ANA ile başlayan kelimeler

Başında ANA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Anarşistleşmek

13 Harfli Kelimeler

Anarşistleşme

12 Harfli Kelimeler

Anahtarcılık, Analaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Anaerkillik, Anaforculuk, Anaforlamak, Analaştırma, Anamalcılık, Anarşistlik, Anasoyculuk

10 Harfli Kelimeler

Anabolizma, Anaçlaşmak, Anaforlama, Anahtarlık, Anakaralar, Anakronizm, Analıkızlı, Ananecilik, Anastrophe

9 Harfli Kelimeler

Anaçlaşma, Anadolulu, Anaerobik, Anafordan, Anagramme, Anahtarcı, Anakronik, Analjezik, Anasızlık, Anatomici, Anatomist, Anayasacı

8 Harfli Kelimeler

Anabölüm, Anaerkil, Anaforcu, Anaforlu, Anakonda, Analitik, Analizci, Analizör, Analjezi, Analojik, Anamalcı, Anamnezi, Anaokulu, Anarşist, Anarşizm, Anasıdır, Anasoycu, Anatomik, Anavaşya, Anayasal

7 Harfli Kelimeler

Anababa, Anaçlık, Anadolu, Anaerki, Anagram, Anahtar, Analist, Analoji, Anamnez, Ananevi, Anapara, Anarşik, Anartri, Anatomi, Anayasa

6 Harfli Kelimeler

Anacık, Anacıl, Anadut, Anafor, Anagay, Analık, Analiz, Analog, Anamal, Ananas, Ananet, Anarşi, Anasıl, Anasır, Anasız, Anason, Anasoy, Anayol

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Analı, Anane, Anaya

4 Harfli Kelimeler

Anaç, Anam, Anat

3 Harfli Kelimeler

Ana

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


anababa : ebeveyn, anne baba
anabolizma : özümleme
anaç : kurnaz, deneyli, bilgili, iri, kart
anadolu : küçük asya, ön asya, rum
anadut : dört, beş, dirgen, yaba
anaerkil : maderşahî, matriarkal
anafor : eğrim, çevri, burgaç, girdap, karmakarışık, sinirli, çevrim
anaforlu : akıntılı, cereyanlı
anagay : anaya
anagram : evirmece
anakronik : eskimiş, çağaşımsal
anakronizm : nesne, adet, uygulama, kişi, çağaşım
analist : tahlil, çözümleyici, sistem analisti
analiz : çözümleme, tahlil, çözümlemek
analjezi : acı yitimi, ağrı kesimi
analjezik : ağrıkesici, ağrıkesen
anamalcı : sermayedar, kapitalist, sermayeci
anamnez : hastanın, anamnezi

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


anaforculuk :

TDK:
isim Anaforcu olma durumu
"Çoluk çocuk akşama kadar güneşin altında anaforculuğun cezasını çektiler." - A. Gündüz

analjezik :
TDK:
sıfat, tıp (***) Ağrı kesici

ananas :
TDK:
1. isim, bitki bilimi Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
2. Bu ağacın çam kozalağına benzeyen, iri, güzel kokulu, lezzetli meyvesi
"Elinde bir kutu ananas konservesi vardı."

ANA ile başlayan İlçe isimleri

Anamur (Mersin)

ANA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Anesi ve Anaç - Yazar: İsmail Sami Çelik

Kelime Bulma Motoru