C ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında C harfi bulunan 10 harfli 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Cadalozluk, Cadılaşmak, Cakalanmak, Cambazhane, Camekansız, Canavarlık, Canıacımak, Canıçekmek, Canıçıkmak, Canlandırı, Canlıcılık, Canlılarda, Cayırdamak, Cayırdatma, Cazırdamak, Cazırdatma, Cazipleşme, Cebelleşme, Cedelleşme, Celallenme, Cembiyesiz, Cemilenmek, Cengaverce, Cenkleşmek, Cephanelik, Cephelenme, Cepheleşme, Cerahatsiz, Cesaretsiz, Cevaplamak, Cevaplaşma, Cevvaliyet, Cezalanmak, Cezbelenme, Cılızlaşma, Cılklaşmak, Cımbarlama, Cımbızlama, Cırıldamak, Cırmalamak, Cırnaklama, Cıvatalama, Cıvıklanma, Cıvıklaşma, Cıvıldamak, Cıvıldaşma, Cıvıltısız, Cıvıtılmak, Cıyaklamak, Cıyaklatma, Cıyırdamak, Cıyırdatma, Cızıktırma, Cızıldamak, Cızırdamak, Cızırdatma, Cızırdayan, Cibilliyet, Cibindirik, Cicozlamak, Ciddileşme, Ciğerdeldi, Cihanefrüz, Cihanşinas, Cihanşümul, Cihazlanma, Cilalanmak, Cilalatmak, Ciltlenmek, Ciltlenmiş, Ciltletmek, Cilvelenme, Cilveleşme, Cimrileşme, Cinsliksiz, Cisimlenme, Cisimleşme, Cismanilik, Civeleklik, Ciyaklamak, Coğrafyacı, Contalamak, Coşkulanma, Coşturulma, Cömertliği, Cumbalamak, Cumbalatma, Cumbuldama, Cumburdama, Cumhuriyet, Cumhurreis, Curcunasız, Cüceleşmek, Cücüklenme, Cücükleşme, Cükceleğen, Cylindroid

Bazı C ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


canıacımak : çarpma, üzülmek
canıçekmek : arzulamak
canıçıkmak : ölmek
canlandırı : animasyon
canlıcılık : animizm
canlılarda : bakteri
cebelleşme : cedelleşme
cedelleşme : becelleşme, cebelleşme
cemilenmek : çoğullanmak
cerahatsiz : irinsiz
cesaretsiz : yüreksiz, çekingen
cevvaliyet : çabukluk, hareketlilik
cırmalamak : tırmalamak
cızırdayan : cızırtılı
cicozlamak : kaçmak, uzaklaşmak
cömertliği : ağanın eli tutulmaz
cumhurreis : cumhurbaşkanı, reisicumhur
curcunasız : gürültüsüz, şamatasız
cylindroid : yuvaksı

Bazı C ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


cayırdamak :

TDK:
nsz Nesneler "cayır" sesi çıkararak yanmak veya yırtılmak

cılızlaşma :
TDK:
isim Cılızlaşmak işi

cırmalamak :
TDK:
-i Tırmalamak

C ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Cihanbeyli (Konya)

Kelime Bulma Motoru