DAĞ ile başlayan kelimeler

Başında DAĞ harfleri bulunan 53 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Dağıtımcılık

11 Harfli Kelimeler

Dağıtıcılık, Dağıtılması

10 Harfli Kelimeler

Dağdağasız, Dağınıklık, Dağıstanlı, Dağıtılmak, Dağıtılmış, Dağıtmalar

9 Harfli Kelimeler

Dağdağalı, Dağılması, Dağınıkça, Dağıtarak, Dağıtılma, Dağıtımcı, Dağlanmak, Dağlatmak

8 Harfli Kelimeler

Dağalası, Dağarcık, Dağcılık, Dağılmak, Dağılmış, Dağıtıcı, Dağıtmak, Dağlamak, Dağlanış, Dağlanma, Dağlatış, Dağlatma, Dağlayış

7 Harfli Kelimeler

Dağdağa, Dağılım, Dağılış, Dağılma, Dağınık, Dağıntı, Dağıtık, Dağıtım, Dağıtış, Dağıtma, Dağlağı, Dağlama

6 Harfli Kelimeler

Dağcıl, Dağlıç, Dağlık

5 Harfli Kelimeler

Dağar, Dağcı, Dağda, Dağer, Dağlı

4 Harfli Kelimeler

Dağa, Daği

3 Harfli Kelimeler

Dağ

Bazı DAĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dağ : nişan, acı, yüksek, cebel, doruk, etek, inmek, kepez, tağma, tav, yer adı
dağa : oturak
dağar : çanak, küp, çömlek, dağarcık, repertuar
dağarcık : bellek, repertuar, dağar
dağcı : alpinist
dağcılık : alpinizm
dağda : eşkıya
dağdağa : gürültü, patırtı, telâş, sıkıntı
dağer : kıymet, para, nafız
dağılış : çözülme, yıkılış, çöküş, çözülüş
dağılma : infisah, inhilâl, inkıraz, sirayet, teşettüt
dağılmak : ufalanmak, fesholunmak, etkisi, bozguna uğramak, bozulmak, çözülmek, çözünmek, ıstıfıl olmak, infisah etmek, inhilâl etmek, inkıraz bulmak

Bazı DAĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dağdağalı :

TDK:
sıfat Gürültülü patırtılı
"Sultan Mahmut devri, imparatorluğun dağdağalı ve çok dertli bir zamanıydı." - A. Ş. Hisar

dağılmak :
TDK:
1. nsz Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak
"Zaten arkadaşlarımın her biri bir yana dağılmıştı," - A. Ümit
2. Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek
3. Parçalanarak yayılmak, ufalanmak
"Kentin eski merkezindeki evler kendiliğinden yıkılıyor, bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu." - A. Kutlu
4. Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak
"Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı." - C. Uçuk
5. Birliği, beraberliği bozulmak
"Golü yiyince takım dağıldı. Babanın ölümünden sonra aile dağıldı."
6. Bir topluluğun, kuruluşun varlığı son bulmak, fesholunmak, münfesih olmak
7. Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak

dağlamak :
TDK:
1. -i Kızgın bir demirle hayvan derisine damga vurmak
2. Akan kanı dindirmek veya hasta bölümleri ortadan kaldırmak için vücudun bir yerini kızdırılmış bir metal araçla yakmak
"Kızgın maşa demirini al da kollarını dağla dese dağlayacakmışım." - O. C. Kaygılı
3. Çok sıcak, soğuk veya acı bir şey yakmak
"Soğuk yüzünü dağladı. Biber ağzını dağladı."
4. Acısı yüreğine işlemek

DAĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hatıralarda Cengiz Dağcı - Yazar: Cengiz Dağcı
Kırım'dan Londra'ya Cengiz Dağcı - Yazar: İsa Kocakaplan
Bellek-İnsan-Eser: Cengiz Dağcı - Yazar: Kolektif
Cengiz Dağcı Roman Seti (16 Kitap) - Yazar: Cengiz Dağcı

Kelime Bulma Motoru