AĞ ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında harfleri bulunan ve K ile biten 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Ağaçlandırılmak

13 Harfli Kelimeler

Ağaçlandırmak, Ağdalaştırmak, Ağırlaştırmak, Ağırşaklanmak

12 Harfli Kelimeler

Ağbeneklilik, Ağılandırmak, Ağırbaşlılık, Ağırkanlılık, Ağzısulanmak

11 Harfli Kelimeler

Ağzıoynamak

10 Harfli Kelimeler

Ağaçlanmak, Ağaçlaşmak, Ağartılmak, Ağdalanmak, Ağdalaşmak, Ağıllanmak, Ağırlanmak, Ağırlaşmak, Ağırlatmak, Ağızlaşmak

9 Harfli Kelimeler

Ağabeylik, Ağaççılık, Ağaçlamak, Ağalanmak, Ağılanmak, Ağılaşmak, Ağırlamak, Ağırsamak, Ağıtçılık, Ağızlamak, Ağlanacak, Ağlayarak, Ağzıbozuk

8 Harfli Kelimeler

Ağartmak, Ağdırmak, Ağılamak, Ağlanmak, Ağlaşmak, Ağlatmak, Ağnanmak, Ağrıtmak, Ağulamak

7 Harfli Kelimeler

Ağaçcık, Ağaççık, Ağaçlık, Ağarmak, Ağcılık, Ağdalık, Ağıncık, Ağınmak, Ağırcık, Ağırlık, Ağırşak, Ağızlak, Ağızlık, Ağlamak, Ağnamak, Ağrımak

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağarık

5 Harfli Kelimeler

Ağcık, Ağduk, Ağmak, Ağmık, Ağrak, Ağrık

Bazı AĞ ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ağaçcık : şüceyne
ağaçlamak : ağaçlandırmak
ağaçlandırmak : ağaçlamak
ağaçlık : meşcere
ağarık : aklaşmış
ağarmak : beyazlamak, beyazlanmak, solmak, aydınlanmak, aklaşmak, kırçıllanmak
ağartılmak : temizlenmek, beyazlatılmak
ağartmak : beyazlatmak, aklaştırmak
ağdalanmak : ağdalaşmak
ağdalaşmak : ağdalanmak, koyulaşmak
ağılanmak : zehirlenmek
ağıllanmak : halelenmek
ağıncık : graviton
ağırbaşlılık : vakar, ciddiyet, ağırlık, oturaklılık, rezanet, temkin
ağırcık : çekincik, baryon
ağırlaşmak : bozulmak, fenalaşmak, yavaşlamak, güçleşmek, zorlaşmak, pelteleşmek
ağırlaştırmak : lehd
ağırsamak : önemsememek, ilgilenmemek, yüksünmek
ağırşak : yün, kurs
ağızlak : ağızlık
ağızlık : huni, ağızlak
ağlamak : üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık, sızlanmak, yakınmak

Bazı AĞ ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ağalanmak :

TDK:
nsz Ağa tavrı takınarak çalım yapmak

ağılamak :
TDK:
1. -i Zehirlemek
2. Bir şeye zehir katmak

ağızlık :
TDK:
1. isim Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç
"Kiraz, bilir miydi ki günün birinde tütün diye bir ot çıkacak ve insanlar bunu içmek için dallarını kesip kesip ağızlık yapacak?" - R. H. Karay
2. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer
3. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes
4. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm
5. Kuyu bileziği
6. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç
7. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılan kapak
8. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer
9. Bir şeyin başladığı yer
10. Huni

AĞ ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 109: Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar. (Kur'an okumak) onların saygısını artırır.
YUSUF - 16: Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler.
MERYEM - 58: İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail (Ya'kub) 'in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah'ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Kelime Bulma Motoru