BEZ ile başlayan kelimeler

Başında BEZ harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Bezemecilikle

12 Harfli Kelimeler

Bezginleşmek, Bezirganbaşı

11 Harfli Kelimeler

Bezdirilmek, Bezemecilik, Bezginleşme, Bezirganlık

10 Harfli Kelimeler

Bezdirilme, Bezeklemek, Bezemlemek, Bezirlemek

9 Harfli Kelimeler

Bezdirici, Bezdirmek, Bezekleme, Bezelemek, Bezemelik, Bezemleme, Bezginlik, Bezirleme, Bezzazlık

8 Harfli Kelimeler

Bezcilik, Bezdirme, Bezekler, Bezeksel, Bezeleme, Bezemeci, Bezemeli, Bezemsel, Bezenmek, Bezenmiş, Bezetmek, Bezeyici, Bezilmek, Bezirgan, Bezlemek

7 Harfli Kelimeler

Bezekçi, Bezekli, Bezelye, Bezemci, Bezemek, Bezeniş, Bezenme, Bezenti, Bezetme, Bezeyiş, Bezilme, Bezleme, Bezzaka

6 Harfli Kelimeler

Bezeli, Bezeme, Bezgin, Bezler, Bezmek, Bezmiş, Bezzaz

5 Harfli Kelimeler

Bezci, Bezek, Bezem, Bezen, Bezgi, Bezik, Bezir, Bezme, Bezsi

4 Harfli Kelimeler

Beze, Bezm

3 Harfli Kelimeler

Bez

Bazı BEZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bez : pamuktan, çaput, gudde, bezirgânbaşı, kukla, pala, tablo
bezdirmek : bıktırmak, usandırmak, anasından doğduğuna pişman etmek, içini çürütmek, tüketmek, uısandırmak, usanç vermek
beze : pazı, gudde
bezekçi : nakkaş
bezekler : tezyinat
bezeksel : tezyini
bezeli : bezekli
bezem : dekor
bezemci : dekoratör
bezeme : süsleme, tezyin, süs, tezhip, tezyinat
bezemecilikle : tezyinî
bezemek : süslemek, donatmak, bezeklemek, nakşetmek, süsleyip püslemek, tezyin etmek
bezemeli : süslü, dekoratif
bezemelik : tezyini
bezemleme : dekorasyon
bezemlemek : dekore etmek
bezemsel : dekoratif
bezen : süs, makyaj, bezek, besen
bezenti : garnitür
bezetmek : süsletmek
bezgi : süs, bezek
bezgin : bez...mekden., bıkmış

Bazı BEZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bezdirici :

TDK:
isim Bezdiri işini yapan kimse

bezdirmek :
TDK:
-i, -den Bıktırmak, usandırmak, bıkkınlık vermek
"O günden sonra bu neşeli İstanbul yolcusunun hatta beni bezdirmek için bile bir kerecik dışarıya çıktığını hatırlamıyorum." - Y. K. Karaosmanoğlu

bezekçi :
TDK:
1. isim Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
2. Gelinleri süsleyen kadın

BEZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Neredesin Şelale? - Şelale'nin Bez Bebeği 2 - Yazar: Naşide Gökbudak
Bez Bebek - Yazar: Ayşegül Toker
Şelale'nin Bez Bebeği - Yazar: Naşide Gökbudak

Kelime Bulma Motoru