DUR ile başlayan kelimeler

Başında DUR harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Durağanlaşmak, Durulaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Durağanlaşma, Duraksamadan, Duraksamasız, Duraksayarak, Duralandırma, Durgunlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Duraklatmak, Duraksamalı, Durdurulmak, Durgunlaşma, Durmaksızın

10 Harfli Kelimeler

Durağanlık, Duraklamak, Duraklatma, Duraklayış, Duraksamak, Duraksayan, Duraksayış, Durdurtmak, Durdurulma, Durulanmak, Durulaşmak, Duruvermek

9 Harfli Kelimeler

Duraklama, Duraksama, Duralamak, Duralayış, Durdurmak, Durdurtma, Durgunluk, Durulamak, Durulanma, Durulaşma, Durultmak, Durumları, Durumunda

8 Harfli Kelimeler

Duraklık, Durakotu, Duraksız, Duralama, Durallık, Durduraç, Durdurma, Durduruş, Durendiş, Durguluk, Durmadan, Durukluk, Duruksun, Durulama, Durulmak, Durulmaz, Durulmuş, Durultma, Durultum, Durumlar, Duruşmak

7 Harfli Kelimeler

Durağan, Duraklı, Duralga, Durarak, Durduğu, Durması, Dursayı, Durulan, Durulca, Durulma, Duruluk, Durumca, Durumda, Duruşma

6 Harfli Kelimeler

Dur-ak, Durgaç, Durgan, Durgun, Durmak, Durmuş, Dursun, Durucu, Duruma, Durumu

5 Harfli Kelimeler

Duraç, Durak, Dural, Duran, Durcu, Durdu, Durgu, Durma, Duruk, Durul, Durum, Duruş

4 Harfli Kelimeler

Dura, Duru

3 Harfli Kelimeler

Dur

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dur : stop
dur-ak : türemiş isim
dura : nokta
durağan : gelişmemiş, sabit, akışmaz, yerli, hareketsiz, sakin, yerinür
durağanlaşmak : sabitleşmek
duraklamak : duraksamak, abuse etmek, duralamak, istasyon yapmak, tereddüt etmek
durakotu : dereotu
duraksamadan : gözü kapalı, tereddütsüz
duraksamak : duraklamak, tereddüt etmek
duraksamasız : tereddütsüz
duraksayarak : tereddütle
duralga : terminal
duran : durdu, toran, turgan
durarak : durup durup
durcu : durucu
durduğu : düşmek
durdurma : tevkif
durgun : sakin, dingin, neşesiz, keyifsiz, sessiz, sönük, hareketsiz, durulmuş, süzülmüş, arınmış, ayna gibi, bel bel, cansız, donuk, pasif, râkid, sakin sakin, sükûnetli, sütliman

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


durgun :

TDK:
1. sıfat Sakin
"Deniz masmavi, hava durgun, her taraf ılıktı." - R. H. Karay
2. Neşesiz, keyifsiz, sessiz
"Öteki durgun bir Anadolu köylüsü idi." - F. R. Atay
3. Canlı olmayan, sönük, hareketsiz
"Harp hemen tesirini gösterdi. Piyasa durgun." - Ö. Seyfettin

durmak :
TDK:
1. nsz Hareketsiz durumda olmak
"Motorlu su taşıtlarından biri de kanal rıhtımının tam bizim önümüze düşen bir noktasında demir atmış duruyordu." - Y. K. Karaosmanoğlu
2. İşlemez olmak, çalışmamak
"Bileğimdeki saat durmuş." - A. Gündüz
3. Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek
"Yolda nerede çeşme gördümse durdum, elimi yüzümü yıkadım, su içtim." - N. Cumalı
4. Dinmek, kesilmek
"Yağmur durdu."
5. Varlığını sürdürmek
"Türklerin yüzlerce yıl önceki kitabeleri hâlâ duruyor."
6. Var olmak
"Bu kadar dersim dururken sinemaya nasıl gideyim?"
7. Beklemek, dikilmek
"Oturacak değil, ayakta duracak yer yok." - R. N. Güntekin
8. Yaşamak
"Anneannen duruyor mu?"
9. Birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi olmak
"Yazlık eviniz hâlâ duruyor mu?"
10. Kalmak
"Artık çok durmamış, yanındaki hanımla birlikte balodan çıkmış." - M. Yesari
11. Bir yerde olmak veya bulunmak
"Aspirin getirmeyeceğini adı gibi biliyordu çünkü çekmecesinde dokunulmamış bir kutu duruyordu." - T. Buğra
12. Belli bir durumda, bir görevde bulunmak
"Her gelişimde ben de maçları seyreder, kaleci dururdum." - H. Taner
13. Ara vermek
"Sabahtan beri hiç durmadım."
14. Bir konuyla çok ilgilenmek, üstüne düşmek
15. yardımcı fiil Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: Çalışadurmak, bakadurmak, getiredurmak, yiyedurmak gibi

durulma :
TDK:
isim Durulmak durumu
"Güneşin açması, yağmurun dinmesi, fırtınanın durulması beklenebilir." - N. Hikmet

DUR ile başlayan İlçe isimleri

Dursunbey (Balıkesir)
Durağan (Sinop)

DUR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İnsanlık Durumu - Yazar: Andre Malraux
İlişki Durumu : Karmaşık - Yazar: Rachel Gibson
İnsanın Durumu - Yazar: Lewis Mumford
Yol Durumu - Yazar: Kamil Yeşil

DUR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 102: Onların çoğunda, sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki, onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk.
İBRAHİM - 26: Kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkânı olmayan (kötü) bir ağaca benzer.
MUHAMMED - 27: Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak!.

Kelime Bulma Motoru