BİT ile başlayan kelimeler

Başında BİT harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Bitkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik, Bitiricilik, Bitirimhane, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek

10 Harfli Kelimeler

Bitirilmek, Bitişiklik, Bitiştirim, Bitiştirme, Bitkicilik, Bitümlemek

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci, Bitişimli, Bitkinlik, Bitlenmek, Bitpazarı, Bitümleme

8 Harfli Kelimeler

Biteviye, Bitiklik, Bitimsiz, Bitirici, Bitirmek, Bitirmiş, Bitişken, Bitişmek, Bitkiler, Bitkimsi, Bitkisel, Bitlemek, Bitlenme, Bitlidir, Bitmemek, Bitmemiş, Bitmeyen, Bitoranı

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, Bitelge, Biterge, Bitigçi, Bitigen, Bitimli, Bitiren, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitkici, Bitleme, Bitmeme, Bitmişi, Bittabi, Bitümlü

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitimi, Bitişk, Bitkin, Bitler, Bitmek, Bitmiş, Bitnik, Bitter

5 Harfli Kelimeler

Bitap, Bitek, Biten, Bitev, Bitey, Bitig, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bîtap : bitkin, yorgun
bîtaraf : yansız, tarafsız
bitek : verimli, mümbit, mahsuldar
biten : final
biterge : gerek, hacet, ihtiyaç
bitevi : biteviye, tekdüze
bitey : flora, bitki örtüsü
bitigçi : katip, yazıcı
bitigen : anıt, yazıt
bitim : gaye, hedef, ülkü, son, nihayet, münteha, hitam, pâyân
bitimli : sonlu
bitimsiz : namütenahi
bitiren : mütemmim, tüketici
bitirici : alka, alkar, alkaş, alkır
bitiricilik : algın, alk
bitirilme : mayna
bitirilmek : arkası alınmak, arkasıalınmak, sonuçlanmak, tamamlanmak
bitirimhane : kumarhane, bitirim yeri
bitirme : itmam, mezuniyet, hatim, ikmal, intaç, kat

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bitevi :

TDK:
zarf Tekdüze

bitey :
TDK:
isim, bitki bilimi Bitki örtüsü

bitişme :
TDK:
isim Bitişmek işi, ittisal
"Bu geniş viranelikte bize bu kadar bitişmenin manası var mı?" - H. R. Gürpınar

BİT ile başlayan İlçe isimleri

Bitlis Merkez (Bitlis)

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bitli Pileyboy - Yazar: Arzum Uzun

Kelime Bulma Motoru