E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


eğitmeyurdu : ıslahevi
eğlendirici : eğlendiren, atraksiyon, gıdıklamak, maskara, maskaralaşmak, maskaralık
eğlendirmek : gülmece, oyalamak
ehemmiyetli : önemli, mühim
einsteinium : es
ekseriyetle : genellikle, çoğunlukla, çoklukla
eksiklikler : nekais
eksiksizlik : kemal
ekspansiyon : yayılım
ekspozisyon : sergi
elâstikiyet : esneklik
elektroloji : elektrik
elektroskop : yükgözler
eleştirmeci : eleştirmen, tenkitçi, münekkit, eleştirici
emanetullah : sığıntı
emperyalist : elkoyucu, yayılımcı, yayılmacı
endüstriyel : sınaî, işleyimsel, bina, biyokimya mütehassısı, metot mühendisi
enformasyon : danışma, tanıtma, haberleşme
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
enstrümancı : onarımı
entegrasyon : bütünleşme, birleşme, uyum
entelektüel : bilim, aydın, münevver, entellektüel
esirgemeden : tepe tepe kullanmak
esmayıhüsnâ : esmayışerife

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


eleştirilme :

TDK:
isim Eleştirilmek işi

endazelemek :
TDK:
-i Endaze ile ölçmek

Endonezyalı :
TDK:
özel, isim Endonezya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

Kelime Bulma Motoru