AĞI ile başlayan kelimeler

Başında AĞI harfleri bulunan 70 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Ağırlaştırıcı, Ağırlaştırmak, Ağırşaklanmak

12 Harfli Kelimeler

Ağılandırmak, Ağırbaşlılık, Ağırkanlılık, Ağırlaştıran, Ağırlaştırma, Ağırşaklanma

11 Harfli Kelimeler

Ağılandırma

10 Harfli Kelimeler

Ağıllanmak, Ağırlanmak, Ağırlaşmak, Ağırlatmak, Ağızlaşmak

9 Harfli Kelimeler

Ağılanmak, Ağılaşmak, Ağıllanma, Ağırbaşlı, Ağırcanlı, Ağırkanlı, Ağırlamak, Ağırlanma, Ağırlaşma, Ağırlatma, Ağırlayan, Ağırlıklı, Ağırsamak, Ağıtçılık, Ağızlamak, Ağızlaşma, Ağızlıkçı

8 Harfli Kelimeler

Ağılamak, Ağılanma, Ağılaşma, Ağırlama, Ağırsama, Ağıtlama, Ağızlama

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağılgat, Ağıncık, Ağınmak, Ağırbaş, Ağırcık, Ağırdan, Ağırlık, Ağırşak, Ağızcıl, Ağızdan, Ağızlak, Ağızlık, Ağızotu, Ağızsıl, Ağızsız

6 Harfli Kelimeler

Ağımlı, Ağınma, Ağırca, Ağıtçı, Ağızlı

5 Harfli Kelimeler

Ağıcı, Ağılı

4 Harfli Kelimeler

Ağıç, Ağıl, Ağım, Ağır, Ağış, Ağıt, Ağız

3 Harfli Kelimeler

Ağı

Bazı AĞI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ağı : zehir, ağu, sem, ağar, ot, zıkkım
ağıç : varlık, hazine, servet
ağıl : koyun, ayla, hale, arkaç, kom, kuzuluk
ağılamak : zehirlemek, otalamak
ağılanmak : zehirlenmek
ağılı : zehirli
ağıllanmak : halelenmek
ağım : yükseliş
ağıncık : graviton
ağır : ağırbaşlı, gösterişli, çetin, güç, tehlikeli, korkulu, vahim, bunaltıcı, dokunaklı, kırıcı, yavaş, ciddî, yoğun, kısık, alçak, sağır, karşıtı, keskin, adagio, lento, ünlü, saygın, çapı, boğucu, derin, aheste, bati, demediğini bırakmamak

Bazı AĞI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ağırlık :

TDK:
1. isim Ağır olma durumu
"Taşın ağırlığı.""Yükün ağırlığı."
2. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne
3. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer
4. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum
"Havanın ağırlığı."
5. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum
6. Yük, külfet
"Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır."
7. Takı
"Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti."
8. Sorumluluk
"Bu işin ağırlığını tek başıma yüklendim."
9. Etki, baskı, güçlük
10. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak
"Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli." - A. İlhan
11. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın (II)
12. Sıkıntı
13. Ağırbaşlılık
"Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi."
14. Değerli olma durumu
"Hediyenin ağırlığı."
15. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu
"Beynime bir ağırlık peyda olmuştu." - A. Gündüz
16. askerlik Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri
"Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlere iş gördürmeye uğraşıyordum." - F. R. Atay
17. fizik Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite
18. spor Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori

ağırsamak :
TDK:
1. -i Birine karşı soğuk davranarak sıkıntı verdiğini anlatmak
2. Bir işi yavaş yapmak, önemsememek, ilgilenmemek
3. Bir işi ağır bulmak, yük saymak, yüksünmek

ağızdan :
TDK:
1. zarf Sözlü olarak
2. Ağız yoluyla

AĞI ile başlayan İlçe isimleri

Ağın (Elazığ)

AĞI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Alman Usulü Bir Ağıt - Yazar: Philip Kerr
İki Ağıt - Yazar: Ataol Behramoğlu
12 Azize'ye 12 Ağıt - Yazar: Ali Ece
Bir Kadının Ruhuna Ağıt - Yazar: Omar Rivabella
Ağıt Toplumu - Yazar: Adnan Binyazar
Silvan'da Ağıt - Yazar: Cennet Bilek
Öyküye Ağıt - Yazar: Nehir Aydın...

AĞI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 72: İçinizden bazıları vardır ki (cihad konusunda) pek ağırdan alırlar. Eğer size bir felâket erişirse: «Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım» der.

Kelime Bulma Motoru