BOY ile başlayan kelimeler

Başında BOY harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Boyunlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Boyundurukluk, Boyutlandırma

12 Harfli Kelimeler

Boyasısolmak, Boynuzlanmak, Boynuzlaşmak, Boynuzlatmak, Boynuzluteke

11 Harfli Kelimeler

Boyacılıkla, Boyacılıkta, Boyasıatmak, Boykotçuluk, Boylamasına, Boynuzlamak, Boynuzlanma, Boynuzlaşma, Boynuzlatma

10 Harfli Kelimeler

Boyalanmak, Boyasızlık, Boyatılmak, Boynuzlama, Boynuzumsu, Boyunduruk

9 Harfli Kelimeler

Boyacılık, Boyalamak, Boyalanma, Boyanması, Boyatılma, Boydaşlık, Boylanmak, Boynuzsuz, Boyunbağı

8 Harfli Kelimeler

Boyahane, Boyalama, Boyanmak, Boyatmak, Boyayıcı, Boykotaj, Boykotçu, Boylamak, Boylanış, Boylanma, Boynuzlu, Boynuzsu, Boyunluk, Boyutsuz

7 Harfli Kelimeler

Boyamak, Boyanma, Boyasız, Boyatma, Boyayan, Boyhane, Boylama, Boyluca, Boynuna, Boyunca, Boyunlu, Boyutlu

6 Harfli Kelimeler

Boyacı, Boyalı, Boyama, Boyana, Boydak, Boydaş, Boykot, Boylam, Boyler, Boyluğ, Boynuz, Boysan, Boysuz, Boyuna

5 Harfli Kelimeler

Boyam, Boyar, Boyca, Boyda, Boylu, Boyna, Boyoz, Boyun, Boyut

4 Harfli Kelimeler

Boya, Boyu

3 Harfli Kelimeler

Boy

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


boya : renk, saptayıcı, tekstil teknikeri
boyacı : ahşap, sac, giyecek
boyalı : renkli, makyajlı
boyam : pentür
boyana : boyna
boyanması : tekstil baskı teknikeri
boyar : transilvanya'da, pentür
boyasız : renksiz, makyajsız
boyda : soyut, mücerred
boydaş : akran, öğür
boylam : tul, matematiksel coğrafya, tul dairesi, tul derecesi
boylamak : batmak, düşmek, yükselmek, çıkmak, anlatmak
boylanmak : boy atmak, kad çekmek
boylu : endamlı
boyluğ : soylu, yakışıklı
boyna : boyana
boynuzlamak : süsmek
boynuzlatmak : erkek
boynuzlu : troleybüs
boyoz : patates, ıspanak, izmir böreği
boysan : yakışıklı, heybetli
boyu : boyunca, cüce, kısa
boyun : şişe, sorumluluk, bey, burkulma, dal

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


boyalanma :

TDK:
isim Boyalanmak durumu

boyanmak :
TDK:
1. nsz Boyama işi yapılmak
"Pencerelerin camları beyaz yağlı boya ile boyanmış." - A. Ağaoğlu
2. Kendi kendini boyamak, yüzüne boya sürmek, makyaj yapmak
"Kadın aşırı boyanmıştı, adamın yüzü solgundu." - Y. Atılgan

boykot :
TDK:
1. isim Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma
2. Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme

BOY ile başlayan İlçe isimleri

Boyabat (Sinop)

BOY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 13: Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız.
ALİ İMRAN - 161: Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete (devlet malına) hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese -asla haksızlığa uğratılmaksızın-kazandığı tastamam verilir.
BAKARA - 71: (Musa) dedi ki: Allah şöyle buyuruyor: O, henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan (salma), renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. «İşte şimdi gerçeği anlattın» dediler ve bunun üzerine (onu bulup) kestiler, ama az kalsın kesmeyeceklerdi.

Kelime Bulma Motoru