DAL ile başlayan kelimeler

Başında DAL harfleri bulunan 103 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Dalgınlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Dalgalandırıcı, Dalgalandırmak, Dalgınlaştırma, Dalkavuklaşmak

13 Harfli Kelimeler

Dalaverecilik, Dalgalandırış, Dalgalandırma, Dalkavuklaşma

12 Harfli Kelimeler

Dalgalanımlı, Dalgınlaşmak, Dallandırmak

11 Harfli Kelimeler

Dalavereler, Daldırılmak, Dalgalanmak, Dalgınlaşma, Dalkavukluk, Dallandırma

10 Harfli Kelimeler

Dalancılık, Dalavereci, Dalavereli, Daldırılma, Daldırtmak, Dalgacılık, Dalgakıran, Dalgalanım, Dalgalanış, Dalgalanma, Dalgaölçer, Dalkavukça, Dalkurutan, Dallanması, Dalmaçyalı

9 Harfli Kelimeler

Daldırmak, Daldırtma, Dalgıçlık, Dalgınlık, Dalgündüz, Dallanmak, Daltonizm

8 Harfli Kelimeler

Dalakotu, Dalaşmak, Dalavere, Dalbastı, Daldalan, Daldırış, Daldırma, Dalfidan, Dalgacık, Dalgasız, Dalgıcın, Dalgınca, Dalkavuk, Dalkılıç, Dalkıran, Dallamak, Dallanış, Dallanma, Daltaban, Dalyancı, Dalyanın, Dalyasan

7 Harfli Kelimeler

Dalalet, Dalamak, Dalamuk, Dalancı, Dalaşma, Dalgacı, Dalgalı, Dallama, Dalöğle, Daluyku

6 Harfli Kelimeler

Dalama, Dalbay, Dalboy, Dalcık, Daldan, Daldız, Dalfes, Dalgıç, Dalgın, Dalgır, Dalıcı, Dalınç, Dallar, Dalmak, Dalsız, Dalyan

5 Harfli Kelimeler

Dalak, Dalal, Dalan, Dalaş, Dalay, Dalga, Dalgı, Dalış, Dalız, Dallı, Dalma, Dalsı, Dalya

4 Harfli Kelimeler

Dall

3 Harfli Kelimeler

Dal

Bazı DAL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dalak : yassı, uzunca, damarlı
dalâl : sapıklık
dalamak : köpek, kurt, ısırmak, haşlamak, yemek
dalancılık : lobicilik
dalaş : kavga, döğüş, boğuşma, dalaşma, hır
dalavere : oyun, açmaz yapmak, afiş, dalga, dolma, dümen, dümen yapmak, entrika, kolpa, orostopolluk
dalavereci : aferist, anasının gözü, dümenci, kolpocu, polimce, polimci
dalavereler : hadai'
dalay : deniz
dalbay : vasi
dalboy : vasi
daldırmak : dalmak
dalgacılık : kaytarıcılık
dalgalandırıcı : sansasyonel
dalgalandırmak : savurmak
dalgalanımlı : sansasyonel
dalgalı : eğrim, ondüle
dalgı : gaflet, aymazlık
dalgıcın : vurgun
dalgıçlık : su altı işleri
dalgır : meneviş, hare
dalgündüz : güpegündüz
dalınç : istiğrak

Bazı DAL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dalaverecilik :

TDK:
isim Dalavereci olma durumu, taklacılık, kolpoculuk

dalgacık :
TDK:
isim Küçük dalga
"Kıyılardan gelen rüzgârlar, denizin küçücük dalgacıklarıyla oynaşıyorlar." - E. M. Karakurt

dalgalanmak :
TDK:
1. nsz Üzerinde dalga oluşmak
2. Renk, ton değiştirmek
"Yüzünde belli belirsiz bir pembelik dalgalanmıştı." - H. Taner
3. Hareketli olmak, kıpırdamak
"Kadının simsiyah saçları, gelişigüzel rüzgârın önüne bırakılmış, dalgalanıyor." - E. M. Karakurt
4. Tutarlı olamamak, tutarlı davranışlarda bulunamamak

DAL ile başlayan İlçe isimleri

Dalaman (Muğla)

DAL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dalgın Bahçe - Yazar: Zeynep Kurada
Markiz'in Önünde Bir Dalgın Kent Orphee'si - Yazar: Ahmet Hamdi Yıldız

DAL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MUFATTİFİN - 12: Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.

Kelime Bulma Motoru