BEY ile başlayan kelimeler

Başında BEY harfleri bulunan 72 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Beynelmilelcilik

14 Harfli Kelimeler

Beyazlaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Beyazlatılmak, Beynelmilelci

12 Harfli Kelimeler

Beyazımtırak

11 Harfli Kelimeler

Beyazlanmak, Beyazlaşmak, Beyazlatıcı, Beyazlatmak, Beyinsizlik, Beynelmilel

10 Harfli Kelimeler

Beyazlamak, Beyazlanma, Beyazlaşma, Beyazlatma, Beyazperde, Beyazsinek, Beyaztilki, Beyhudelik, Beylerbeyi, Beyzadelik

9 Harfli Kelimeler

Beyanname, Beyazımsı, Beyefendi, Beygirlik, Beygirsiz, Beysbolcu, Beytülmal

8 Harfli Kelimeler

Beyazlık, Beygirci, Beygirli, Beyincik, Beyinsel, Beyinsiz, Beylikçi, Beynamaz, Beyninde, Beysoylu

7 Harfli Kelimeler

Beyaban, Beyanat, Beyazca, Beyazlı, Beybaba, Beyhude, Beyinli, Beyinsi, Beyitli, Beyoğlu, Beysbol, Beyyine, Beyzade

6 Harfli Kelimeler

Beybut, Beycik, Beygir, Beyiye, Beylem, Beylen, Beyler, Beylik, Beynen, Beynin, Beyrek

5 Harfli Kelimeler

Beyan, Beyaz, Beyge, Beyim, Beyin, Beyit, Beyli, Beyni, Beyza

3 Harfli Kelimeler

Bey

Bazı BEY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bey : koca, as, beyefendi, boyun, eş, zengin, bay, komutan, beğ, bekem, mir
beyan : söyleme, bildirme, düşüncelerin, duyguların
beyanat : demeç, bildiri
beyazca : akça
beyazımsı : beyazımtırak, çağan, kediayağı
beyazımtırak : beyazımsı
beyazlamak : ağarmak, aklaşmak
beyazlanma : ağarma
beyazlaşmak : aklaşmak
beyazlaştırmak : aklaştırmak
beyazlatılmak : ağartılmak
beyazlatma : ağartma
beycik : beğceğiz
beyefendi : bey, don
beyge : bike
beygir : at, gölük, semer
beyhude : boşuna, nafile, yararsız, anlamsız, güzaf
beyinli : akıllı, düşünceli
beyinsiz : akılsız, düşüncesiz, ahmak
beyit : ev
beyiye : satımlık
beylem : buket, demet

Bazı BEY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


beynamaz :

TDK:
sıfat, din b. (***) Namaz kılmayan (kimse)

beyazımtırak :
TDK:
sıfat Beyazımsı
"Diyarbakır a yaklaştıkları zaman güneş yükselmiş, ovayı her günkü beyazımtırak duman sarmıştı." - H. E. Adıvar

beyit :
TDK:
1. isim, edebiyat Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası
"Bazen bir beyit üzerinde günlerce uğraştığı olurdu." - A. Kabaklı
2. Ev

BEY ile başlayan İlçe isimleri

Beypazarı (Ankara)
Beyağaç (Denizli)
Beylikova (Eskişehir)
Beykoz (İstanbul)
Beyoğlu (İstanbul)
Beylikdüzü (İstanbul)
Beydağ (İzmir)
Beyşehir (Konya)
Beytüşşebap (Şırnak)

BEY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beyler Aman - Yazar: Hasan Kayıhan
Ayan Beyan - Yazar: Sadık...
Beden ve Beyan - Yazar: Kadir Canatan
Ayan Beyan Bütün Öyküleri 5 - Yazar: Sadık...
Soruyorum Size Hanımlar ve Beyler - Yazar: Leon Z. Surmelian

Kelime Bulma Motoru