AV ile başlayan kelimeler

Başında AV harfleri bulunan 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşmak, Avşarlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşma

12 Harfli Kelimeler

Avustralyalı

11 Harfli Kelimeler

Avantacılık, Avantüriyer, Avareleşmek, Avrupalılık, Avşarlanmak, Avuçlayarak, Avusturyalı

10 Harfli Kelimeler

Avantajsız, Avareleşme, Avşarlamak, Avundurmak, Avurtlamak, Avustralya

9 Harfli Kelimeler

Avadanlık, Avanaklık, Avantadan, Avantajlı, Avuçlamak, Avukatlık, Avundurma, Avurtlama, Avusturya, Avutulmak

8 Harfli Kelimeler

Avadancı, Avanakça, Avangard, Avangart, Avantacı, Avarelik, Avlanmak, Avlatmak, Avlayıcı, Avrupalı, Avuçlama, Avutulma

7 Harfli Kelimeler

Avantaj, Avantür, Avcılık, Avlamak, Avlanma, Avlatma, Avokado, Avunmak, Avunmuş, Avurtlu, Avutmak, Avutucu

6 Harfli Kelimeler

Avanak, Avanta, Avarca, Avarız, Avarya, Avdeti, Averaj, Avınça, Avıngu, Avisto, Avlama, Avrupa, Avukat, Avunan, Avunma, Avuntu, Avutan, Avutma

5 Harfli Kelimeler

Avane, Avans, Avara, Avare, Avcıl, Avdet, Avene, Avgın, Avınç, Avize, Avlak, Avrat, Avret, Avsun, Avşar, Avuçu, Avunç, Avurt

4 Harfli Kelimeler

Aval, Avam, Avan, Avar, Avaz, Avcı, Avlu, Avro, Avuç

2 Harfli Kelimeler

Av

Bazı AV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


av : karada, denizde, sayd, şikâr
avam : cahil, basit, sıradan, halk
avanak : aptal, bön, angaz, enayi
avangard : avangart
avangart : öncü, avangard
avans : öndelik, peşinat
avantacı : çıkarcı, beleşçi, bedavacı
avantacılık : çıkarcılık, beleşçilik, bedavacılık
avantadan : bedavadan, beleşten
avantajsız : yararsız
avantür : macera, serüven
avara : kötü, işsiz, başıboş, bozuk
avarelik : işsizlik, başıboşluk, aylaklık, aylakçılık
avınç : avuntu, teselli
avınça : avunç
avize : şamdanlı, lâmbalı, billûr, avize imalatçısı
avlanma : istihsal yerleri
avlayıcı : alak, avcıl
avokado : amerika armudu
avro : ekü
avrupalı : beyaz adam
avrupalılaşma : avrupalılaşmak

Bazı AV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


avarya :

TDK:
1. isim, ticaret Bir deniz yolculuğunda geminin veya yükünün gördüğü zarar
2. Çeşitli sebeplerle dayanıklılığını ve esnekliğini kaybetmiş yapağı ve yün

avundurma :
TDK:
isim Avundurmak işi

AV ile başlayan İlçe isimleri

Avcılar (İstanbul)
Avanos (Nevşehir)

Kelime Bulma Motoru