DİK ile başlayan kelimeler

Başında DİK harfleri bulunan 88 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dikkatsizlikle

13 Harfli Kelimeler

Dikdörtgensel

12 Harfli Kelimeler

Dikkatsizlik, Dikleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Dikenleşmek, Dikkatsizce, Diklemesine, Dikleştirme, Diktatörlük

10 Harfli Kelimeler

Dikdelağaç, Dikdörtgen, Dikencikli, Dikenleşme, Dikişçilik, Dikizcilik, Dikizlemek, Dikkatleri, Diksiyoner, Diktacılık, Diktatörce, Diktirtmek

9 Harfli Kelimeler

Dikenlice, Dikicilik, Dikimhane, Dikizleme, Dikkafalı, Dikkatsiz, Diklenmek, Dikleşmek, Dikleşmiş, Diktirmek, Diktirtme

8 Harfli Kelimeler

Dikbaşlı, Dikdatör, Dikelmek, Dikencik, Dikenlik, Dikensiz, Dikilmek, Dikilmiş, Dikimevi, Dikişsiz, Dikizlik, Dikkatle, Dikkatli, Diklenme, Dikleşme, Dikmelik, Diksiyon, Diktafon, Diktatör, Diktirme

7 Harfli Kelimeler

Dikelme, Dikence, Dikenli, Dikensi, Dikilen, Dikiliş, Dikilme, Dikişçi, Dikişli, Dikizci, Diksıra, Diktacı

6 Harfli Kelimeler

Dikgen, Dikici, Dikili, Dikine, Dikkat, Diklik, Dikmek, Dikmen, Dikmiş

5 Harfli Kelimeler

Dikçe, Dikeç, Dikel, Diken, Dikey, Dikil, Dikim, Dikiş, Dikit, Dikiz, Dikme, Dikse, Dikta, Dikte

3 Harfli Kelimeler

Dik

Bazı DİK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dikçe : diklemesine, derinden
dikdatör : diktatör
dikdörtgen : bilezik, mustatil
dikel : döl suyu, meni, sperm
diken : yaprak, çaltı
dikenli : zor, çetin, çotira, öz dikeni, pıtrak, sarıdiken
dikensiz : sıkıntısız, üzüntüsüz
dikey : amudî
dikici : çiftçi, dikişçi
dikili : tiken
dikilmek : engellemek, ayağa kalkmak, durmak, sorutmak
dikilmiş : dikeç
dikimevi : dikimhane
dikine : diklemesine, inadına, amudî
dikiş : terzilik
dikişsiz : yapıştırma
dikit : stalagmit, istalagmit
dikiz : bakma, gözetleme, erkete
dikkafalı : dikbaşlı
dikkat : uyanıklık, ilgi, özen, abay, ayağını denk almak, basiret, irade yitimi, mübalat, nazarıitibar
dikkatli : titiz, araştırıcı

Bazı DİK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dikilmek :

TDK:
1. nsz Dikme işi yapılmak
"Buraya anıt dikilecek. Bahçeye ağaçlar dikildi."
2. Dik duruma gelmek
3. Ayakta durmak
"Bütün o ağrılı, uzun gecelerimde yatak odasının kapısında dikilir, bana bakardı." - A. Ağaoğlu
4. Göz belli bir noktaya uzun süre bakmak
"Herkesin gözleri hayret ve tecessüsle onun üzerine dikilir." - A. M. Dranas
5. Karşı koymak, engellemek
6. fizyoloji Bazı üreme organları dokularına kan dolmasıyla sert ve dik bir duruma gelmek

dikit :
TDK:
isim, mineraloji Mağaralarda tavandan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla tabandan yukarıya doğru oluşan kalker birikintisi, stalagmit

dikkatli :
TDK:
1. sıfat Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
2. zarf Dikkat ederek
"Biz o koltuklara dikkatli otururduk." - A. Kutlu

DİK ile başlayan İlçe isimleri

Dikili (İzmir)
Dikmen (Sinop)

DİK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İki Diktatörlük Hakkında - Stalin ve Hitler'in Mahkumu - Yazar: Margarete...
Go! Ekolojik Diktatörlük - Yazar: Dirk C. Fleck

Kelime Bulma Motoru