AŞ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 128 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Aşağılanmaktan, Aşkınıkazanmak

13 Harfli Kelimeler

Aşırılaştırma, Aşırılıkçılık, Aşırıyemekten

12 Harfli Kelimeler

Aşağıdakiler, Aşırıistemek, Aşırıüzülmek

11 Harfli Kelimeler

Aşağıdüşmek, Aşağıgörmek, Aşağılanmak, Aşağılaşmak, Aşağılatmak, Aşağılayıcı, Aşçıbaşılık, Aşılanmamış, Aşırıgitmek, Aşırıüzüntü, Aşırmacılık, Aşıyapılmak

10 Harfli Kelimeler

Aşağıalmak, Aşağılamak, Aşağılanan, Aşağılanma, Aşağılaşma, Aşağılatma, Aşağısamak, Aşıktaşlık, Aşındırmak, Aşıramento, Aşırıcılık, Aşırıolmak, Aşırmasyon, Aşkıncılık

9 Harfli Kelimeler

Aşağılama, Aşağısama, Aşılanmak, Aşılatmak, Aşındıran, Aşındırma, Aşırılmak, Aşırılmış, Aşıvurmak, Aşıyapmak, Aşkenazca, Aşüftelik

8 Harfli Kelimeler

Aşağılık, Aşçıbaşı, Aşıcılık, Aşıklısı, Aşılamak, Aşılanma, Aşılatma, Aşılması, Aşıolmak, Aşırılık, Aşırılma, Aşırıntı, Aşırtmak, Aşinalık, Aşkınlık, Aştırmak, Aşurelik, Aşyermek

7 Harfli Kelimeler

Aşağıda, Aşağısı, Aşağıya, Aşamalı, Aşamcak, Aşçılık, Aşermek, Aşğılık, Aşıkane, Aşıklar, Aşıklık, Aşıktaş, Aşılama, Aşılmak, Aşınmak, Aşınmış, Aşırmak, Aşırtma, Aşikare, Aşlamak, Aştırma

6 Harfli Kelimeler

Aşerat, Aşhane, Aşılma, Aşınım, Aşınma, Aşıntı, Aşırma, Aşırtı, Aşısız, Aşiret, Aşiyan, Aşktan, Aşlama, Aşüfte, Aşyağı

5 Harfli Kelimeler

Aşağı, Aşama, Aşari, Aşevi, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Aşina, Aşkar, Aşkın, Aşlıh, Aşlık, Aşmak, Aşure

4 Harfli Kelimeler

Aşan, Aşar, Aşçı, Aşım, Aşır, Aşıt, Aşkı, Aşma, Aşna, Aşoz, Aşur

3 Harfli Kelimeler

Aşı, Aşk

2 Harfli Kelimeler

Bazı AŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


aşağıdakiler : kavak, yaprağını tepeden dökerse kış çok
aşağıdüşmek : düzeyi, miktarı
aşağılanma : tezellül
aşağılanmak : hakaret görmek, zelil olmak
aşağılayıcı : kötülemek, pejoratif, tezyifkâr
aşağılık : adilik, adî, alçak, bayağı, beş paralık, daltaban, dun, iğrenmek, mal, mayası bozuk, pabuçtan aşağı, pespaye, rezil, rezilce, siktirici, süflî, sütü bozuk, süzme
aşağısama : hakaret
aşama : rütbe, mertebe, paye, evre, basamak, merhale, derece, etap, kademe, menzile, yukarı
aşan : transandantal
aşar : ondalık, öşür
aşarî : ondalık
aşerat : onluklar
aşevi : lokanta, aşhane, külliye
aşğılık : hevân
âşıktaşlık : muaşaka, korte

Bazı AŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


aşhane :

TDK:
1. isim Aşevi
2. Mutfak

aşılamak :
TDK:
1. -i, -e, tıp (***) Vücutta bağışıklık yaratmak veya yerleşmiş bir hastalığa karşı koyabilmek için hazırlanmış bir aşıyı vücuda vermek, aşı yapmak
2. tıp (***) Başkasına hastalık geçirmek
3. Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağacın bir parçasını anaç üzerine kaynaştırarak üretmek
4. Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katmak
5. Birtakım düşünce veya duyguları başkasına benimsetmek, telkin etmek, etkilemek
"Çalışıp çabaladı, sonunda bana da tahlilci bir zihniyet aşıladı." - H. E. Adıvar

aşındırmak :
TDK:
1. -i Aşınmasına yol açmak
2. Bir yere çok gidip gelmek
"Erkekler günlerce çıkıkçıların, kırıkçıların kapısını aşındırdı." - L. Tekin
3. kimya Cisimlerin aşınmasına yol açmak

AŞ ile başlayan İlçe isimleri

Aşkale (Erzurum)

AŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Behiç Aşçı Kitabı - Yazar: Ayşe Düzkan

Kelime Bulma Motoru