BEN ile başlayan kelimeler

Başında BEN harfleri bulunan 131 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Benimsenilmeyen

14 Harfli Kelimeler

Benimseyemeyen, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik

13 Harfli Kelimeler

Benimsemediği, Benimseyememe

12 Harfli Kelimeler

Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirici, Benzeştirmek, Benzetlemeli

11 Harfli Kelimeler

Benbencilik, Bencilleşme, Bencmarking, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsenmiş, Benimsetmek, Benlikçilik, Benmerkezci, Benzemeklik, Benzeştirim, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzincilik, Benzinlemek

10 Harfli Kelimeler

Bencileyin, Beneklenme, Beneklerle, Benekleşme, Bengilemek, Bengileşme, Benildemek, Benimseme], Benimsemek, Benimsemiş, Benimsenme, Benimsetme, Benimseyen, Benimseyiş, Benliğinde, Benözekçil, Benzeterek, Benzetilen, Benzetilme, Benzinleme

9 Harfli Kelimeler

Bencillik, Bendehane, Bendezade, Bengileme, Benibeşer, Beniçinci, Benildeme, Benimseme, Benlenmek, Benözekçi, Benzerlik, Benzersiz, Benzeşlik, Benzeşmek, Benzetgeç, Benzetici, Benzetmek, Benzinlik

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Bencilce, Bencilik, Bendegan, Bendelik, Bendenin, Bendeniz, Benekçik, Bengilik, Beniadem, Benlenme, Benlikçi, Benzemek, Benzemez, Benzeşen, Benzeşik, Benzeşim, Benzeşme, Benzetçi, Benzeteç, Benzetim, Benzetiş, Benzetme, Benzeyen, Benzeyiş, Benzinci, Benzinli

7 Harfli Kelimeler

Bendegi, Benefşe, Benekli, Bengisu, Benizli, Benmari, Bentler, Benzeme, Benzeri, Benzeti

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Benden, Bendir, Benice, Benlik, Benzek, Benzen, Benzer, Benzeş, Benzet, Benzin, Benzol

5 Harfli Kelimeler

Bence, Benci, Bende, Bendi, Benek, Bengi, Bengü, Benin, Beniz, Benli

4 Harfli Kelimeler

Benk, Bent

3 Harfli Kelimeler

Ben

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ben : saçta, ego, âcizleri
bence : kanımca
bencilik : hodpesentlik, egoizm
bencillik : hodbinlik, egoistlik, egoizm, enaniyet, hodkâmlık
bendehane : bendenin
benden : tarafımdan
bengilemek : ölümsüzleştirmek, ebedîleştirmek
bengileşmek : ölümsüzleşmek, ebedîleşmek
bengilik : sonsuzluk, ölmezlik, ebedîlik
bengü : sonsuzluk
beniçincilik : egosantrizm, benmerkezcilik
benimsemiş : yatkın
benimsenilmeyen : itici
benimsenme : hazım
benimsenmiş : oturmuşluk
benimseyememe : hazımsızlık
benin : togo, nijerya
beniz : yüz
benlik : kibir, gurur, kişiliği, kendilik, şahsiyet
benözekçi : egosantrist
bent : büğet, bağ, rabıt, bağlam, kanun maddesi
benzek : öyküntü
benzeme : münasebe, müşâkele
benzemek : andırmak, bakmak, çağrıştırmak, çalmak, çekmek

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bencil :

TDK:
1. sıfat Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
"Bencildir insanoğlu, bencil olduğu için de yalnız kendi dertlerini düşünür, yalnız onlara inanır." - N. Ataç
2. felsefe Bencilik öğretisine inanan

benzinlemek :
TDK:
1. -i Benzin dökerek yakmak
2. Bir nesneyi benzine bulamak

benimsetme :
TDK:
isim Benimsetmek işi

BEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Benden Sonra Mutluluk - Yazar: Özdemir Asaf
Benden Sonra Devam - Yazar: Y. Akın Öngör
Bu Ayrılık Da Benden Olsun - Yazar: Uğur Gökbulut
Ölüm Benden Üç Yaş Büyük - Yazar: Ahmet Çağlayan
Benden Kimseye Bahsetme - Yazar: Özcan Bülbül
Benden Sual Ederseniz - Yazar: Ahmet Yaşar Ocak
Aşkla Kedi Arasındaki Yedi Benzerlik - Yazar: Barış Pirhasan
Biraz Senden Biraz Benden - Yazar: Özlem Çetinkaya

Kelime Bulma Motoru