BİT ile başlayan kelimeler

Başında BİT harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Bitkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik, Bitiricilik, Bitirimhane, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek

10 Harfli Kelimeler

Bitirilmek, Bitişiklik, Bitiştirim, Bitiştirme, Bitkicilik, Bitümlemek

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci, Bitişimli, Bitkinlik, Bitlenmek, Bitpazarı, Bitümleme

8 Harfli Kelimeler

Biteviye, Bitiklik, Bitimsiz, Bitirici, Bitirmek, Bitirmiş, Bitişken, Bitişmek, Bitkiler, Bitkimsi, Bitkisel, Bitlemek, Bitlenme, Bitlidir, Bitmemek, Bitmemiş, Bitmeyen, Bitoranı

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, Bitelge, Biterge, Bitigçi, Bitigen, Bitimli, Bitiren, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitkici, Bitleme, Bitmeme, Bitmişi, Bittabi, Bitümlü

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitimi, Bitişk, Bitkin, Bitler, Bitmek, Bitmiş, Bitnik, Bitter

5 Harfli Kelimeler

Bitap, Bitek, Biten, Bitev, Bitey, Bitig, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bîtaraf : yansız, tarafsız
bitek : verimli, mümbit, mahsuldar
biten : final
bitev : soylu
bitig : yazı, yazıt
bitigen : anıt, yazıt
bitik : fena, yapışık, dolaşık, ekli, tin
bitimi : son
bitimli : sonlu
bitimsiz : namütenahi
bitiren : mütemmim, tüketici
bitirici : alka, alkar, alkaş, alkır
bitiricilik : algın, alk
bitirilme : mayna
bitirilmek : arkası alınmak, arkasıalınmak, sonuçlanmak, tamamlanmak
bitirim : kahve, kumarhane, yaman, zeki
bitirimhane : kumarhane, bitirim yeri
bitirme : itmam, mezuniyet, hatim, ikmal, intaç, kat, tekmil
bitirmiş : bilgili, açıkgöz, mezun
bitişik : komşu, yandaki

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bitnik :

TDK:
isim Genel davranışları ve hırpani giysileri ile toplum hayatından kopma eğilimi gösteren ve toplum dışında bir yaşantısı olan genç

bitter :
TDK:
1. isim Bir tür acı bira
2. Bir tür ardıç rakısı
3. Acı çikolata

bitümlemek :
TDK:
-i Belirli bir kalınlıkta bitüm ile örtmek

BİT ile başlayan İlçe isimleri

Bitlis Merkez (Bitlis)

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sherlock Holmes - Bitmeyen Şüphe - Yazar: Sir Arthur Cona...
Bitmeyen Kavga - Yazar: John Steinbeck
Bitmeyen Gece - Yazar: Doç.Dr. Mitat Enç
Bitmeyen Aşk - Yazar: Pınar Kür
Bitmeyen Kavga - Yazar: John Steinbeck
Bitmeyen Gecenin İçinde - Yazar: Veronica Rossi
Bitmeyen Kavga - Yazar: John Steinbeck
Bitmeyen Yüzyıl - Yazar: Öner Ciravoğlu

Kelime Bulma Motoru