DEVR ile başlayan kelimeler

Başında DEVR harfleri bulunan 36 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Devredilebilirlik

14 Harfli Kelimeler

Devredilebilir, Devredilmezlik

11 Harfli Kelimeler

Devredilmek, Devrimcilik, Devrisaadet, Devrolunmak

10 Harfli Kelimeler

Devrederek, Devredilme, Devrihindi, Devrikebir, Devrirevan, Devrolunma

9 Harfli Kelimeler

Devralmak, Devretmek, Devrialem, Devridaim, Devriklik, Devrilmek, Devrolmak

8 Harfli Kelimeler

Devralma, Devreden, Devretme, Devriliş, Devrilme, Devrimci, Devrolma

7 Harfli Kelimeler

Devrisi, Devriye

6 Harfli Kelimeler

Devran, Devren, Devrik, Devrim

5 Harfli Kelimeler

Devre, Devri

4 Harfli Kelimeler

Devr

Bazı DEVR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


devren :

TDK:
zarf Devir (II) yoluyla, devrederek
"Devren satılık bakkal dükkânı."

devretmek :
TDK:
1. nsz Dönmek, dolaşmak
2. hukuk Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek
"Bana gelip hisseni satın almak istiyorum, bana devret deseydin belki razı olurdum." - O. Kemal
3. -i Aktarmak
"Kıran kırana bir güreş bitmiş, Büyük Millet Meclisi, Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa ya devretmiştir." - T. Buğra
4. -i Baştan sona değin okumak, bitirmek
"Tarih kitabını üç kez devrettim."

devrikebir :
TDK:
isim, müzik Türk müziğinde bir büyük usul

DEVR ile başlayan İlçe isimleri

Devrekani (Kastamonu)
Devrek (Zonguldak)

DEVR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


80 Günde Devri Alem - Yazar: Jules Verne
Seksen Günde Devrialem - Yazar: Jules Verne
80 Günde Devrialem - Yazar: Jules Verne
Batılaşma Devri Türk Edebiyatı - Yazar: Orhan Akay
Yenileşme Devri Türk Edebiyatından Çizgiler - Yazar: Nazım H. Polat
80 Günde Devri Alem - Yazar: Jules Verne

Kelime Bulma Motoru