I ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda I harfi bulunan 5 harfli 271 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Acılı, Acısı, Acıyı, Açıcı, Adalı, Adamı, Adını, Ağıcı, Ağılı, Akıcı, Alası, Alayı, Alıcı, Alışı, Altlı, Amacı, Analı, Antlı, Apacı, Aracı, Aralı, Arıcı, Arpçı, Artçı, Asılı, Asklı, Aşağı, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Atıcı, Atılı, Ayıbı, Ayıcı, Azılı, Baççı, Bagrı, Bağcı, Bağlı, Bağrı, Bağşı, Bahsı, Baksı, Baktı, Balcı, Balkı, Ballı, Barcı, Bargı, Barlı, Basdı, Baskı, Bastı, Başçı, Başlı, Batkı, Bavcı, Bavlı, Baygı, Bayrı, Bıçkı, Cağlı, Cakşı, Camcı, Camlı, Camsı, Canlı, Carlı, Cartı, Cavlı, Cazcı, Cazlı, Cıngı, Çağrı, Çalgı, Çalkı, Çaltı, Çancı, Çandı, Çaplı, Çarpı, Çarşı, Çatkı, Çatlı, Çavlı, Çaycı, Çaylı, Çıktı, Çıngı, Çırpı, Dağcı, Dağlı, Dalgı, Dallı, Dalsı, Damlı, Daşkı, Datlı, Dışkı, Duacı, Edalı, Esası, Falcı, Faslı, Fışkı, Gamlı, Ganlı, Gayrı, Gazlı, Hab-ı, Haçlı, Hakkı, Haklı, Hancı, Hapçı, Harcı, Harlı, Havlı, Hazcı, Hırlı, Hızlı, Irakı, Irkçı, Isısı, Işığı, İmalı, Kaçlı, Kağnı, Kalcı, Kamcı, Kamçı, Kanlı, Kaplı, Kargı, Karnı, Karşı, Kaslı, Kasnı, Kaşlı, Katkı, Katlı, Kavkı, Kaygı, Kılgı, Kıllı, Kınlı, Kırcı, Kırkı, Kıskı, Kısmı, Kıygı, Lafçı, Lakçı, Lığlı, Mantı, Martı, Mastı, Mıhlı, Namlı, Nazlı, Odacı, Odalı, Olası, Oralı, Orası, Otacı, Ovalı, Oyacı, Oyalı, Ozanı, Paççı, Parpı, Paslı, Pa-yı, Paylı, Pıhtı, Pırpı, Pırtı, Raflı, Saçlı, Sağcı, Sağrı, Saklı, Saksı, Salcı, Salgı, Salkı, Sallı, Sancı, Sangı, Sanlı, Sanrı, Sapkı, Saplı, Sargı, Savcı, Saygı, Sayrı, Sazcı, Sazlı, Sındı, Sırlı, Sıygı, Şanlı, Şapcı, Şaplı, Şarkı, Şaşkı, Şavlı, Tabkı, Taçlı, Tanrı, Tapkı, Tartı, Taşçı, Taşkı, Taşlı, Taşsı, Tatlı, Tavcı, Tavlı, Tıngı, Tıpkı, Toldı, Uçarı, Umacı, Uyarı, Uzağı, Vargı, Varlı, Vasfı, Yadçı, Yağcı, Yağlı, Yağmı, Yakşı, Yalpı, Yamçı, Yancı, Yangı, Yankı, Yanlı, Yansı, Yarçı, Yargı, Yarşı, Yasçı, Yaslı, Yassı, Yastı, Yaşlı, Yatçı, Yatsı, Yavsı, Yaygı, Yaylı, Yazgı, Yılgı, Yılkı, Yırcı, Yoğçı, Yurçı, Zağcı, Zağlı, Zamlı, Zanlı, Zarcı, Zarsı, Zıhlı, Zıttı

Bazı I ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


adını : gıyaben
asklı : ask
ayıcı : sert
bağrı : kararlı, azimli
barlı : kirli, varlıklı, zengin
baskı : tazyik, pres, ağırlık, basık, basruk, bastırık, basuç, el, forsa, print, tabı, tahakküm, tekstil teknikeri, yumruk, zor
bıçkı : hızar
cağlı : namuslu, dürüst
cakşı : yakşı, yakışıklı, güzel
cartı : şık, alımlı
çağrı : davet, banlak, car, çağır
çarşı : bazar, muhtesip
dalsı : görevi
hâb-ı : gizli, saklı, hafi, gizlemek, örtmek, setretmek
harcı : ucuz
kamcı : kam, kamçı, sahir
kamçı : şaman, efsun

Bazı I ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bavlı :

TDK:
1. isim Ava alıştırılmış hayvan
2. Avcıların, köpeklerini ava alıştırmak için kullandıkları yapay kuş vb

dalgı :
TDK:
isim Aymazlık

kanlı :
TDK:
1. sıfat Kan bulaşmış
"Öldürdüğü güzele ağlayan bu katilin / Elleri kanlı fakat gözyaşları temizdi" - E. B. Koryürek
2. Kanı olan
3. Kan dökülmesine neden olan
"Bu savaş çok kanlı olacak, beyler." - T. Buğra
4. İsteyerek kan dökmüş olan (kimse), hunriz, katil
5. Kanlanmış olan
"Kanlı göz."
6. isim Kan davasında taraf olan kimse
"Oğlumun kanlısı Abbas kâfiri değil, oğlumun kanlısı Esme dir." - Y. Kemal
7. tıp (***) Kanı yoğun olan, demevi
"Kanlı adam."

I ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Kargı (Çorum)

I ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kanlı Hesaplaşma - Yazar: Philip Margolin
Kanlı Madalya - Yazar: Stephen Crane
Kanlı Oyun - Yazar: Hamza Kızılırmak
Kanlı Topraklar - Yazar: Orhan Kemal
Kanlı Sorgu - Yazar: Paul Carson
Dehşetin Kanlı Gölgesi Caligula - Yazar: A. Mümtaz İdil
Kanlı Topraklar - Yazar: Orhan Kemal
Kanlı Düğün - Yazar: Kadir Mısıroğlu
Holmes İstanbul'da - Kanlı Elmaslar - Yazar: Kurt Aldeer

Kelime Bulma Motoru