F ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 9 harfli 161 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Fabrikacı, Façunalık, Fagositoz, Fağfurdan, Fahişelik, Fair-play, Faizcilik, Fakirhane, Faksimile, Fakslamak, Fakülteli, Falanıncı, Falanjist, Falihayır, Familyası, Fantastik, Fantaziye, Fantezist, Faraziyat, Farfaracı, Farklılık, Farzetmek, Fasılasız, Fasletmek, Fassallık, Faşistlik, Faturasız, Faziletli, Fedakarca, Federatif, Fehametlu, Fehmetmek, Felekiyat, Felekzede, Felsefeci, Fenalaşma, Fenlenmek, Fenomenal, Feodalite, Feodalizm, Feodallik, Feracelik, Feragatli, Ferahfeza, Ferahlama, Ferahnüma, Ferasetli, Fermeneci, Fermeneli, Fersahlık, Fersizlik, Feshetmek, Fethetmek, Fetihname, Fettanlık, Fetvahane, Feyzalmak, Fıçıcılık, Fıçılamak, Fıkırdama, Fındıklık, Fırçalama, Fırdolayı, Fırınlama, Fırlatmak, Fırtınalı, Fırttırma, Fısıldama, Fıslanmak, Fıstıklık, Fışıldama, Fışırdama, Fışkılama, Fışkırdak, Fışkırmak, Fışkırtma, Fıttırmak, Fiberglas, Fidecilik, Fidelemek, Figüratif, Filanıncı, Filantrop, Filarmoni, Filhakika, Filipinli, Filizleme, Filkulağı, Filmcilik, Filogenez, Filojenez, Filoksera, Filolojik, Filotilla, Filozofça, Filozofik, Filtresiz, Finansman, Fincanlık, Fingirdek, Firkateyn, Fiskeleme, Fistanlık, Fistansız, Fişekhane, Fişlenmek, Fitilleme, Fitlenmek, Fitneleme, Fizyokrat, Fizyoloji, Fizyonomi, Flamanlar, Flitlemek, Floresans, Flüoresan, Flüorışıl, Fokurdama, Folklorcu, Folklorik, Fonetikçi, Fonksiyon, Fonografi, Fonojenik, Formaları, Formalist, Formalite, Formalizm, Formasyon, Forsmajör, Fosforışı, Fosforsuz, Foslatmak, Fosseptik, Fosurdama, Foşurdama, Fotofiniş, Fotojenik, Fotokimya, Fotometre, Fotometri, Fotomodel, Fotoroman, Fototaksi, Fotsentez, Fraksiyon, Fransızca, Fransiyum, Frapanlık, Frenlemek, Frenlenme, Frenoloji, Frezeleme, Frijidite, Friksiyon, Fuarcılık, Fukaralık, Fultaymcı, Fultaymlı, Fütuhatçı, Füzesavar

Bazı F ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


fagositoz : gözeyutarlığı, göze yutarlığı, hücre yutarlığı
fağfurdan : fağfuri
fakslamak : belgeçerlemek
familyası : kabakgiller, ördekgiller
fantastik : hayalî
fasletmek : çözmek, sonuçlandırmak, ayırmak, bölmek
faziletli : erdemli, fazıl, faziletkâr, yüksek
fedakârca : özverili
feshetmek : bozmak, dağıtmak, kapatmak, kaldırmak, fesh etmek, lâğvetmek
fetihname : şehzadelere
fırlatmak : itmek, savurmak
filânıncı : falanıncı
filântrop : insansever, ınsansever
filogenez : soy oluş
folklorik : halk bilimsel
fonksiyon : işlev, görev
formalist : biçimci, formaliteci, şekilci, kırtasiyeci
formalizm : biçimcilik
fotokimya : fotoşimi
fotometri : ışık ölçümü
fototaksi : fototaktizm, ışığa göçüm

Bazı F ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


falanıncı :

TDK:
sıfat Söylenmesi gerekli görülmeyen sıra sayısı yerine kullanılan bir söz, filanıncı
"Falanıncı evin falanıncı katına diye yazarsınız."

ferasetli :
TDK:
sıfat Anlayışlı
"Çok ferasetli valimiz de buna benzer öğütlerde bulunmuştur." - K. Bilbaşar

fermeneci :
TDK:
isim Fermene yapan veya satan kimse

F ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Fransızca Kelimeleri - Yazar: Nezahat Özcan
Fransızca Bilen Yeşil Atkı - Yazar: Melis Kutlu

F ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 18: Rablerini inkâr edenlerin durumu (şudur): Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur.

Kelime Bulma Motoru