Ş ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Ş harfleri bulunan 11 harfli 138 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Alışılmamış, Arıtılmamış, Astarlanmış, Aşılanmamış, Bağdaşmamış, Bağışlanmış, Bağlanmamış, Bastırılmış, Başmüfettiş, Belirlenmiş, Belirtilmiş, Benimsenmiş, Bestelenmiş, Biçimlenmiş, Bildirilmiş, Boncuklanış, Böceklenmiş, Bulutlanmış, Büyüklenmiş, Cezbedilmiş, Çengelleyiş, Çukurlaşmış, Damgalanmış, Dengelenmiş, Dercolunmuş, Destekleyiş, Dilimlenmiş, Doğrulanmış, Doldurulmuş, Dondurulmuş, Duygulanmış, Düzeltilmiş, Düzenlenmiş, Eğitilmemiş, Engellenmiş, Feshedilmiş, Fırınlanmış, Gelişememiş, Genelleşmiş, Gönderilmiş, Gümbürdeyiş, Haczedilmiş, Hakkedilmiş, Hazırlanmış, Heykeltıraş, Hiddetleniş, Huysuzlanış, İşitilmemiş, Kabartılmış, Kabullenmiş, Kadınlaşmış, Kahreyleyiş, Kalbolunmuş, Kaldırılmış, Kalınlaşmış, Kalıplaşmış, Kanıtlanmış, Kanunlaşmış, Kapsamlayış, Kararlaşmış, Kaşarlanmış, Kaybedilmiş, Kesinleşmiş, Keşfedilmiş, Kısaltılmış, Kısıtlanmış, Kızartılmış, Kilitlenmiş, Kirlenmemiş, Köklendiriş, Kökleştiriş, Körleştiriş, Köstekleniş, Köstekleyiş, Kullanılmış, Kundaklanış, Kundaklayış, Kuvvetleniş, Küçültülmüş, Lanetlenmiş, Maskelenmiş, Methedilmiş, Mühürlenmiş, Nasırlaşmış, Neşredilmiş, Neticeleniş, Noktalanmış, Numaralanış, Numaralayış, Olgunlaşmış, Parçalanmış, Parlatılmış, Perçinleniş, Perçinleyiş, Reddolunmuş, Rendelenmiş, Saklanılmış, Savatlanmış, Savsaklayış, Sayfalanmış, Sayrılanmış, Semirtilmiş, Seslendiriş, Sevindirmiş, Sınırlanmış, Söylenmemiş, Süslenmemiş, Şımartılmış, Tamamlanmış, Tanıtlanmış, Tartaklanış, Tartaklayış, Tartılmamış, Tasarlanmış, Tavlanmamış, Temizlenmiş, Teyellenmiş, Tıkaçlanmış, Tıraşlanmış, Törpülenmiş, Tutturulmuş, Unutulmamış, Vakfedilmiş, Varaklanmış, Vehmolunmuş, Yaltaklanış, Yangılanmış, Yapılageliş, Yasaklanmış, Yassılaşmış, Yıpranmamış, Yoğunlaşmış, Yontulmamış, Yorumlanmış, Yöneltilmiş, Yüklenilmiş, Yükletilmiş, Zehirlenmiş

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bağdaşmamış : gayrimütecanis
bağlanmamış : başıboş
bastırılmış : muntafi
başmüfettiş : başdenetmen
bestelenmiş : besteli
biçimlenmiş : biçik, dilim
büyüklenmiş : kibirli
cezbedilmiş : müncezib
damgalanmış : meskûk, muntabı
dercolunmuş : münderic
doğrulanmış : tasdikli
düzenlenmiş : müdevven, organize, sıralı
eğitilmemiş : eğitimsiz
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
fırınlanmış : fırınlı
haczedilmiş : hacizli
hakkedilmiş : mahkûk
hazırlanmış : ıvaz, mücehhez, müstahzar, tertipli
kadınlaşmış : şorolo
kalbolunmuş : münkalib
kaldırılmış : bertaraf, mefsuh
kanunlaşmış : mukannen
kararlaşmış : karâr-gir, mukarrer
kesinleşmiş : mukannen
küçültülmüş : musağğar
noktalanmış : münakkat
parçalanmış : hurda, şahrem şahrem, yayla, yırtık
parlatılmış : mücellâ, perdahlı
reddolunmuş : merdut
rendelenmiş : rendeli
seslendiriş : seslendirme
sınırlanmış : bağlı, hudutlu, kısıtlı, mahdut, münhasır

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


hiddetleniş :

TDK:
isim Hiddetlenme işi

perçinleyiş :
TDK:
isim Perçinleme işi

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Parçalanmış Dünyam - Yazar: Amie Kaufman
Parçalanmış Gülüşler - Yazar: Tolga Yazıcı
Miras Üçlemesi 2. Kitap: Parçalanmış Krallık - Yazar: N. K. Jemisin
Parçalanmış Ülkede Aşk - Yazar: Jean Sasson
Parçalanmış Divan - Yazar: Orhan Alkaya

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 104: Musa dedi ki: «Ey Firavun! Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.
ŞUARA - 107: Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.
ŞUARA - 125: Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

Kelime Bulma Motoru