DUY ile başlayan kelimeler

Başında DUY harfleri bulunan 98 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaştırmak, Duyumsuzlaştırıcı, Duyumsuzlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaştırma

14 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaşmak, Duygulandırmak, Duygusuzlaşmak

13 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaşma, Duygulandıran, Duygulandırma, Duyumsamazlık

12 Harfli Kelimeler

Duyargalılar, Duyultulamak, Duyurulmayan

11 Harfli Kelimeler

Duyarsızlık, Duygudaşlık, Duygulanmak, Duygulanmış, Duygusallık, Duygusuzluk, Duymamazlık, Duyulabilen, Duyumsatmak, Duyumsuzluk, Duyurulması

10 Harfli Kelimeler

Duyarlıklı, Duyarlılık, Duygulanım, Duygulanış, Duygulanma, Duygululuk, Duyulmamış, Duyumculuk, Duyumölçer, Duyumsamak, Duyumsatma, Duyurmamak, Duyurulmak

9 Harfli Kelimeler

Duyguları, Duygunluk, Duymazlık, Duyultucu, Duyumsama, Duyurulan, Duyurulma

8 Harfli Kelimeler

Duyargan, Duyarlık, Duyarsız, Duygudan, Duygudaş, Duygular, Duygusal, Duygusuz, Duyulmak, Duyulmaz, Duyulmuş, Duyulsun, Duyumlar, Duyumsal, Duyumsuz, Duyurmak, Duyurucu, Duyuüstü

7 Harfli Kelimeler

Duyarca, Duyarga, Duyarlı, Duyduğu, Duyguca, Duygulu, Duygusu, Duyulan, Duyulma, Duyultu, Duyulur, Duyumlu, Duyuran, Duyurma, Duyurum, Duyusal, Duyuşan

6 Harfli Kelimeler

Duyarı, Duygan, Duygun, Duymak, Duynak, Duysal, Duyucu, Duyuru

5 Harfli Kelimeler

Duyan, Duyar, Duygu, Duyma, Duyuk, Duyum, Duyur, Duyuş

4 Harfli Kelimeler

Duyu

3 Harfli Kelimeler

Duy

Bazı DUY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


duyarca : alerji
duyargan : alerjen
duyarı : duyarlılık, hislilik
duyarlık : hassasiyet, duygunluk, hassaslık
duyduğu : tanık
duygudan : soğuk
duygudaş : sempatizan, sempatik
duygudaşlık : sempati, empati
duygulandırmak : dokunmak, rikkat vermek
duygulanım : etkilenme, duygulanma, tahassüs, teessür
duygulanma : tahassüs, duygulanım, ihtisas, kabarma
duygulanmış : mütehassis
duygun : duygulu, duyar, hassas
duygusu : duygulu, duygusuz
duygusuz : hissiz, duygusu, umursamaz, eşek derisi gibi, hayvan, hayvan gibi, heykel gibi, kalpsiz, kansız, suratı mahkeme duvarı, vurdumduymaz
duygusuzluk : hissizlik, kalpsizlik, kansızlık
duyma : işitme, komaya girmek, sema
duynak : toynak
duyuk : haber
duyulmak : aksetmek, çıkmak

Bazı DUY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


duyarlık :

TDK:
1. isim Duyarlılık
"Hastalıklı duyarlığıyla geçmiş bir dönemin yazarıydı o!" - N. Cumalı
2. Zayıf bir etkiye karşı, tepki gösterebilme yeteneği
"Gözün aşırı duyarlığı."
3. sinema, TV (***) Bir duyar katın ışıktan etkilenme yeteneği

duyarsızlaşmak :
TDK:
nsz Duyarlı olma yeteneği kalmamak
"Elleri ateşe, çırpınmaya karşı duyarsızlaştı." - L. Tekin

duyumsama :
TDK:
isim Duyumsamak durumu

Kelime Bulma Motoru