BOŞ ile başlayan kelimeler

Başında BOŞ harfleri bulunan 43 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Boşboşbakmak

11 Harfli Kelimeler

Boşaltılmak, Boşandırmak, Boşattırmak, Boşbırakmak, Boşboğazlık, Boşgeçirmek

10 Harfli Kelimeler

Boşaltılma, Boşandırma, Boşattırma, Boşoturmak

9 Harfli Kelimeler

Boşaltıcı, Boşaltmak, Boşçıkmak, Boşdurmak, Boşkalmak, Boşnaklık, Boşvermek

8 Harfli Kelimeler

Boşalmak, Boşaltaç, Boşaltım, Boşaltma, Boşanmak, Boşatmak, Boşboğaz, Boşlamak, Boşnakça

7 Harfli Kelimeler

Boşalım, Boşalma, Boşaltı, Boşamak, Boşanma, Boşatma, Boşlama, Boşyere

6 Harfli Kelimeler

Boşama, Boşgur, Boşgut, Boşluk, Boşnak, Boşuna

5 Harfli Kelimeler

Boşay

3 Harfli Kelimeler

Boş

Bazı BOŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


boşalmak :

TDK:
1. nsz Boş duruma gelmek, içinde bir şey kalmamak, inhilal etmek
"Sınıf tamamen boşaldığında çıtı pıtı kadınla öğretmenin de onlarla birlikte gitmiş olduklarını fark etti." - E. Şafak
2. Dışarıya akmak, dökülmek
3. Gevşemek, açılmak
"Sicim gitgide boşalıyor, gemi hafif yana yatarak pupa gidiyordu." - S. F. Abasıyanık
4. Derdini, sıkıntısını birine anlatarak ferahlamak, deşarj olmak
"Derdimle öyle dolmuş ki boşalmadan evine gidemeyecek." - Y. Z. Ortaç
5. Hayvan, bağından kurtulmak
6. Doyuma ulaşmak

boşandırma :
TDK:
isim Boşandırmak işi

boşanma :
TDK:
1. isim Boşanmak işi
"Burnundan kanlar boşanmaya başladı." - N. Hikmet
2. Eşlerden birinin boşanma ilamı almasıyla evlilik birliğinin son bulması
"Buna rağmen hiçbir zaman karısından boşanmaya teşebbüs etmedi." - E. Şafak

BOŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Boşnak Türküsü - Yazar: İsmail Gümüş

BOŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 191: Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!  .
MÜ'MİNUN - 65: Boşuna sızlanmayın bugün! Zira bizden yardım göremeyeceksiniz!.

Kelime Bulma Motoru