DEV ile başlayan kelimeler

Başında DEV harfleri bulunan 120 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Devamlıhatırlamak, Devletleştirilmek, Devredilebilirlik

16 Harfli Kelimeler

Devletleştirilme

15 Harfli Kelimeler

Devletleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Devletleştirme, Devredilebilir, Devredilmezlik

13 Harfli Kelimeler

Devimbilimsel, Devimselcilik

12 Harfli Kelimeler

Devamlıolmak, Devleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Devalüasyon, Devamsızlık, Deveranıdem, Devimsellik, Devindirici, Devindirmek, Devingenlik, Devleştirme, Devletçilik, Devredilmek, Devrimcilik, Devrisaadet, Devrolunmak, Devşirilmek, Devşirimsiz

10 Harfli Kelimeler

Devamlılık, Deveelması, Developman, Devetabanı, Devimbilim, Devindirme, Devinimsiz, Devinirlik, Devlethane, Devletleri, Devrederek, Devredilme, Devrihindi, Devrikebir, Devrirevan, Devrolunma, Devşirilme, Devşirimli

9 Harfli Kelimeler

Devaimisk, Deveboynu, Devecilik, Devinimli, Devirmece, Devleşmek, Devletler, Devoniyen, Devralmak, Devretmek, Devrialem, Devridaim, Devriklik, Devrilmek, Devrolmak, Devşirmek

8 Harfli Kelimeler

Devamsız, Devetüyü, Devimsel, Devimsiz, Devingen, Devinmek, Devirici, Devirler, Devirmek, Devitken, Devitmek, Devleşme, Devletçe, Devletçi, Devletin, Devletli, Devletlu, Devralma, Devreden, Devretme, Devriliş, Devrilme, Devrimci, Devrolma, Devşirim, Devşirme

7 Harfli Kelimeler

Devamlı, Devasız, Develik, Deveran, Devimli, Devingi, Devinim, Deviniş, Devinme, Devirli, Devirme, Devitme, Devrisi, Devriye

6 Harfli Kelimeler

Devasa, Deveci, Devise, Devlet, Devran, Devren, Devrik, Devrim

5 Harfli Kelimeler

Devam, Devce, Devim, Devin, Devir, Devre, Devri

4 Harfli Kelimeler

Deva, Deve, Devr

3 Harfli Kelimeler

Dev

Bazı DEV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


devamlıolmak : arkasıgelmek
devamsız : süreksiz
devamsızlık : süreksizlik
devasız : iyileştirilemeyen, çaresiz, ıyileştirilemeyen
deveci : sarban
devecilik : sarbanlık
develik : defne
developman : gelişme, geliştirme
deveran : dolaşım, dönme
devetabanı : birleşikgillerden
devimbilim : dinamik, sinematik
devingen : hareketli, müteharrik, hareketli, dinamik, cevval, dinamik, mobilize
devingi : dinamik
devinim : hareket, nesnenin, devim, ak, debret, yelim
devinimli : hareketli
deviniş : hareket
devinme : hareket
devirici : yıkmış
devirmece : bovling
devirmek : aşağı almak, aşağıalmak, yıkmak, yuvarlamak
devleşme : irileşme
devleşmek : irileşmek
devletleri : sömürgecilik
devr : casus, hafiye
devran : zaman, devir, dünya, kader, talih, devirler, çağlar

Bazı DEV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


deveranıdem :

TDK:
isim, anatomi Kan dolaşımı

devingen :
TDK:
sıfat Hareketli

DEV ile başlayan İlçe isimleri

Devrekani (Kastamonu)
Develi (Kayseri)
Devrek (Zonguldak)

DEV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seksen Günde Devrialem - Yazar: Jules Verne
80 Günde Devrialem - Yazar: Jules Verne
Gün Olur Devran Döner - Yazar: Reha İsvan
Çark-ı Devran - Yazar: Mehmet Gözükara

Kelime Bulma Motoru