F ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda F harfi bulunan 5 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Agraf, Ahlaf, Aktif, Amorf, Aznif, Cüruf, Datif, Ecnef, Eltaf, Elyaf, Eslaf, Esnaf, Eşraf, Eşref, Etraf, Evkaf, Evsaf, Gılaf, Güzaf, Hafif, Halef, Hanif, Harif, Hatif, Hayıf, Hazif, Hedef, Herif, Hilaf, Hoşaf, Husuf, İnsaf, İsraf, İstif, İthaf, İtlaf, Kaşif, Kavaf, Kenef, Kesif, Keşif, Keyif, Kılıf, Kifaf, Küsuf, Lütuf, Mahuf, Masif, Matuf, Motif, Mutaf, Mücef, Nahif, Nezif, Nısıf, Paraf, Pasif, Redif, Resif, Sahaf, Sakaf, Sedef, Selef, Sınıf, Şataf, Şeref, Şerif, Taraf, Tavaf, Telef, Telif, Tuhaf, Üsküf, Vasıf, Vukuf, Yulaf, Zarif, Zayıf, Zifaf, Zihaf, Zülüf

Bazı F ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


agraf : kanca, kopça
ahlâf : halefler, kuşaklar
aktif : etkin, canlı, etkili, etken, hareketli, çalışkan, çımrın, ecevit, faal, türüng, yabır, yeprem
amorf : biçimsiz, şekilsiz
cüruf : dışık, dışkı
ecnef : haktan, doğruluktan
eltâf : iyilikler
elyaf : lifler, teller, telcikler, mensucat beyazlatıcı
eslâf : geçmişler, öncel
evkaf : vakıflar
hafif : yeğni, kolay, hoppa, sıkıntısız, ferah, yeğnil, cengel, ciğil, cip, göbek havası, ince, inceden inceye, kaleska, kefeki, öz, pes, puset, sızı, sten, tabanca

Bazı F ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


etraf :

TDK:
1. isim Yanlar, taraflar
"Her vakit oturdukları büyücek masanın etrafına yerleştiler." - P. Safa
2. Çevre
"Meçhul kadın korka korka etrafına bakındı." - A. Gündüz
3. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu kimseler, yakınlar, muhit
"Ama derdini etrafına anlatamıyordu işte." - S. Ayverdi

kâşif :
TDK:
isim Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran kimse, bulucu

keşif :
TDK:
kesif

F ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Posof (Ardahan)

F ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Halk Hikayelerinin Motif Yapısı - Yazar: Ali Berat Alptekin
Keyif Evi - Yazar: Edith Wharton
Şeref Meselesi - Yazar: Şeref Dereci
Şeref Bey Artık Burada Yaşamıyor - Yazar: Ahmet Cemal
Şeref Aydın'ın Anısına İşçi Sınıfına Adanmış Bir Yaşam - Seçme Yazılar 2 - Yazar: Kolektif

F ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


SAD - 4, 5: Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler: Bu pek yalancı bir sihirbazdır! Tanrıları, tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir! dediler.
VAKİA - 7: Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman,.

Kelime Bulma Motoru