F ile biten 8 harfli kelimeler

Sonunda F harfi bulunan 8 harfli 59 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Akuzatif, Aperitif, Apostrof, Barograf, Batiskaf, Bertaraf, Biblisof, Biyograf, Dedektif, Defansif, Demograf, Detektif, Direktif, Ehlikeyf, Etnograf, Faktitif, Feylesof, Fonograf, Fotoğraf, İstihdaf, İstihfaf, İstihlaf, İstikşaf, İstinkaf, Kognitif, Kolektif, Koregraf, Maalesef, Muhtelif, Muntasıf, Musannif, Mustazaf, Muttasıf, Muvazzaf, Müceffif, Mükellef, Münharif, Münkesif, Münkeşif, Müreddef, Müşerref, Müteksif, Nomograf, Normatif, Objektif, Palyatif, Paragraf, Portatif, Primitif, Santrhaf, Selektif, Takigraf, Takograf, Tasarruf, Tasavvuf, Tekellüf, Teşerrüf, Tevakkuf, Topoğraf

Bazı F ile biten 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


apostrof : kesme işareti
barograf : yükseltiyazar, yükseklikölçer
bertaraf : kaldırılmış, giderilmiş
biblisof : kitapbilir
dedektif : detektif
defansif : savunmalı
demograf : nüfus bilimci
detektif : dedektif, hafiye, polis hafiyesi
direktif : yönerge, talimat
etnograf : budunbetimci, budun betimci
feylesof : filozof
fonograf : gramofon, sesyazar, pikap
istihdaf : amaçlama
istihfaf : küçümseme, hafifseme, yeğniseme
istihlaf : ardışım
istinkâf : çekinme, sakınma
kognitif : bilişsel
kolektif : ortaklaşa
koregraf : koreograf
maalesef : maatteessüf
muhtelif : zıt, çeşitli, ayrışık, türlü
muntasıf : yarı, orta, nısf
musannif : sınıflandıran, yazar, klâsör, sıralaç
mustazaf : ezilmiş
muttasıf : nitelenmiş, nitelikli, vasıflı
muvazzaf : görevli, ödevli
müceffif : kurutucu, kurutan

Bazı F ile biten 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


istikşaf :

TDK:
1. isim Araştırma
2. coğrafya Açınsama

muttasıf :
TDK:
sıfat Nitelenmiş, nitelikli, vasıflı

F ile biten 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Maalesef Aklımda Kaldınız - Yazar: İsmail Çınar
Peyami Safa Objektif Seti (9 Kitap) - Yazar: Peyami Safa

Kelime Bulma Motoru