Ş ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında Ş harfleri bulunan 11 harfli 71 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Şabanlaşmak, Şablonculuk, Şahadetname, Şahlandırma, Şahmerdancı, Şahsiyetsiz, Şakırdatmak, Şaklabanlık, Şakşakçılık, Şamdancılık, Şampiyonluk, Şampuanlama, Şandellemek, Şangırdamak, Şangırdatma, Şansölyelik, Şantajcılık, Şapırdatmak, Şapşallaşma, Şarklılaşma, Şarlatanlık, Şaşılasılık, Şaşırmışlar, Şaşkınlaşma, Şaşkınlıkla, Şefaatçilik, Şeffaflaşma, Şefkatlilik, Şehadetname, Şehirleşmek, Şehremaneti, Şehzadelere, Şekerkamışı, Şekerlemeci, Şekerlenmek, Şekerleşmek, Şekildeşlik, Şekillenmek, Şekilperest, Şekilsizlik, Şenlendirme, Şerbetçilik, Şerbetlemek, Şerbetlenme, Şereflenmek, Şerefsizlik, Şeriatçılık, Şeyhülislam, Şeytanılain, Şeytantersi, Şıkırdatmak, Şıklaştırma, Şımartılmak, Şımartılmış, Şıngırdamak, Şıpsevdilik, Şırıngalama, Şiddetlenme, Şiddetlilik, Şikayetname, Şikemperver, Şimşeklenme, Şimşeksavar, Şipşakçılık, Şirketleşme, Şirretleşme, Şişmanlamak, Şişmanlatma, Şöylemesine, Şükreylemek, Şüphelenmek

Bazı Ş ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


şabanlaşmak : aptal, alık, aptallaşmak, sersemlemek
şahadetname : diploma, sertifika, bröve, belge
şahsiyetsiz : kişiliksiz
şaklabanlık : dalkavukluk
şarklılaşma : doğululaşma
şaşılasılık : garabet
şaşırmışlar : aceze
şefkatlilik : sevecenlik
şehadetname : diploma, sertifika, bröve
şehremaneti : il, ilçe, kasaba, aydınlatma, su, belediye
şekerkamışı : buğdaygillerden
şekillenmek : biçimlenmek, biçim almak, şekil almak
şekilsizlik : biçimsizlik
şereflenmek : onurlanmak, müşerref olmak, teşerrüf etmek
şerefsizlik : onursuzluk
şimşeksavar : paratoner
şişmanlamak : adam olmak, et bağlamak, et tutmak, etlenmek, gelişmek, kilo almak, palazlanmak, semen peyda etmek, semirmek, tavlanmak, tombullaşmak, toplamak, toplanmak
şükreylemek : şükretmek

Bazı Ş ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


şahmerdancı :

TDK:
isim Şahmerdan kullanan kimse

şefkatlilik :
TDK:
isim Sevecenlik

şekerleşmek :
TDK:
1. nsz, kimya Nişastalı ve selülozlu maddeler, enzimlerin veya inorganik asitlerin etkisiyle mayalanabilir şekerler durumuna dönüşmek
2. Bir kimse sevimli, hoşa gidecek bir duruma gelmek

Kelime Bulma Motoru