AÇI ile başlayan kelimeler

Başında AÇI harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Açıkyüreklilik

13 Harfli Kelimeler

Açıklaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Açıkgözlükle, Açıkgözlülük, Açıklaştırma, Açıklıkölçer

11 Harfli Kelimeler

Açıkartırma, Açıklamalar, Açıkyürekli

10 Harfli Kelimeler

Açıkağızlı, Açıkgözlük, Açıklamalı, Açıklamaya, Açıklanmak, Açıklanmış, Açıklaşmak, Açıklatmak, Açıklayıcı, Açımlanmak, Açındırmak

9 Harfli Kelimeler

Açıklamak, Açıklanan, Açıklanma, Açıklaşma, Açıklatma, Açıklayan, Açıklayış, Açıklıkla, Açılmamış, Açımlamak, Açımlanma, Açındırma, Açınımsız, Açınsamak

8 Harfli Kelimeler

Açıkağız, Açıkçası, Açıklama, Açılması, Açımlama, Açınsama, Açıortay, Açıölçer

7 Harfli Kelimeler

Açıkgöz, Açıklık, Açıktan, Açılama, Açılmak, Açılmış, Açınmak

6 Harfli Kelimeler

Açıkça, Açıkçı, Açıkta, Açılan, Açılım, Açılış, Açılma, Açınık, Açınım, Açınma, Açısal

5 Harfli Kelimeler

Açıcı

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıl, Açım, Açış, Açıt

3 Harfli Kelimeler

Açı

Bazı AÇI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


açı : görüş, bakım, yön, zaviye, acu, çakışmak, geometri
açıcı : gûşu
açıkartırma : müzayede
açıkça : açık, alenen, aşikâre, fasîhane, hüveyda, resmen, sarahaten
açıkçası : doğrusu, düpedüz, kaba türkçesi, türkçesi
açıkgöz : cingöz, uyanık, kurnaz, ayık, bitirmiş, cin fikirli, jandarma
açıkgözlük : açıkgözlülük
açıkgözlükle : diplomatça
açıkgözlülük : açıkgözlük, jandarmalık
açıklamak : yorumlamak, belirtmek, göstermek, açık vermek, afişe etmek, aşikâr etmek, belli etmek, beyan etmek, bodoslamak, deklare etmek, dışarı vurmak, dışarıvurmak, dile getirmek, faş etmek, gözler önüne sermek, ilân vermek, izah etmek, ortaya dökmek, sadakatsizlik göstermek

Bazı AÇI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


açık :

TDK:
1. sıfat Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
"Açık pencereden, pastırma yazının mavi ışıkları girmekte." - E. Atasü
2. Engelsiz, serbest
"Açık yol."
3. Örtüsüz, çıplak
"Yolcuların hepsi indikten sonra Mehmet Akif göründü, beni açık başıyla selamladı." - A. Kabaklı
4. Boş
"Kâğıtta açık yer kalmadı."
5. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal
"Açık kadro."
6. Aralığı çok
"Açık adımlarla."
7. Çalışır durumda olan
"Bazı dükkânları açık olan caddeden sola saptılar." - Ö. Seyfettin
8. Kolay anlaşılır, vazıh
"Açık, dobra sualleriyle karşısındakinin en azından keyfini kaçırır." - E. Işınsu
9. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen
"Bu adamın her işi açıktır."
10. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen
"Her çeşit kafa ve gönül fırtınalarına açık bir adamdı o." - T. Buğra
11. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı
"Açık sarı saçlı, zayıf bir kadın keman çalıyordu." - Ö. Seyfettin
12. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.)
13. zarf Belirgin bir biçimde
"İnsan, mağlubiyetini bu kadar açık kabul eder mi?" - M. Yesari
14. isim Bir gereksinimin karşılanamaması durumu
"Bütçe açığı.""Ülkenin doktor açığı."
15. isim Belli bir yerin biraz uzağı
"Tren yolu nehrin açığından geçer."
16. isim Denizin kıyıdan uzakça olan yeri
"Limanda bilinen gemiler, oysa açıklardadır." - B. Necatigil

açıkçası :
TDK:
1. zarf Açık söylemek gerekirse, Türkçesi
"Açıkçası durmadan yakınan o kadınlara burun kıvırdım." - A. Ağaoğlu
2. Düpedüz

açıktan :
TDK:
1. zarf Bir yerin uzağından
2. Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak
3. Önceden belirlenmiş bir bütçeye bağlı kalmaksızın
4. Ayrıca, ek olarak
"Üstelik açıktan yol harçlığı falan da veriyor bana." - M. İzgü

AÇI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gece Tayyarede Açıkta - Yazar: Orhan Bahtiyar
Açıklamalar ve Örneklerle Edebi Sanatlar - Yazar: Numan Külekçi

AÇI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


HUD - 1: Elif. Lâm. Râ. (Bu sana indirilen),  hikmet sahibi (ve)  her şeyden haberdar olan (Allah)  tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.
FUSSİLET - 3: (Bu,) bilen bir kavim için, âyetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır.
HAC - 5: Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat eder; yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür; ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten (veya çiftten) iç açıcı bitkiler verir.

Kelime Bulma Motoru