I ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında I harfi bulunan 7 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Içbükey, Içermek, Içinden, Idareli, Idukkut, Iffetli, Ihlamak, Ihlamur, Ihracat, Ihtırma, Ikınmak, Ikircik, Iklamak, Ilaçsız, Ilenmek, Ileride, Ilgamak, Ilgarcı, Ilgisiz, Ilıklık, Ilıncık, Ilınmak, Ilıtmak, Iltifat, Inançlı, Inanmak, Inanmış, Incalız, Inciten, Inlemek, Inleyen, Insanın, Ipekten, Ipıslak, Ipıssız, Ipsiler, Iradıyo, Iraklık, Iraksak, Iralama, Irgamak, Irganma, Irkiyat, Irlamak, Irmağın, Irmızan, Isfahan, Ishalli, Isıalan, Isılpil, Isınmak, Isırgan, Isırgın, Isırıcı, Isırmak, Isırtma, Isıtıcı, Isıtmaç, Isıtmak, Iskarça, Iskarta, Iskatçı, Iskonta, Iskonto, Islahat, Islamak, Islanış, Islanma, Islatış, Islatkı, Islatma, Islıklı, Ismarıç, Ismılak, Ispanak, Ispavli, Ispiyon, Israrcı, Israrla, Israrlı, Istakoz, Istampa, Istanpa, Istılah, Istırap, Istırar, Işçinin, Işgüzar, Işıközü, Işıksız, Işılama, Işıldak, Işıncık, Işınsal, Işıtmak, Işitken, Işlemez, Iştahlı, Ithalat, Itibarı, Itriyat, Ittırat, Izleyen, Izmarit, Iztırap, Iztırar

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ıçermek : tazammun etmek
ıçinden : için için
ıhlamur : ıhlamurgillerden, kahve, kahvehane, ökse otu, ökseotu, tilya
ıhracat : dış satım
ıkircik : ikircim
ılâçsız : biilâç
ılınmak : ılımak
ılıtmak : ılıklaştırmak
ıltifat : nevaziş
ınanmak : ciddiye almak, mutmain olmak
ınanmış : iman sahibi, mutmain
ınlemek : inildemek, inilemek
ınsanın : nefis mücadelesi
ıpsiler : iplik solucanlar
ırlamak : yırlamak
ırmızan : ramazan
ıshalli : ötürüklü
ısınmak : alışmak, benimsemek
ısırgan : ısırgangillerden
ısırıcı : ısıran, kaşındıran, soğuk
ısırmak : kaşındırmak, dalamak, dişine vurmak, yemek
ıskonta : kırdırma
ıskonto : indirim, kırdırma, tenzilât, iskonto
ıslahat : reform, düzeltmeler, iyileştirmeler, düzeltme
ıslamak : ıslatmak
ısmarıç : sipariş
ısrarcı : musırr
ısrarla : yana yana istemek
ısrarlı : dimdik
ıstampa : damga

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ısırgan :

TDK:
isim, bitki bilimi Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırıldığında karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica)
"Bu ulu ağaç yerlerde sürüne sürüne kurudu ve etrafını dikenler, ısırganlar bürüdü." - A. H. Müftüoğlu

ıslıklı :
TDK:
1. sıfat Islık çıkaran
2. Islık gibi çıkan

Kelime Bulma Motoru