DAY ile başlayan kelimeler

Başında DAY harfleri bulunan 77 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Dayanıklılaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Dayanıklıolmak, Dayanışmacılık

13 Harfli Kelimeler

Dayanıksızlık

12 Harfli Kelimeler

Dayançsızlık, Dayanıklılık, Dayanışçılık

11 Harfli Kelimeler

Dayaklanmak, Dayanabilen, Dayanamamak, Dayandırmak, Dayanılarak, Dayanışarak, Dayanışmacı, Dayanışmalı, Dayattırmak

10 Harfli Kelimeler

Dayaklamak, Dayaklanma, Dayanaklık, Dayanaksız, Dayanamama, Dayandırma, Dayanıklık, Dayanıksız, Dayanılmak, Dayanılmaz, Dayanırlık, Dayanışmak, Dayanmamak, Dayanmayan, Dayatışmak, Dayattırma, Dayılanmak

9 Harfli Kelimeler

Dayaklama, Dayanacak, Dayanaklı, Dayanarak, Dayancalı, Dayançsız, Dayandığı, Dayanıklı, Dayanılma, Dayanışık, Dayanışma, Dayatışma, Dayatmacı, Dayıcılık, Dayılanma

8 Harfli Kelimeler

Dayaklık, Dayangan, Dayanmak, Dayanmış, Dayatmak, Dayıoğlu, Dayızade

7 Harfli Kelimeler

Dayaklı, Dayamak, Dayanak, Dayanan, Dayanca, Dayanım, Dayanış, Dayanma, Dayantı, Dayatış, Dayatma, Dayayış, Dayılık

6 Harfli Kelimeler

Dayalı, Dayama, Dayanç, Daylak

5 Harfli Kelimeler

Dayak, Dayar, Dayze

4 Harfli Kelimeler

Daye, Dayı

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dayaklamak : sürgülemek
dayalı : dayanmış, ilgili, dair, müstenit, mebni
dayamak : hızla, uzatmak, kalitesiz, varmak, ulaşmak, arka vermek, belini vermek, bina etmek, diremek, vermek, vurmak, yaslamak, yastamak
dayanabilen : dayanıklı
dayanak : destek, istinatgâh, mesnet, yardımcı, barug, dayanak noktası, dayanaklık, dayanç, direngeç, medar, müsned, tayang, taygan, temel taşı, zemin
dayanaklı : mesnetli
dayanaklık : dayanak
dayanaksız : mesnetsiz, asılsız, batıl
dayanamama : zaaf
dayanan : müstenit, raci
dayanarak : atfen, binaen, isnaden, istinaden, izafeten, müsteniden
dayançsız : sabırsız

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dayaklamak :

TDK:
1. -i Yıkılmaması için bir şeye destek koymak
2. Kapıyı bir destekle arkasından kapamak, sürgülemek

dayamak :
TDK:
1. -i, -e Yaslamak
"Sol kolunu yürürken hep kalçasına dayardı." - Ö. Seyfettin
2. Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
"Kürekleri iskeleye dayayarak bütün hızıyla itti." - S. F. Abasıyanık
3. Korkutmak için hızla, öfkeyle yaklaştırmak, uzatmak
"Mektubu gözüne dayadı. Bıçağı göğsüne dayadı."
4. -e Varmak, ulaşmak
5. Kalitesiz, kötü veya çürük bir malı, gizlice iyi olanların arasına katıp müşteriye satmak
6. -e Vakit geçirmeden, bekletmeden vermek
"Tezgâha giden garson, önüme koca bir kadeh rakı dayadı." - O. C. Kaygılı
7. -i Kapı veya pencereyi ardına kadar açmak

dayantı :
TDK:
isim Dayanıklık

DAY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 116: Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak «Bu helâldir, şu da haramdır» demeyin, çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.
KEHF - 56: Biz resulleri, sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kâfir olanlar ise, hakkı bâtıla dayanarak ortadan kaldırmak için bâtıl yolla mücadele verirler. Onlar âyetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya almışlardır.

Kelime Bulma Motoru