D ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında D harfi bulunan 6 harfli 375 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Dadacı, Dağcıl, Dağlıç, Dağlık, Dahası, Dahdah, Dahice, Dahile, Dakika, Dalama, Dalbay, Dalboy, Dalcık, Daldan, Daldız, Dalfes, Dalgıç, Dalgın, Dalgır, Dalıcı, Dalınç, Dallar, Dalmak, Dalsız, Dalyan, Damacı, Damalı, Damper, Damsız, Danacı, Dandik, Dansçı, Dansık, Danslı, Dansör, Dansöz, Dantel, Dapdar, Dargın, Dargun, Darlık, Darsık, Daruka, Dasnik, Dastar, Davacı, Davalı, Davası, Davudi, Dayalı, Dayama, Dayanç, Daylak, Dazlak, Debbağ, Debboy, Debret, Deccal, Defans, Defekt, Defile, Define, Defolu, Defter, Degaje, Değeri, Değgin, Değini, Değmek, Değmen, Değnek, Dehdeh, Dehhaş, Dehliz, Dehşet, Dekbaz, Dekont, Dekore, Delail, Delege, Delgeç, Delgiç, Delice, Delici, Dellal, Delmek, Demiri, Demkeş, Demlik, Demode, Denaet, Dendan, Denden, Deneme, Dengiz, Denkçi, Denmek, Densiz, Depocu, Depoda, Deppoy, Deprem, Derdin, Derece, Dereke, Dergah, Derici, Deride, Derili, Derisi, Derkar, Derken, Derlem, Derman, Dermek, Dermit, Dernek, Derpiş, Dertli, Dertop, Derviş, Der­ya, Desais, Desise, Despot, Dessas, Destan, Destar, Destek, Destur, Deşarj, Deşmek, Detant, Detone, Devasa, Deveci, Devise, Devlet, Devran, Devren, Devrik, Devrim, Deynek, Deyola, Deyyus, Dığdık, Dırdır, Dışarı, Dışrak, Dışsal, Dıştan, Dışyüz, Dıvrak, Dızdık, Dızdız, Dızlak, Dızman, Dibace, Didona, Diesel, Difana, Diğeri, Diğnek, Dikgen, Dikici, Dikili, Dikine, Dikkat, Diklik, Dikmek, Dikmen, Dikmiş, Dilbaz, Dilber, Dilcik, Dildaş, Dilevi, Dillek, Diller, Dilmaç, Dilmek, Dilsel, Dilsiz, Dimdik, Dimmer, Dimnit, Dimyat, Dinamo, Dinçer, Dindar, Dindaş, Dineri, Dingil, Dingin, Dinler, Dinmek, Dinmez, Dinmiş, Dinsel, Dinsiz, Dipçik, Dipçin, Dipdam, Dipnot, Dipsiz, Direkt, Direme, Direnç, Dirgen, Dirhem, Dirice, Dirlig, Dirlik, Dirsek, Diskçi, Disket, Diskur, Dispeç, Dişçik, Dişeği, Dişeme, Dişlek, Dişlik, Dişsil, Dişsiz, Ditmek, Divane, Divani, Divlek, Diyesi, Dizayn, Dizdar, Dizgin, Dizici, Dizili, Dizlek, Dizlik, Dizman, Dizmek, Dizmen, Dizyem, Doçent, Doğacı, Doğada, Doğayı, Doğmak, Doğmuş, Doğram, Doğulu, Doğ-um, Doğumu, Doksan, Doktor, Dokuma, Dokunç, Dolama, Dolanı, Dolaşı, Dolayı, Dolgun, Dolmak, Dolmen, Dolmuş, Dolusu, Dombay, Domino, Donama, Donatı, Donmak, Donmuş, Donsuz, Doping, Dostça, Doygun, Doymak, Doymaz, Doymuş, Döğmek, Dökmek, Döleşi, Dönemi, Döngeç, Döngel, Döngün, Dönmek, Dönmez, Dönmüş, Dörder, Dördül, Dördün, Dördüz, Dörtlü, Döşeli, Döşeme, Dövmeç, Dövmek, Dövücü, Dragon, Drahmi, Drenaj, Drezin, Duahan, Duayen, Dubara, Dubaya, Dublör, Duetto, Dulluk, Dumağı, Dumdum, Dumrul, Dur-ak, Durgaç, Durgan, Durgun, Durmak, Durmuş, Dursun, Durucu, Duruma, Durumu, Dustan, Dutluk, Duvara, Duyarı, Duygan, Duygun, Duymak, Duynak, Duysal, Duyucu, Duyuru, Düello, Düggen, Düğmek, Düğmük, Düğüne, Düklük, Düktil, Düldül, Dülger, Dümbük, Dümdar, Dümdüz, Dümtek, Dünden, Dürbün, Dürmek, Dürrac, Dürtme, Dürtüş, Dürülü, Dürüst, Dürüşt, Düstur, Düşkün, Düşman, Düşmek, Düşmüş, Düşsel, Düşsüz, Düşünü, Düveci, Düvlek, Düyeci, Düzeme, Düzeni, Düzeyi, Düzgün, Düziko, Düzine, Düzlem, Düzlük, Düzmek, Düzülü

Bazı D ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


dağlık : keçiler, yayla
dahile : önek
dalınç : istiğrak, meditasyon
davası : haklı, haklı olmak, haksız
defans : savunma
dehdeh : dahdah
delâil : deliller
denmek : söylenilmek, söylenmek, denme
deşarj : boşalma, rahatlama, boşalım
devren : devrederek
devrik : yatırılmış, yıkılmış, yatık
diesel : dizel
dikmek : kadeh, top, deri, bardak, rekzetmek
dillek : dedikoducu, dedikodusever
dinsiz : acımasız, farmason, kitapsız, mülhid, mülhit
dipdam : hapishane
dirhem : 3
dizayn : çizim, tasarım, tasarçizim, tasar çizim
dizici : dizgici
dizmek : düzenlemek, hazırlamak, tertip etmek
doktor : hekim, tabip, bağşı, bahşi, bekleme salonu, dr.

Bazı D ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


dayama :

TDK:
isim Dayamak işi

dikkat :
TDK:
1. isim Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
"Onun kalbini, haysiyetini kıracak sözler söylenmeden bu zarif hareketle her şeyin anlatılmış olması dikkate şayandır." - A. H. Çelebi
2. ünlem "Dikkat ediniz!" anlamında kullanılan bir uyarma sözü
3. İlgi, özen

düşmek :
TDK:
1. -e Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek
"Havada uçan kuş, vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor." - R. N. Güntekin
2. -den Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek
"Çocukken ağaçtan düşüp ayağım kırılmıştı da ağlayamamıştım." - S. F. Abasıyanık
3. Yere devrilmek, yere serilmek
"Çocuk koşarken yere düştü."
4. Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak
5. Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak
6. Yağmak
"Dağlara kar düştü."
7. Vurmak, değmek, rastlamak
"İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyordu." - Ö. Seyfettin
8. nsz Vakti gelmeden ölü doğmak
9. -den Atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak
"Kitabın yeni baskısında buradan bir kelime düşmüş."
10. nsz Eksilmek
"Gündelikleri yarı yarıya düşmüştü." - N. Cumalı
11. Aşırı ilgi veya sevgi göstermek
"Sen bu işin üstüne çok düştün."
12. Uğramak, kapılmak
"Kadınlar yeni baştan telaşa, heyecana, korkuya düştüler." - A. Gündüz
13. Yakışmak, uygun gelmek
"Bu resim buraya iyi düştü."
14. Yakışık almak
"Bize düşen, medeniyetin zorlamaları karşısında bir ayıklamayı başarabilmek olmalıdır." - İ. Özel
15. Ödevi veya yetkisi içinde bulunmak
"Bana arada bir bakkaldan tuz, limon almak düşüyor, o kadar." - H. Taner
16. Bulunmak
"Birlikte evden çıkmışlar, limanda iskelenin karşısına düşen kahveye doğru yürümüşlerdi." - N. Cumalı
17. Biriyle yaşama, çalışma, birlikte olma durumunda kalmak
"O asker, gittiğimiz yerde bir aralık benim bölüğüme düşmüştü." - R. N. Güntekin
18. Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak
"Mirastan ona bu ev düştü."
19. Kötü bir sebeple istenmeden bir yerde bulunmak
"Bu yaşta mahkemelere düşmek..." - S. F. Abasıyanık
20. nsz İşbaşından uzaklaşmak
"Kabine düştü."
21. nsz Hızı, gücü, değeri azalmak
"Arabanın hızı düştü. Paranın değeri düştü."
22. nsz Isı, basınç, ateş vb. eksilmek, azalmak
"İki gün içinde ateş düştü; ağrılar, sızılar hafifledi." - R. N. Güntekin
23. nsz Düşkünleşmek
"Babam balıkçı amma vaktiyle zenginmiş efendim. Sonradan düşmüş." - R. N. Güntekin
24. Bir yere ansızın gelmek, damlamak, tesadüfen gelmek
"Bir rastlantı sonucu aralarına düşmüştüm." - H. Taner
25. Belirli zamana rastlamak
"Babasının Sütlüce de yeni bir ev alması bu tarihlere düşer." - M. Ş. Esendal
26. nsz Fırsat çıkmak
"Bir kelepir düştü."
27. nsz Olmak, olumsuz bir duruma girmek
"Yorgun düşmek. Zayıf düşmek. Şehit düşmek. Esir düşmek."
28. nsz Savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olmak
"Medine nin düştüğünü söylemek istedim." - F. R. Atay
29. Bazı deyimlerde "yürümek, birlikte gelmek" anlamlarında kullanılan bir fiil
"Önüne, peşine, arkasına düşmek."
30. nsz Bayağılaşmak
31. nsz Kötü yola girmek
"Düşmüş kadınları bu dönemin yazarlarının yücelterek duygudaşlıkla çizdiklerini görüyoruz." - M. And
32. Alışmak, müptela olmak
33. teknik Telefon, sanal ağ vb. alanlarda bağlantı kurmak

D ile başlayan 6 harfli İlçe isimleri

Dereli (Giresun)
Dikili (İzmir)
Develi (Kayseri)
Darıca (Kocaeli)
Dikmen (Sinop)
Düzköy (Trabzon)
Devrek (Zonguldak)
Delice (Kırıkkale)
Düziçi (Osmaniye)

D ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ENFAL - 12: Hani Rabbin meleklere: «Muhakkak ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun; Ben kâfirlerin yüreğine korku salacağım; vurun boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına! diye vahyediyordu.
ENBİYA - 43: Yoksa kendilerini bize karşı savunacak birtakım ilâhları mı var? (O ilâh dedikleri şeyler) kendilerine bile yardım edecek güçte değildirler. Onlar bizden de alâka ve destek görmezler.
AHZAP - 48: Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan, vekîl ve destek olarak Allah yeter.

Kelime Bulma Motoru