BEN ile başlayan kelimeler

Başında BEN harfleri bulunan 131 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Benimsenilmeyen

14 Harfli Kelimeler

Benimseyemeyen, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik

13 Harfli Kelimeler

Benimsemediği, Benimseyememe

12 Harfli Kelimeler

Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirici, Benzeştirmek, Benzetlemeli

11 Harfli Kelimeler

Benbencilik, Bencilleşme, Bencmarking, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsenmiş, Benimsetmek, Benlikçilik, Benmerkezci, Benzemeklik, Benzeştirim, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzincilik, Benzinlemek

10 Harfli Kelimeler

Bencileyin, Beneklenme, Beneklerle, Benekleşme, Bengilemek, Bengileşme, Benildemek, Benimseme], Benimsemek, Benimsemiş, Benimsenme, Benimsetme, Benimseyen, Benimseyiş, Benliğinde, Benözekçil, Benzeterek, Benzetilen, Benzetilme, Benzinleme

9 Harfli Kelimeler

Bencillik, Bendehane, Bendezade, Bengileme, Benibeşer, Beniçinci, Benildeme, Benimseme, Benlenmek, Benözekçi, Benzerlik, Benzersiz, Benzeşlik, Benzeşmek, Benzetgeç, Benzetici, Benzetmek, Benzinlik

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Bencilce, Bencilik, Bendegan, Bendelik, Bendenin, Bendeniz, Benekçik, Bengilik, Beniadem, Benlenme, Benlikçi, Benzemek, Benzemez, Benzeşen, Benzeşik, Benzeşim, Benzeşme, Benzetçi, Benzeteç, Benzetim, Benzetiş, Benzetme, Benzeyen, Benzeyiş, Benzinci, Benzinli

7 Harfli Kelimeler

Bendegi, Benefşe, Benekli, Bengisu, Benizli, Benmari, Bentler, Benzeme, Benzeri, Benzeti

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Benden, Bendir, Benice, Benlik, Benzek, Benzen, Benzer, Benzeş, Benzet, Benzin, Benzol

5 Harfli Kelimeler

Bence, Benci, Bende, Bendi, Benek, Bengi, Bengü, Benin, Beniz, Benli

4 Harfli Kelimeler

Benk, Bent

3 Harfli Kelimeler

Ben

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


benbenci : kibirli, gururlu, megaloman
bencil : egoist, düşünen, hodbin, hodkâm, hodpesent, nefsine düşkün
bendegân : kullar, köleler
bendegî : kulluk, kölelik
bendenin : bendehane
benekçik : spot
bengi : ölümsüz, ebedî, sonsuz, mengü
bengilemek : ölümsüzleştirmek, ebedîleştirmek
bengileşmek : ölümsüzleşmek, ebedîleşmek
bengisu : ab-ı hayat
bengü : sonsuzluk
beniâdem : âdemoğlu, insan, âdemoğulları, insanlar
benice : sonsuzluk
beniçinci : egosantrik, benmerkezci
benimseme : tesahup, ikrar, tekelci
benimseme] : elitizm
benimsemediği : sahipsiz eve it buyruk
benimsemek : ısınmak, kabullenmek, katılmak, kulağına girmek, razı olmak, sarılmak, şiar edinmek, tesahup etmek, tutmak
benimsenilmeyen : itici
benimseyememe : hazımsızlık
benimseyemeyen : hazımsız
benk : muhkem

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


benzeşik :

TDK:
sıfat, geometri, matematik Benzeşme özelliği gösteren

benildemek :
TDK:
nsz Belinlemek
"Gördü, çaldı saat / Benildeyip uyandınız yataklar" - B. Necatigil

BEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Benden Sonra Mutluluk - Yazar: Özdemir Asaf
Benden Sonra Devam - Yazar: Y. Akın Öngör
Bu Ayrılık Da Benden Olsun - Yazar: Uğur Gökbulut
Ölüm Benden Üç Yaş Büyük - Yazar: Ahmet Çağlayan
Benden Kimseye Bahsetme - Yazar: Özcan Bülbül
Benden Sual Ederseniz - Yazar: Ahmet Yaşar Ocak
Benzemez Kimse Sana - Yazar: Seda Özay
Biraz Senden Biraz Benden - Yazar: Özlem Çetinkaya
Benden Çok Sevemezsin - Yazar: Tess Stimson

Kelime Bulma Motoru