E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


egosantrist : benözekçi
egosantrizm : beniçincilik, benözekçilik
egzomorfizm : dış başkalaşım
eğitilmemiş : eğitimsiz
eğitmeyurdu : ıslahevi
ekseriyetle : genellikle, çoğunlukla, çoklukla
eksicikleri : metal şerit kuramı
eksiklikler : nekais
eksiksizlik : kemal
ekspansiyon : yayılım
ekspozisyon : sergi
eliminasyon : eleme, çıkarma, dışarıda, bırakma
elkoyuculuk : emperyalizm
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
enstrümancı : onarımı
envestisman : yatırım
epikürcülük : epikurosçuluk
erginleşmek : dolmak, geyik etine girmek, reşit olmak, tekemmül etmek
etiketlemek : yaftalamak
etkileşimli : interaktif
evcilleşmek : ehlîleşmek, alışmak
evhamlanmak : kuşkulanmak, vehmetmek
evlendirmek : baş göz etmek, başgöz etmek, evermek, yapmak
evlilikdışı : gayri meşru
evliyaullah : veli, dost, sevgili, ermiş, allah dostu
evvelemirde : öncelikle

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


emanetçilik :

TDK:
isim Emanetçinin yaptığı iş

ergenleşmek :
TDK:
1. nsz Döl verebilecek erişkin duruma gelmiş olmak, erinleşmek, akil baliğ olmak, büluğa ermek
2. Rüşdünü ispat etme yaşına gelmiş olmak, erinleşmek, akil baliğ olmak, büluğa ermek

eylemsizlik :
TDK:
isim Eylemsiz olma durumu

Kelime Bulma Motoru