B ile biten kelimeler

Sonunda B harfi bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Hoşmeşreb

8 Harfli Kelimeler

Mukarrib, Mutayyeb, Mücerreb, Müdebdeb, Mükteseb, Müktesib, Mülakkab, Müncezib, Münkalib, Münselib, Müntehab, Müntehib, Müntesib, Müsebbeb, Müzebzeb

7 Harfli Kelimeler

İctinab, İçtinab, İnkılab, Mevahib, Müeddeb, Müeddib, Münasib, Ruzuşeb, Tecavüb

6 Harfli Kelimeler

Girdab, Hattab, Kallab, Kezzab, Matkab, Mazrıb, Mesaib, Miskab, Munsab, Tayyib, Tertib, Zabzab

5 Harfli Kelimeler

Ağreb, Bihab, Çalab, Çarub, Elkab, Esneb, Esvab, Ferib, Garib, Gazab, Habib, Hazab, Hisab, Katib, Kitab, Kulub, Neseb, Nikab, Rabab, Rabib, Ruteb, Rüsub, Sebeb, Sibob, Supab, Şadab, Şekib, Zahib

4 Harfli Kelimeler

Azab, Darb, İkab, İneb, Kalb, Kövb, Rabb

3 Harfli Kelimeler

Bab, Fob, Hab, Kib, Leb, Nnb, Öib, Rab, Şab, Şeb

2 Harfli Kelimeler

Ab

Bazı B ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bab : kapı
bîhâb : uykusuz, uyanık
elkab : lakaplar
esneb : garib, yabancı, ecnebi
esvab : elbise, giysi
ferîb : aldatıcı, aldatan
garib : esneb
gazab : kızgınlık, öfke
girdâb : farsça
hab : uyku
habib : sevgili, sevilen, seven, dost
hattâb : oduncu
hazâb : odun
hisâb : hesap, aritmetik
ictinâb : çekinmek
içtinab : çekinme, sakınma, kaçınma
ikab : eziyet, ceza
ineb : üzüm
kalb : iç, letâif
kallab : hilekâr
kâtib : yazan, yazıcı
kib : kibibayt
kövb : kızılötesi veri birliği
kulûb : kalpler
matkab : miskab
mazrıb : basılacak
miskab : matkab
müeddib : eğiten, öğreten, terbiyeci
mükteseb : kazanılmış
müktesib : kazanan
münâsib : benzer, uygun, lâyık

B ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 164: De ki: Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mı arayacağım? Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve O, uyuşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir.
İSRA - 2: Biz, Musa'ya Kitab'ı verdik ve İsrailoğullarına: «Benden başkasını dayanılıp güvenilen bir rab edinmeyin» diyerek bu Kitab'ı bir hidayet rehberi kıldık.
BAKARA - 22: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın.

Kelime Bulma Motoru