AV ile başlayan kelimeler

Başında AV harfleri bulunan 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşmak, Avşarlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşma

12 Harfli Kelimeler

Avustralyalı

11 Harfli Kelimeler

Avantacılık, Avantüriyer, Avareleşmek, Avrupalılık, Avşarlanmak, Avuçlayarak, Avusturyalı

10 Harfli Kelimeler

Avantajsız, Avareleşme, Avşarlamak, Avundurmak, Avurtlamak, Avustralya

9 Harfli Kelimeler

Avadanlık, Avanaklık, Avantadan, Avantajlı, Avuçlamak, Avukatlık, Avundurma, Avurtlama, Avusturya, Avutulmak

8 Harfli Kelimeler

Avadancı, Avanakça, Avangard, Avangart, Avantacı, Avarelik, Avlanmak, Avlatmak, Avlayıcı, Avrupalı, Avuçlama, Avutulma

7 Harfli Kelimeler

Avantaj, Avantür, Avcılık, Avlamak, Avlanma, Avlatma, Avokado, Avunmak, Avunmuş, Avurtlu, Avutmak, Avutucu

6 Harfli Kelimeler

Avanak, Avanta, Avarca, Avarız, Avarya, Avdeti, Averaj, Avınça, Avıngu, Avisto, Avlama, Avrupa, Avukat, Avunan, Avunma, Avuntu, Avutan, Avutma

5 Harfli Kelimeler

Avane, Avans, Avara, Avare, Avcıl, Avdet, Avene, Avgın, Avınç, Avize, Avlak, Avrat, Avret, Avsun, Avşar, Avuçu, Avunç, Avurt

4 Harfli Kelimeler

Aval, Avam, Avan, Avar, Avaz, Avcı, Avlu, Avro, Avuç

2 Harfli Kelimeler

Av

Bazı AV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


av : karada, denizde, sayd, şikâr
aval : şaşkın
avan : vakit, zaman
avangard : avangart
avangart : öncü, avangard
avantacı : çıkarcı, beleşçi, bedavacı
avantadan : bedavadan, beleşten
avantajsız : yararsız
avantür : macera, serüven
avantüriyer : maceracı
avar : gösteriş, heybetlilik, dirençli, dayanıklı, abar
avara : kötü, işsiz, başıboş, bozuk
avare : işsiz, aylak, başıboş, başıboşluk, alabarda, boş gezenin boş kalfası, evsiz barksız, kaldırım mühendisi, nabekâr, serseri serseri
avarız : kazalar, belâlar, engebeler, engeller, tümsekler, yüzey şekilleri
avaz : nara, çığlık
avcıl : avlayıcı
avdet : dönüş, maad
avene : yardakçı

Bazı AV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


avara :

TDK:
1. isim Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma
2. ünlem Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut
3. denizcilik Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması

avlama :
TDK:
1. isim Avlamak işi
"Ne olacak, aklı sıra adamcağızı avlamaya çıkmış." - R. N. Güntekin
2. spor Voleybolda karşı oyuncuların boş bıraktığı ve yetişemeyeceği yere topu yavaşça indirip sayı kazanma

avunmak :
TDK:
1. nsz Bir şeyle uğraşarak acısını unutmak, sıkıntılardan uzaklaşmak, teselli bulmak, müteselli olmak
"Ne de olsa amcam, ya bir yabancıya varsa ne yapacaktık diye avunuyordu." - E. Bener
2. Oyalanmak
"Dünyadan bezmiş bir hâli var, hiçbir şeyle avunamıyor." - Y. K. Karaosmanoğlu
3. Hayvan gebe kalmak

AV ile başlayan İlçe isimleri

Avcılar (İstanbul)
Avanos (Nevşehir)

AV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Avustralya Yerlileri Aborijinlerin Yaratılış Söylenceleri - Yazar: Kolektif
Aynadaki Avlu - Yazar: Emine Sevgi...

AV ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 94: Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avlanma ile (onu yasak ederek) dener ki gizlide (kimsenin görmediği yerde, gerçekten) kendisinden kimin korktuğu ortaya çıksın. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acı bir azap vardır.

Kelime Bulma Motoru