AÇ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 98 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Açlığınıgidermek

14 Harfli Kelimeler

Açıkyüreklilik

13 Harfli Kelimeler

Açıklaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Açıkgözlükle, Açıkgözlülük, Açıklaştırma, Açıklıkölçer, Açkıyapılmak

11 Harfli Kelimeler

Açıkartırma, Açıklamalar, Açıkyürekli

10 Harfli Kelimeler

Açgözlülük, Açıkağızlı, Açıkgözlük, Açıklamalı, Açıklamaya, Açıklanmak, Açıklanmış, Açıklaşmak, Açıklatmak, Açıklayıcı, Açımlanmak, Açındırmak, Açkılanmak, Açkılatmak

9 Harfli Kelimeler

Açıklamak, Açıklanan, Açıklanma, Açıklaşma, Açıklatma, Açıklayan, Açıklayış, Açıklıkla, Açılmamış, Açımlamak, Açımlanma, Açındırma, Açınımsız, Açınsamak, Açkılamak, Açkılanma, Açkılatma

8 Harfli Kelimeler

Açıkağız, Açıkçası, Açıklama, Açılması, Açımlama, Açınsama, Açıortay, Açıölçer, Açkılama, Açmazlık, Açtırmak

7 Harfli Kelimeler

Açgözlü, Açıkgöz, Açıklık, Açıktan, Açılama, Açılmak, Açılmış, Açınmak, Açkısız, Açmalık, Açtırma

6 Harfli Kelimeler

Açacak, Açalya, Açelya, Açıkça, Açıkçı, Açıkta, Açılan, Açılım, Açılış, Açılma, Açınık, Açınım, Açınma, Açısal, Açkıcı, Açkılı, Açmacı, Açması

5 Harfli Kelimeler

Açgöz, Açıcı, Açlık, Açmak, Açmaz

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açık, Açıl, Açım, Açış, Açıt, Açkı, Açma

3 Harfli Kelimeler

Açı

2 Harfli Kelimeler

Bazı AÇ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


açacak : anahtar, kalemtıraş
açalya : açelya, kokusuz, azelya
açan : fatih
açar : anahtar, aperitif
açelya : kokusuz, açalya, azelya
açgözlü : mala, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, cam göz, gümüşgöz, uzun dişli
açı : görüş, bakım, yön, zaviye, acu, çakışmak, geometri
açık : açılmış, engelsiz, örtüsüz, çıplak, boş, münhal, vazıh, resim, açıkça, aclan, acu, açıl, alenî, aşikâr, ay aydın, hesap belli, ayan, aydın, bariz, belgin, belirgin, belirtik, berrak, berraklaştırmak

Bazı AÇ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


açmak :

TDK:
1. -i Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
"Kapıyı açıp içeri giriyorum." - A. Ağaoğlu
2. Engeli kaldırmak
"Karla kapanan yolu açmak."
3. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
"Kadın hamalı dışarı çıkardı, sonra çantasını açıp birkaç lira çıkardı." - M. Ş. Esendal
4. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak
5. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak
"Su borusunu açmak."
6. Alanını genişletmek
"Anıtın çevresini açmak."
7. Birbirinden uzaklaştırmak
"Kollarını açtı."
8. Yarmak
"Çıbanı açmak."
9. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak
"Yumağı açmak."
10. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak
11. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek
12. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak
"Dönüş yolunda radyoyu açtık." - E. Şafak
13. Alışverişi başlatmak
"Bakan, tütün piyasasını açtı."
14. Rengin koyuluğunu azaltmak
"Bu boyayı biraz daha açmalı."
15. Yakışmak, güzel göstermek
"Bu renk odayı açtı."
16. Ferahlık vermek
17. Beğenmek
"Burası beni açmadı, başka yere gidelim."
18. Bir konu ile ilgili konuşmak
19. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek
"Size derdimi açmaya geldim." - F. R. Atay
20. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak
21. nsz Yapmak, düzenlemek
"Sınav açmak."
22. nsz Ayırmak, tahsis etmek
"Senin için üst katta bir oda açtık."
23. Görünür duruma getirmek
"Kollarını, göğsünü açmış."
24. nsz Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak
"Hava açtı."
25. nsz Geçit sağlamak
"İki oda arasına kapı açtık."
26. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek
"Öğretmen sürekli konuşuyor, öğrenciyi açmak istiyordu."
27. Savaşla almak, fethetmek

açıklatma :
TDK:
isim Açıklatmak işi

açılama :
TDK:
isim, sinema, TV (***) Güç bir sahnenin çeşitli açılardan çekiminin yapılması

AÇ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aç Yazı Sayı: 3 - Yazar: Kolektif
Aç Gözlerini - Yazar: Raine Miller
Aç Yazı Sayı: 2 - Yazar: Kolektif
Kalbinde Bir Yer Aç - Yazar: Susan...
Aç Yazı Sayı: 4 - Yazar: Kolektif
Deniz Kadar Aç - Yazar: Wilbur Smith
Aç Yazı Sayı: 4 - Yazar: Kolektif
Yüreğini Aç - Yazar: Karen McQuestion
Aç Yazı Sayı: 1 - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru