BAS ile başlayan kelimeler

Başında BAS harfleri bulunan 130 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Basmakalıplaşmak

14 Harfli Kelimeler

Basıklaştırmak, Basitleştirmek, Basketbolculuk

13 Harfli Kelimeler

Basıklaştırma, Basiretsizlik, Basitleştirme, Basübadelmevt

12 Harfli Kelimeler

Basımcılıkta

11 Harfli Kelimeler

Basınçlamak, Basınçölçer, Basınçölçüm, Basırganmak, Basitleşmek, Basketbolcu, Basketbolda, Bastırılmak, Bastırılmış, Bastonculuk

10 Harfli Kelimeler

Basamaklar, Basımcılık, Basınçlama, Basırgamak, Basırganma, Basiretsiz, Basitleşme, Baskıcılık, Baskıresim, Basklarnet, Basmacılık, Basmakalıp, Bastıbacak, Bastırılma

9 Harfli Kelimeler

Basamaklı, Basbayağı, Basıcılık, Basılacak, Basıncına, Basıölçer, Basırgama, Basketbol, Baskınlık, Basmahane, Bastırmak, Bastonsuz

8 Harfli Kelimeler

Basaksız, Basıklık, Basılgan, Basılmak, Basılmış, Basımevi, Basıncın, Basınçlı, Basitlik, Basketçi, Baskılık, Baskıncı, Baskısız, Basmalık, Bastarda, Bastırak, Bastıran, Bastırık, Bastırım, Bastırma, Bastoncu, Bastonlu, Basurotu

7 Harfli Kelimeler

Basagar, Basaklı, Basamak, Basarna, Basılış, Basılma, Basımcı, Basımda, Basiret, Basitçe, Baskıcı, Baskılı, Baskıya, Basmaca, Basmacı, Basmalı, Basmaya, Bastırı, Bastika, Basurlu

6 Harfli Kelimeler

Basari, Basgan, Basıcı, Basıla, Basılı, Basınç, Baskak, Baskça, Basket, Baskın, Baskül, Basmak, Basruk, Bassız, Bastığ, Bastık, Baston

5 Harfli Kelimeler

Basaç, Basak, Basan, Basar, Basdı, Basen, Basık, Basım, Basın, Basır, Basış, Basil, Basir, Basit, Baskı, Basma, Basra, Basso, Bastı, Basuç, Basur, Basya

4 Harfli Kelimeler

Bası

3 Harfli Kelimeler

Bas, Bas

Bazı BAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


basaç : kompresör
basagar : ağırbaşlı, mütevazi
basak : merdiven, baskak
basamak : derece, aşama, kerte, hane, evre, ayak, doktora, gömlek, hiyerarşi, inşaat elemanları kalıpçısı, iskele tavası, kademe, merhale, sekmen
basamaklar : derecat
basdı : bastık
basıcı : kitap, tabi, editör
basıcılık : editörlük, tâbilik
basıla : basımcılıkta
basılı : matbu
basılmış : basık, basma, matbu, muntabı
basım : tabı, tipografya, enerji, güç, tabaat, edisyon, tipografi
basımcılıkta : basıla, stereotipi
basın : gazete, matbuat, reklam yazarı
basır : basar
basîr : it, köpek, kelp
basitleştirmek : basite indirgemek
basitlik : bayağılık

Bazı BAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bastırma :

TDK:
isim Bastırmak işi
"Leylâ, çayırın öbür ucuna kaçarak içinden gelen gülmeleri bastırmaya çalışır." - S. Birsel

basamak :
TDK:
1. isim Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri
"Koşarak basamaklara yürüdü, merdivenleri bir solukta çıktı." - P. Safa
2. Derece, aşama, kerte, evre
3. Bir amaca ulaşmak için yararlanılan kişi, durum veya yer
"Bunlar memleketin edebiyat tarihinde beni yavaş yavaş yükselten birer basamak." - H. E. Adıvar
4. matematik Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, hane
"Onlar basamağı. Yüzler basamağı."
5. matematik Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti

basbayağı :
TDK:
1. sıfat Alışılandan, bilinenden hiçbir farkı olmayan, bilindiği gibi
"Simitçi kumraldı, saçları dökülmüştü, evet basbayağı keldi adam." - A. Ümit
2. zarf Alışıldığı üzere

BAS ile başlayan İlçe isimleri

Baskil (Elazığ)

BAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaraya Tuz Basmak - Yazar: Attilâ İlhan

Kelime Bulma Motoru