BİT ile başlayan kelimeler

Başında BİT harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Bitkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik, Bitiricilik, Bitirimhane, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek

10 Harfli Kelimeler

Bitirilmek, Bitişiklik, Bitiştirim, Bitiştirme, Bitkicilik, Bitümlemek

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci, Bitişimli, Bitkinlik, Bitlenmek, Bitpazarı, Bitümleme

8 Harfli Kelimeler

Biteviye, Bitiklik, Bitimsiz, Bitirici, Bitirmek, Bitirmiş, Bitişken, Bitişmek, Bitkiler, Bitkimsi, Bitkisel, Bitlemek, Bitlenme, Bitlidir, Bitmemek, Bitmemiş, Bitmeyen, Bitoranı

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, Bitelge, Biterge, Bitigçi, Bitigen, Bitimli, Bitiren, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitkici, Bitleme, Bitmeme, Bitmişi, Bittabi, Bitümlü

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitimi, Bitişk, Bitkin, Bitler, Bitmek, Bitmiş, Bitnik, Bitter

5 Harfli Kelimeler

Bitap, Bitek, Biten, Bitev, Bitey, Bitig, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bîtap : bitkin, yorgun
biten : final
biterge : gerek, hacet, ihtiyaç
bitev : soylu
biteviye : sonsuz, elbette, bitevi, fasılasız, muttasıl, mütemadiyen, tekdüze
bitey : flora, bitki örtüsü
bitigçi : katip, yazıcı
bitik : fena, yapışık, dolaşık, ekli, tin
bitim : gaye, hedef, ülkü, son, nihayet, münteha, hitam, pâyân
bitimli : sonlu
bitimsiz : namütenahi
bitiren : mütemmim, tüketici
bitirici : alka, alkar, alkaş, alkır
bitiricilik : algın, alk
bitirilme : mayna
bitirilmek : arkası alınmak, arkasıalınmak, sonuçlanmak, tamamlanmak
bitiriş : algın
bitirmek : yorgun, tüketmek, tamamlamak

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bitli :

TDK:
1. sıfat Üstünde bit bulunan
2. Cimri

bitirmiş :
TDK:
1. sıfat Bir bilim dalında veya başka bir alanda bilginin doruğuna ulaşmış (kimse)
2. Bilgili, açıkgöz

bitki :
TDK:
isim, bitki bilimi Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat
"Geniş pencerelerin önünde bakımlı tropik bitkiler var." - İ. Aral

BİT ile başlayan İlçe isimleri

Bitlis Merkez (Bitlis)

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Anne Kafamda Bit Var - Yazar: Tarık Akan
Başka - Ayrılık Ayrı, Aşk Bitişik Yazılır - Yazar: Kahraman Tazeoğlu
İsim Şehir Bitki - Yazar: Yılmaz Özdil
Bitik Adam - Yazar: Giovanni Papini
Taşra Bitki Örtüsü ve Parseller - Yazar: Murat Çelik
Kafamdaki Bitler - Yazar: Sedat Sezgin
Bitik Kent - Yazar: Erdal Alova

Kelime Bulma Motoru