BOY ile başlayan kelimeler

Başında BOY harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Boyunlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Boyundurukluk, Boyutlandırma

12 Harfli Kelimeler

Boyasısolmak, Boynuzlanmak, Boynuzlaşmak, Boynuzlatmak, Boynuzluteke

11 Harfli Kelimeler

Boyacılıkla, Boyacılıkta, Boyasıatmak, Boykotçuluk, Boylamasına, Boynuzlamak, Boynuzlanma, Boynuzlaşma, Boynuzlatma

10 Harfli Kelimeler

Boyalanmak, Boyasızlık, Boyatılmak, Boynuzlama, Boynuzumsu, Boyunduruk

9 Harfli Kelimeler

Boyacılık, Boyalamak, Boyalanma, Boyanması, Boyatılma, Boydaşlık, Boylanmak, Boynuzsuz, Boyunbağı

8 Harfli Kelimeler

Boyahane, Boyalama, Boyanmak, Boyatmak, Boyayıcı, Boykotaj, Boykotçu, Boylamak, Boylanış, Boylanma, Boynuzlu, Boynuzsu, Boyunluk, Boyutsuz

7 Harfli Kelimeler

Boyamak, Boyanma, Boyasız, Boyatma, Boyayan, Boyhane, Boylama, Boyluca, Boynuna, Boyunca, Boyunlu, Boyutlu

6 Harfli Kelimeler

Boyacı, Boyalı, Boyama, Boyana, Boydak, Boydaş, Boykot, Boylam, Boyler, Boyluğ, Boynuz, Boysan, Boysuz, Boyuna

5 Harfli Kelimeler

Boyam, Boyar, Boyca, Boyda, Boylu, Boyna, Boyoz, Boyun, Boyut

4 Harfli Kelimeler

Boya, Boyu

3 Harfli Kelimeler

Boy

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


boya : renk, saptayıcı, tekstil teknikeri
boyacılıkla : fenol
boyalı : renkli, makyajlı
boyam : pentür
boyana : boyna
boyanmak : boya kullanmak
boyanması : tekstil baskı teknikeri
boyar : transilvanya'da, pentür
boyasısolmak : boyasıatmak
boyasız : renksiz, makyajsız
boyayan : mülevvin
boyda : soyut, mücerred
boydaş : akran, öğür
boyhane : foşa
boylamak : batmak, düşmek, yükselmek, çıkmak, anlatmak
boylu : endamlı
boyluğ : soylu, yakışıklı
boyna : boyana
boynuna : üstüne
boynuzlu : troleybüs
boyu : boyunca, cüce, kısa
boyuna : boyunca, uzunlamasına, tulânî, durmaksızın, müdâm
boyundurukluk : enyâr
boyut : doğruların, buut, nitelik, genişlik, kapsam, durum, ebat, eşit, uzanım

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


boyasızlık :

TDK:
isim Boyasız olma durumu

boyatmak :
TDK:
-i Boyama işini yaptırmak, boya sürdürmek
"Kunduralarımı boyatmak istemiştim." - B. Felek

boyutlu :
TDK:
sıfat Boyutu olan
"Onu bütün öbür yazarlara kıyasla bunca derin boyutlu yapan, ne kültürü ne de bilgisi idi." - H. Taner

BOY ile başlayan İlçe isimleri

Boyabat (Sinop)

BOY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hayat Tatlı Zehir - Aydın Boysan Kitabı - Yazar: Ümit Bayazoğlu

BOY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 97: Musa: Defol! dedi, artık hayatın boyunca sen: «Bana dokunmayın!» diyeceksin. Ayrıca senin için, kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun tanrına da bak! Yemin ederim, biz onu yakacağız; sonra da onu parça parça edip denize savuracağız!  .

Kelime Bulma Motoru