FA ile başlayan N ile biten kelimeler

Başında FA harfleri bulunan ve N ile biten 15 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Fabrikasyon

10 Harfli Kelimeler

Faydalanan, Fazlalaşan

9 Harfli Kelimeler

Fağfurdan

8 Harfli Kelimeler

Farmason, Fazladan

7 Harfli Kelimeler

Faşizan

6 Harfli Kelimeler

Fakfon, Fanfan, Fanfin, Fayton

5 Harfli Kelimeler

Falan, Fason, Fatin

3 Harfli Kelimeler

Fan

Bazı FA ile başlayan N ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fabrikasyon :

TDK:
sıfat Fabrikada yapılarak tüketime hazır duruma getirilen (madde)

farmason :
TDK:
1. isim Mason
2. sıfat Dinsiz, imansız

faşizan :
TDK:
sıfat Faşist eğilimli

FA ile başlayan N ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Fazladan Bir Hayat - Yazar: Metin Celal
Fazladan Bir Gün - Yazar: Fabio Volo

FA ile başlayan N ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ENBİYA - 72: Ona (İbrahim'e), İshak'ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Ya'kub'u lütfettik; herbirini sâlih insanlar yaptık.

Kelime Bulma Motoru