökçü, Köklü, Köksü, Köprü, Kösçü, Kösnü, Köycü, Köylü, Küflü, Küllü, Küncü, Küplü, Kürsü, Küskü, Kütlü, Lüpçü, Mengü, Müftü, Mülkü, Öbürü, Ölüyü, Örücü, Örülü, Ötepü, Ötücü, Ötürü, Övücü, Özünü, Püklü, Püskü, Püslü, Rolcü, Sövgü, Sözcü, Sözlü, Statü, Süngü, Sürgü, Süslü, Sütçü, Sütlü, Süzgü, Şükrü, Törpü, Tülgü, Tüpçü, Tüplü, Türkü, Türlü, Tütsü, Tüylü, Ülegü, Ürünü, Ütücü, Ütülü, Üzücü, Yeygü, Yönlü, Yükçü, Yüklü, Yüknü, Yülgü, Yünlü, Yüsrü, Yüzlü, Züllü

Bazı Ü ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bilgü : bilgi
böğsü : örümcek
büngü : tos
cingü : zafer, utku
çöklü : soylu, asil
çöpçü : gübürcü
çöplü : çöple
çünkü : zira, çünki, ki, lâkin
düşçü : hayalperest, romanesk
göğsü : büst
görgü : terbiye, deneyim, adabımuaşeret, tecrübe, töre, umur
gözgü : ayna
günlü : tarihli
herrü : ya herrü ya merrü
köprü : ahşap, kâgir, vücudun, geçek, jeoteknik teknikeri, konsorsiyum, korkuluk, mühendis, mühendislik, ölçmenlik
küflü : köhne
küplü : ayyaş
lüpçü : bedavacı, beleşçi
mengü : ölümsüz, bengi, ebedi
mülkü : varlıksız
ölüyü : tahnit
ötepü : meme
ötürü : dolayı, naşi
övücü : sitayişkâr
özünü : mealen
sövgü : sövme

Bazı Ü ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


çöplü :

TDK:
1. sıfat Sapı olan (üzüm vb.)
2. Çöple, süprüntüyle karışmış

dürzü :
TDK:
ünlem Ağır hakaret ve küfür sözü

düşkü :
TDK:
isim Uğraşı

Ü ile biten 5 harfli İlçe isimleri

İnönü (Eskişehir)

Ü ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Görgü ve Casusluk - Yazar: Gail Carriger
İstanbul Yüzlü Kadın - Yazar: Ahmed Günbay...
Ay Yüzlü Mehlikam Efruzlu Notlarım - Yazar: Sultan Özateş
Güleç Yüzlü Anılar - Yazar: İlhan Bardakçı
Görgü Tanığı - Bir Gazetecinin Sıradışı Anıları - Yazar: Orhan Karaveli
Güneş Yüzlü Çocuklar - Yazar: Emine Sevinç...
Görgü Tanığı - Bir Gazetecinin Sıradışı Anıları - Yazar: Orhan Karaveli
Yarım Yüzlü Adam - Yazar: H. Hüseyin Ütün

Ü ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 40: Hani, kız kardeşin gidip «Ona bakacak birini size bulayım mı?» diyordu. Böylece seni, gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen, birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre (bu makama) geldin ey Musa!  .
ENFAL - 43: Hatırla ki, Allah, uykunda sana onları az gösterdi. Eğer onları sana çok gösterseydi, elbette çekinecek ve bu iş hakkında münakaşaya girişecektiniz. Fakat Allah (sizi bundan) kurtardı. Şüphesiz O, kalplerin özünü bilir.
HUD - 5: Bilesiniz ki, onlar Peygamber'den, (düşmanlıklarını)  gizlemeleri için göğüslerini çevirirler (gönüllerinden geçeni gizlerler).   İyi bilin ki, onlar elbiselerine büründükleri zaman dahi, Allah onların gizlediklerini de, açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü O, kalplerin özünü bilendir.

Kelime Bulma Motoru