E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


egosantrist : benözekçi
egosantrizm : beniçincilik, benözekçilik
egzomorfizm : dış başkalaşım
eğitilmemiş : eğitimsiz
eğitmeyurdu : ıslahevi
eğlendirici : eğlendiren, atraksiyon, gıdıklamak, maskara, maskaralaşmak, maskaralık
eksikliğini : iyileştirmek, kusur aramak
eksiklikler : nekais
eksiksizlik : kemal
elâstikiyet : esneklik
eleğimsağma : alâimisema, gökkuşağı, gök kuşağı
elektroloji : elektrik
elektroskop : yükgözler
eleştirmeci : eleştirmen, tenkitçi, münekkit, eleştirici
eleştirmeli : eleştirel, tenkidî, tenkitli
eliminasyon : eleme, çıkarma, dışarıda, bırakma
elkoyuculuk : emperyalizm
emperyalizm : yayılmacılık, elkoyuculuk, yayılımcılık
emsalsizlik : eşsizlik
enayicesine : enayice
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
entelektüel : bilim, aydın, münevver, entellektüel
erdemsizlik : faziletsizlik
erginleşmek : dolmak, geyik etine girmek, reşit olmak, tekemmül etmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


elektroskop :

TDK:
isim, fizik Bir cismin elektriklenmesini ve bu elektriklenmenin derecesini gösteren araç

Kelime Bulma Motoru