ET ile başlayan kelimeler

Başında ET harfleri bulunan 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Etkinlik-durgunluk

16 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirmek

15 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirme

14 Harfli Kelimeler

Etkinleştirici, Etkinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Eterleştirmek, Etkilendirmek, Etkileyicilik, Etkinleştirme, Etkisizleşmek, Etrafınıalmak

12 Harfli Kelimeler

Eterleştirme, Etiketlenmek, Etkisizleşme

11 Harfli Kelimeler

Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik

10 Harfli Kelimeler

Etenelenme, Eteneliler, Eterleşmek, Etiketleme, Etimolojik, Etiyopyalı, Etkilenmek, Etkilenmiş, Etkileşmek, Etkileyici, Etkincilik, Etkinlemek, Etkinleşme, Etkisizlik, Etnografya, Etyemezlik

9 Harfli Kelimeler

Eteklemek, Etekleyiş, Eterlemek, Eterleşme, Etiketlik, Etiketsiz, Etilalkol, Etimoloji, Etiyoloji, Etkilemek, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, Etkileyen, Etkililik, Etkinliği, Etnolojik, Etraflıca

8 Harfli Kelimeler

Etekleme, Etenesiz, Eterleme, Etiketçi, Etiketli, Etimolog, Etioloji, Etiyopya, Etkenlik, Etkileme, Etkinlik, Etkisini, Etlenmek, Etnograf, Etnoloji, Etokrasi, Ettirgen, Ettirmek

7 Harfli Kelimeler

Eteklik, Eteneli, Etibank, Etkiler, Etkimek, Etkinci, Etkisiz, Etlenme, Etnolog, Etraflı, Ettirme, Etyaran, Etyemez, Etyopya

6 Harfli Kelimeler

Etajer, Etalon, Etamin, Etanol, Etfali, Etıbba, Etiket, Etilen, Etingü, Etkili, Etkime, Etkisi, Etleri

5 Harfli Kelimeler

Etçik, Etçil, Eteği, Etene, Etige, Etime, Etken, Etkin, Etleç, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Etraf, Etsiz

4 Harfli Kelimeler

Etap, Etçi, Etek, Eten, Eter, Etgü, Etik, Etil, Etiz, Etki, Etli, Etme, Etol, Etüt, Etüv

3 Harfli Kelimeler

Eti

2 Harfli Kelimeler

Et

Bazı ET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


etçi : kasap
eteklik : etek, keşan
eten : etene
etgü : ıyi, iyilik, etki, şiddet
etige : öğretmen, mürebbiye
etiketlemek : yaftalamak
etilalkol : alkol
etime : yemekler
etimolog : köken bilimci
etimoloji : köken bilimi
etioloji : sebep bilimi
etken : müessir, faktör, malûm, aktif, aktif fiil, amil, etken fiil, tiltay
etkilemek : aşılamak, dokunmak, işlemek, koymak, müessir olmak, rikkat vermek, silkelemek, tesir etmek
etkiler : etkileşim
etkileşimli : interaktif
etkileyen : büyüleyici
etkililik : müessiriyet
etkinleştirici : aktifleştirici
etkinleştirmek : aktifleştirmek, etkinlemek
etkinlik : çalışma, faaliyet, aktiflik, aktivite, müessiriyet
etlenmek : şişmanlamak, semirmek
etleri : sıcak mutfak aşçısı
etli : dolgun, kalın, gödeş

Bazı ET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


etkinleşmek :

TDK:
nsz Etkin özellik kazanmak

etli :
TDK:
1. sıfat İçinde et bulunan
2. Eti çok olan
"Etli koyun."
3. Dolgun, kalın
"Aşağıya sarkan kalın, etli, ıslak dudakları vardı." - Y. K. Karaosmanoğlu
4. Yenecek kısmı çok olan (meyve)
"Etli, lezzetli bir zeytin."

etüv :
TDK:
1. isim Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç
"Bize etüvden çıkmış esvaplarının içinde kaşınan bir sürü adam gösterdiği vakit..." - F. R. Atay
2. Türlü eşyaları kurutmakta veya temizlemekte kullanılan araç
3. Mikropların üretilmesinde uygun sıcaklığı sağlayan kapalı araç

ET ile başlayan İlçe isimleri

Etimesgut (Ankara)

ET ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eti Ülkesinde Gözyaşı - Yazar: Barış Hürdoğan
Kadının Eti Erkeğin Serveti - Yazar: Ersoy Arslan
Sokaktaki İnsan Öyküleri Hakkı Özkan Anısına Bir Yaba Öykü Etkinliği 2002 - Yazar: Kolektif

ET ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ENFAL - 11: O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu; sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (verdiği vesveseyi) sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su (yağmur) indiriyordu.

Kelime Bulma Motoru