E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


eğlendirmek : gülmece, oyalamak
ehemmiyetli : önemli, mühim
einsteinium : es
eksicikleri : metal şerit kuramı
eksikliğini : iyileştirmek, kusur aramak
eksiksizlik : kemal
eksiltmeler : tenkisat
eleğimsağma : alâimisema, gökkuşağı, gök kuşağı
elektroskop : yükgözler
eliminasyon : eleme, çıkarma, dışarıda, bırakma
elkoyuculuk : emperyalizm
emperyalist : elkoyucu, yayılımcı, yayılmacı
enformasyon : danışma, tanıtma, haberleşme
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
engelleyici : inhibe, kırıcı, yasaklayıcı
entegrasyon : bütünleşme, birleşme, uyum
epikürcülük : epikurosçuluk
erdemsizlik : faziletsizlik
erginleşmek : dolmak, geyik etine girmek, reşit olmak, tekemmül etmek
esirgememek : kıymak
esmayıhüsnâ : esmayışerife
eşcinsellik : homoseksüellik
etkileşimli : interaktif
evhamlanmak : kuşkulanmak, vehmetmek
evlendirmek : baş göz etmek, başgöz etmek, evermek, yapmak
evlilikdışı : gayri meşru

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


egosantrizm :

TDK:
isim, felsefe Beniçincilik

Endonezyalı :
TDK:
özel, isim Endonezya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

etkinleşmek :
TDK:
nsz Etkin özellik kazanmak

E ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seçme Atasözleri ve Eleştirmeli Açıklamaları - Yazar: Şöhret Türkmen...

Kelime Bulma Motoru