BOŞ ile başlayan kelimeler

Başında BOŞ harfleri bulunan 43 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Boşboşbakmak

11 Harfli Kelimeler

Boşaltılmak, Boşandırmak, Boşattırmak, Boşbırakmak, Boşboğazlık, Boşgeçirmek

10 Harfli Kelimeler

Boşaltılma, Boşandırma, Boşattırma, Boşoturmak

9 Harfli Kelimeler

Boşaltıcı, Boşaltmak, Boşçıkmak, Boşdurmak, Boşkalmak, Boşnaklık, Boşvermek

8 Harfli Kelimeler

Boşalmak, Boşaltaç, Boşaltım, Boşaltma, Boşanmak, Boşatmak, Boşboğaz, Boşlamak, Boşnakça

7 Harfli Kelimeler

Boşalım, Boşalma, Boşaltı, Boşamak, Boşanma, Boşatma, Boşlama, Boşyere

6 Harfli Kelimeler

Boşama, Boşgur, Boşgut, Boşluk, Boşnak, Boşuna

5 Harfli Kelimeler

Boşay

3 Harfli Kelimeler

Boş

Bazı BOŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


boşalmak :

TDK:
1. nsz Boş duruma gelmek, içinde bir şey kalmamak, inhilal etmek
"Sınıf tamamen boşaldığında çıtı pıtı kadınla öğretmenin de onlarla birlikte gitmiş olduklarını fark etti." - E. Şafak
2. Dışarıya akmak, dökülmek
3. Gevşemek, açılmak
"Sicim gitgide boşalıyor, gemi hafif yana yatarak pupa gidiyordu." - S. F. Abasıyanık
4. Derdini, sıkıntısını birine anlatarak ferahlamak, deşarj olmak
"Derdimle öyle dolmuş ki boşalmadan evine gidemeyecek." - Y. Z. Ortaç
5. Hayvan, bağından kurtulmak
6. Doyuma ulaşmak

boşaltaç :
TDK:
isim, fizik Bir kabın içindeki havayı boşaltmaya yarayan araç, hava boşaltma makinesi, boşluk tulumbası

boşaltı :
TDK:
1. isim Boşaltım
2. Vücuttan atılan dışkı, balgam, idrar vb. atıkların genel adı

BOŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Boşnak Türküsü - Yazar: İsmail Gümüş

BOŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 229: Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helâl olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah'ın sınırlarını, hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.
AHZAP - 28: Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle: Eğer dünya dirliğini ve süsünü (refahını) istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de, sizi güzellikle salıvereyim.

Kelime Bulma Motoru