DAL ile başlayan kelimeler

Başında DAL harfleri bulunan 103 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Dalgınlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Dalgalandırıcı, Dalgalandırmak, Dalgınlaştırma, Dalkavuklaşmak

13 Harfli Kelimeler

Dalaverecilik, Dalgalandırış, Dalgalandırma, Dalkavuklaşma

12 Harfli Kelimeler

Dalgalanımlı, Dalgınlaşmak, Dallandırmak

11 Harfli Kelimeler

Dalavereler, Daldırılmak, Dalgalanmak, Dalgınlaşma, Dalkavukluk, Dallandırma

10 Harfli Kelimeler

Dalancılık, Dalavereci, Dalavereli, Daldırılma, Daldırtmak, Dalgacılık, Dalgakıran, Dalgalanım, Dalgalanış, Dalgalanma, Dalgaölçer, Dalkavukça, Dalkurutan, Dallanması, Dalmaçyalı

9 Harfli Kelimeler

Daldırmak, Daldırtma, Dalgıçlık, Dalgınlık, Dalgündüz, Dallanmak, Daltonizm

8 Harfli Kelimeler

Dalakotu, Dalaşmak, Dalavere, Dalbastı, Daldalan, Daldırış, Daldırma, Dalfidan, Dalgacık, Dalgasız, Dalgıcın, Dalgınca, Dalkavuk, Dalkılıç, Dalkıran, Dallamak, Dallanış, Dallanma, Daltaban, Dalyancı, Dalyanın, Dalyasan

7 Harfli Kelimeler

Dalalet, Dalamak, Dalamuk, Dalancı, Dalaşma, Dalgacı, Dalgalı, Dallama, Dalöğle, Daluyku

6 Harfli Kelimeler

Dalama, Dalbay, Dalboy, Dalcık, Daldan, Daldız, Dalfes, Dalgıç, Dalgın, Dalgır, Dalıcı, Dalınç, Dallar, Dalmak, Dalsız, Dalyan

5 Harfli Kelimeler

Dalak, Dalal, Dalan, Dalaş, Dalay, Dalga, Dalgı, Dalış, Dalız, Dallı, Dalma, Dalsı, Dalya

4 Harfli Kelimeler

Dall

3 Harfli Kelimeler

Dal

Bazı DAL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dalâl : sapıklık
dalâlet : sapınç, sapkınlı
dalamak : köpek, kurt, ısırmak, haşlamak, yemek
dalancı : lobici
dalaşma : dalaş
dalavere : oyun, açmaz yapmak, afiş, dalga, dolma, dümen, dümen yapmak, entrika, kolpa, orostopolluk
dalavereler : hadai'
dalbay : vasi
dalboy : vasi
daldan : koparmak
dalga : yeğinliği, dalgınlık, macera, soğuk, dalavere, esrar, dış güçler, mevc, mevce, talaz
dalgacılık : kaytarıcılık
dalgakıran : tekneleri
dalgalanım : dalgalanma, çarpıcılık, sansasyon
dalgalanma : kalça, bel, sırt, çalkantı, dalgalanım, temevvüç
dalgalanmak : kıpırdamak, balkımak, çalkalanmak, harelenmek, kaynamak

Bazı DAL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dalgalanma :

TDK:
1. isim Dalgalanmak işi
"Lakin deniz görmemiş bu insanların ilk dalgalanmada güverteyi berbat edişlerini müşahede etmeniz kaçınılmaz." - İ. Özel
2. ekonomi Mal fiyatlarının türlü sebeplerle inişi veya çıkışı
3. Pek çok kimsede bir anda yaratılan güçlü heyecan, sansasyon
4. Bir toplumda uyumsuzluktan doğan karışıklık
5. spor Koşu duruşunda, dizlerin hafif bükülmesinden ve kolların gevşek olarak öne yukarı doğru kaldırılmasından sonra, dizlerin gerilerek gövdenin doğrulmasıyla vücudun diz, kalça, bel, sırt, baş ve kollarda geliştirdiği bir dalga hareketi

dalgınlaşmak :
TDK:
nsz Dalgın duruma gelmek
"Masadakiler eğlenirlerken vali dalgınlaşmıştı, pek dinlemiyordu konuşulanları." - A. Kulin

dalgündüz :
TDK:
zarf Güpegündüz

DAL ile başlayan İlçe isimleri

Dalaman (Muğla)

Kelime Bulma Motoru