I ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda I harfi bulunan 12 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Ademoğulları, Amfibyumları, Avustralyalı, Azerbaycanlı, Bağdaştırıcı, Balıkkartalı, Bamyatarlası, Başkaldırıcı, Bezirganbaşı, Bilgisayarcı, Bülbülkonağı, Bülbülyuvası, Canlandırıcı, Çobançantası, Çobanyıldızı, Dalgalanımlı, Defneyaprağı, Deniztavşanı, Denizyıldızı, Dışlanmaları, Dilberdudağı, Domuztırnağı, Gelinparmağı, Gündüzsefası, Halkoylaması, Hanımparmağı, Hazırlandığı, İçtimaiyatçı, İspritizmacı, Kağıthelvası, Kalburabastı, Karmanyolacı, Kartpostalcı, Katırtırnağı, Kentlerarası, Korkmadığını, Kullanılması, Kurcalandığı, Kuzgunkılıcı, Leylekgagası, Litografyacı, Ls-bağlaşımı, Madagaskarlı, Maltahumması, Manifaturacı, Manyetizmacı, Mukaddesatçı, Müneccimbaşı, Normandiyalı, Parlaklığını, Petrokimyacı, Pişmanlığını, Portakalımsı, Propagandacı, Propogandacı, Rahatsızlığı, Sabahyıldızı, Sağlamlığını, Saklanılması, Saygınlığını, Sığırtenyası, Sidiktorbası, Soruşturmacı, Şekerpancarı, Tavşanbıyığı, Tavşandudağı, Tavşankulağı, Tekerçalarcı, Tekrarlayıcı, Toplulukları, Topografyacı, Uluslararası, Vezirparmağı, Yabanpancarı, Yağmurkuşağı, Yağmurlayıcı, Yapılacağını, Yılanyastığı, Yugoslavyalı, Yunanistanlı, Yuvarlanması

Bazı I ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


âdemoğulları : beniâdem
amfibyumları : omurgalılar
balıkkartalı : kartallardan, beyaz
bamyatarlası : mezarlık
bezirgânbaşı : bez
canlandırıcı : animatör
çobançantası : turpgillerden
deniztavşanı : uzun
denizyıldızı : denizyıldızlarından
dışlanmaları : ırk ayrımı
hazırlandığı : gazete
içtimaiyatçı : sosyolog, toplum bilimci
kâğıthelvası : ince
katırtırnağı : baklagillerden
kentlerarası : şehirlerarası
kurcalandığı : çıbanbaşı
kuzgunkılıcı : süsengillerden, uzun, glâyöl
ls-bağlaşımı : öğeciklerde
maltahumması : kalaazar
manifaturacı : bezzaz, yırtımcı
normandiyalı : norman
parlaklığını : sönmek
pişmanlığını : ah vah etmek
portakalımsı : portakalsı
propogandacı : propogandist
sağlamlığını : çürümek
saklanılması : vedia
sidiktorbası : mesane, sidikkavuğu
şekerpancarı : ıspanakgillerden
tekerçalarcı : diskjokey
topografyacı : yerbetimci
uluslararası : milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal, arsıulusal, memleketler arası, vikihaber, vikipedi
yapılacağını : gitti

Bazı I ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


soruşturmacı :

TDK:
isim Soruşturma yapan kimse, soruşturucu, muhakkik

I ile biten 12 harfli İlçe isimleri

Dernekpazarı (Trabzon)

I ile biten 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ayçöreği ve Denizyıldızı - Yazar: Sunay Akın

Kelime Bulma Motoru