BAĞ ile başlayan kelimeler

Başında BAĞ harfleri bulunan 177 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Bağdaşıklaştırmak, Bağımsızlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Bağdaşıklaştırma, Bağdaştırmacılık, Bağımsızlaştırma

14 Harfli Kelimeler

Bağdaşıklaşmak, Bağımsızlaşmak, Bağlantısızlık

13 Harfli Kelimeler

Bağdaşıklaşma, Bağdaştırmacı, Bağımlılığına, Bağımsızlaşma

12 Harfli Kelimeler

Bağdaşmazlık, Bağdaştırıcı, Bağdaştırmak, Bağıntıcılık, Bağıntılılık, Bağışlamamak, Bağışlayınız, Bağlamacılık, Bağnazlaşmak, Bağrınıezmek, Bağrıştırmak

11 Harfli Kelimeler

Bağdaşıklık, Bağdaşılmak, Bağdaşmamış, Bağdaştırma, Bağımlaşmak, Bağımsızlık, Bağışlaması, Bağışlanmak, Bağışlanmış, Bağışlatmak, Bağışlayıcı, Bağıtlanmak, Bağıtlaşmak, Bağlanmamış, Bağlantısız, Bağlaşıklık, Bağlıkalmak, Bağlılaşmak, Bağnazlaşma, Bağrıştırma

10 Harfli Kelimeler

Bağdalamak, Bağdaşılma, Bağıllılık, Bağımlamak, Bağımlaşma, Bağımlılık, Bağıntılık, Bağırışmak, Bağısıklık, Bağışıklık, Bağışlamak, Bağışlamaz, Bağışlanma, Bağışlatma, Bağışlayan, Bağışlayın, Bağıtlanma, Bağıtlaşma, Bağlamalık, Bağlanarak, Bağlantılı, Bağlantısı, Bağlaşımlı, Bağlıbağış, Bağlılaşık, Bağlılaşım, Bağlılaşma

9 Harfli Kelimeler

Bağbozumu, Bağcıksız, Bağdalama, Bağdaşmak, Bağdaşmaz, Bağımlama, Bağıntıcı, Bağıntılı, Bağırarak, Bağırışma, Bağırtkan, Bağırtlak, Bağırtmak, Bağışlama, Bağlamacı, Bağlamsal, Bağlanmak, Bağlanmış, Bağlaşmak, Bağlatmak, Bağlayıcı, Bağnazlık, Bağrıkara, Bağrışmak

8 Harfli Kelimeler

Bağboğan, Bağcıklı, Bağcılık, Bağdamak, Bağdaşık, Bağdaşım, Bağdaşma, Bağdaşuk, Bağıldak, Bağıllık, Bağımsız, Bağırdak, Bağırgan, Bağırmak, Bağırsak, Bağırtma, Bağkesen, Bağlaçlı, Bağlamak, Bağlanak, Bağlanım, Bağlanış, Bağlanma, Bağlantı, Bağlarda, Bağlaşık, Bağlaşım, Bağlaşma, Bağlatma, Bağlılık, Bağrışma

7 Harfli Kelimeler

Bağamsı, Bağatur, Bağdama, Bağfiil, Bağfill, Bağımlı, Bağıntı, Bağıran, Bağırış, Bağırma, Bağırtı, Bağışçı, Bağışık, Bağışıt, Bağışta, Bağıtçı, Bağıtla, Bağıtlı, Bağlağı, Bağlama, Bağları

6 Harfli Kelimeler

Bağban, Bağcak, Bağcık, Bağdaş, Bağdat, Bağıcı, Bağlaç, Bağlak, Bağlam, Bağlık, Bağman, Bağnaz, Bağrış, Bağsız

5 Harfli Kelimeler

Bağam, Bağan, Bağcı, Bağdu, Bağıl, Bağım, Bağın, Bağır, Bağış, Bağıt, Bağlı, Bağrı, Bağşı

4 Harfli Kelimeler

Bağa, Bağı, Bağy

3 Harfli Kelimeler

Bağ

Bazı BAĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bağam : destek, kuvvet
bağan : düşüt, düşük
bağatur : bagatur
bağban : bahçıvan
bağboğan : küsküt, şeytansaçı, cinsaçı
bağcıklı : bulunan
bağdaşıklaşma : homojenleşme
bağdaşma : imtizaç, denge
bağdaştırmak : telif etmek
bağıcı : büyüleyici, büyücü
bağıl : izafî, görece, nispi, saymaca, itibari
bağıntı : ilinti, münasebet, kullanıcının, eşyayı, bağlılık, görelik, bağıllık, izafet, rölâtivite, izafiyet, nispet, ulam
bağıntıcılık : izafiye, rölâtivizm, görecilik
bağırarak : böğüre böğüre
bağırma : afkurma, feryad ü figan, feryat figan, haykırı, nara, nida
bağırmak : atmak, banlamak, böğürmek
bağırsak : ahşa, barsak, çöz, iç

Bazı BAĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bağıntı :

TDK:
1. isim Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
2. biyoloji Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon
3. jeoloji İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon
4. felsefe İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
5. felsefe Görelik
6. matematik İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik
"Bir dairenin "r" yarı çapı ile alanı arasında şöyle bir bağıntı vardır: S=? x r²."

bağlantı :
TDK:
1. isim İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak
"Kar yüzünden çevre ile bağlantı kesildi."
2. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ
"Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir." - F. R. Atay
3. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman

bağdaştırma :
TDK:
isim Bağdaştırmak işi

BAĞ ile başlayan İlçe isimleri

Bağlar (Diyarbakır)
Bağcılar (İstanbul)

BAĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bağlanma Korkusu - Yazar: Başak Sayan

Kelime Bulma Motoru