DO ile biten kelimeler

Sonunda DO harfleri bulunan 23 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Accelerando, Decrescendo

10 Harfli Kelimeler

Diminuendo

9 Harfli Kelimeler

Crescendo, Karbonado

8 Harfli Kelimeler

Kreşendo, Tekvando

7 Harfli Kelimeler

Avokado, Bilardo, Komando, Tornado, Torpido

6 Harfli Kelimeler

Albedo, Libido, Mikado

5 Harfli Kelimeler

Baldo, Bando, Bardo, Bordo, Grado

4 Harfli Kelimeler

Judo, Vido

2 Harfli Kelimeler

Do

Bazı DO ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


diminuendo :

TDK:
1. isim, müzik Müzik parçasının başında ">" işaretiyle gösterilen nota terimi
2. zarf (diminue ndo) Sesi gittikçe azaltarak (söylemek, çalmak)

mikado :
TDK:
1. isim Japon imparatorlarına verilen unvan
2. Fil dişi, tahta veya kemikten yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir oyun

torpido :
TDK:
1. isim Otomobillerde, içinde sürücü için gerekli şeylerin bulunduğu kapaklı küçük bölme, torpido gözü
2. denizcilik Torpido bot
"Torpido ile hücum edip de Frenk zırhlısını batıranlar içinde Ahmet de vardı." - A. Gündüz
3. denizcilik Torpil

DO ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dokuz Buçukta Bilardo - Yazar: Heinrich Böll
Bilardo Blues Kulübü - Yazar: Maxence Fermine

Kelime Bulma Motoru