DAY ile başlayan kelimeler

Başında DAY harfleri bulunan 77 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Dayanıklılaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Dayanıklıolmak, Dayanışmacılık

13 Harfli Kelimeler

Dayanıksızlık

12 Harfli Kelimeler

Dayançsızlık, Dayanıklılık, Dayanışçılık

11 Harfli Kelimeler

Dayaklanmak, Dayanabilen, Dayanamamak, Dayandırmak, Dayanılarak, Dayanışarak, Dayanışmacı, Dayanışmalı, Dayattırmak

10 Harfli Kelimeler

Dayaklamak, Dayaklanma, Dayanaklık, Dayanaksız, Dayanamama, Dayandırma, Dayanıklık, Dayanıksız, Dayanılmak, Dayanılmaz, Dayanırlık, Dayanışmak, Dayanmamak, Dayanmayan, Dayatışmak, Dayattırma, Dayılanmak

9 Harfli Kelimeler

Dayaklama, Dayanacak, Dayanaklı, Dayanarak, Dayancalı, Dayançsız, Dayandığı, Dayanıklı, Dayanılma, Dayanışık, Dayanışma, Dayatışma, Dayatmacı, Dayıcılık, Dayılanma

8 Harfli Kelimeler

Dayaklık, Dayangan, Dayanmak, Dayanmış, Dayatmak, Dayıoğlu, Dayızade

7 Harfli Kelimeler

Dayaklı, Dayamak, Dayanak, Dayanan, Dayanca, Dayanım, Dayanış, Dayanma, Dayantı, Dayatış, Dayatma, Dayayış, Dayılık

6 Harfli Kelimeler

Dayalı, Dayama, Dayanç, Daylak

5 Harfli Kelimeler

Dayak, Dayar, Dayze

4 Harfli Kelimeler

Daye, Dayı

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dayak : destek, patak, kötek, payanda, sürgü, değnek, baston, sopa, tutnuk, tuyak, tuyuk
dayanabilen : dayanıklı
dayanak : destek, istinatgâh, mesnet, yardımcı, barug, dayanak noktası, dayanaklık, dayanç, direngeç, medar, müsned, tayang, taygan, temel taşı, zemin
dayanaklı : mesnetli
dayanaklık : dayanak
dayanaksız : mesnetsiz, asılsız, batıl
dayanamamak : katlanamamak, sabredememek, elden gelmemek, içi götürmemek, yüreği kaldırmamak, yüzüne duramamak
dayanarak : atfen, binaen, isnaden, istinaden, izafeten, müsteniden
dayanca : metanet, tahammül
dayancalı : metin
dayançsız : sabırsız
dayandığı : tuttuğu dal elinde kalmak
dayandırmak : dayanmasınısağlamak

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dayanıksız :

TDK:
sıfat Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz

dayı :
TDK:
1. isim Annenin erkek kardeşi
"Dayımı el pençe divan karşılar, ne yiyip ne içeceğini sormazdı çünkü bilirdi." - A. Boysan
2. sıfat Cesur, yiğit
3. ünlem Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü
"O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa avukata ekmek mi kalırdı, dayı!" - S. F. Abasıyanık
4. Kayırıcı
"Bunların çok bariz olan bir tarafı da siyasi dayıları sık sık değiştirmeleridir." - P. Safa
5. Kabadayı
6. tarih Osmanlı Devleti nde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp ta seçimle başa getirilen yönetici

Kelime Bulma Motoru