EĞ ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında harfleri bulunan ve E ile biten 22 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Eğlendirme, Eğretileme

9 Harfli Kelimeler

Eğlenceye, Eğlenilme

8 Harfli Kelimeler

Eğitilme, Eğriltme

7 Harfli Kelimeler

Eğdirme, Eğeleme, Eğirtme, Eğlence, Eğlenme, Eğleşme, Eğrilme, Eğritme

6 Harfli Kelimeler

Eğilme, Eğinme, Eğirme, Eğitme, Eğleme, Eğrice

4 Harfli Kelimeler

Eğme

3 Harfli Kelimeler

Eğe

Bazı EĞ ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


eğe :

TDK:
ege

eğlence :
TDK:
1. isim Eğlenme işi, sefahat
"Eli pek açık ve eğlenceye biraz fazla düşkündü." - S. Ali
2. Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse
"Karıma göre en güzel eğlence kırda yayan gezmek, kırların havasından istifade etmektir." - Ö. Seyfettin

eğleşme :
TDK:
isim Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
"Kamyonlar çekildikten sonra çatılarla eğleşmeye gelen kuşlar bulutların altından topluca aşağı süzüldü." - L. Tekin

EĞ ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eğme Başını - Yazar: Yusuf Ziya...

EĞ ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


CUM'A - 11: Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
ENBİYA - 17: Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. (Bu irademizin eseri olurdu. Ama) biz (bunu) yapanlardan değiliz.
DUHAN - 38: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

Kelime Bulma Motoru