FAİ ile başlayan kelimeler

Başında FAİ harfleri bulunan 17 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Faizlendirmek

12 Harfli Kelimeler

Faizlendirme

11 Harfli Kelimeler

Failimeçhul, Failimuhtar

9 Harfli Kelimeler

Fair-play, Faizcilik

8 Harfli Kelimeler

Faikıyat, Faikıyet, Faikiyet, Faizcilk

7 Harfli Kelimeler

Faizsiz

6 Harfli Kelimeler

Faizci, Faizli

5 Harfli Kelimeler

Faide

4 Harfli Kelimeler

Faik, Fail, Faiz

Bazı FAİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


fail :

TDK:
1. sıfat Eden, yapan, işleyen
"Vilayetin bir yerinde faili yakalanamayan bir irtica vakası çıkar." - R. N. Güntekin
2. isim, dil bilgisi Özne
3. isim, hukuk Hukuki sonuç doğuracak bir suç işleyen kimse

faiz :
TDK:
1. isim, ekonomi İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
2. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli

faizlendirmek :
TDK:
-i Parayı faize verip işletmek, çoğaltmak, nemalandırmak

FAİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Son Kuşlar - Sait Faik Abasıyanık - Yazar: Sait Faik...
Seçme Hikayeler - Sait Faik Abasıyanık - Yazar: Sait Faik...
Faik Baysal ve Hikayeciliği - Yazar: Faik Baysal
Sait Faik Nasıl Yazar? - Yazar: Ömer Demircan
Sait Faik ve İnsan - Yazar: Yakup Çelik
Sait Faik - Yazar: Güven Taneri...
Apollinaire ve Faik Bey - Yazar: Luan Starova
Yanıldın, Sevgili Sait Faik - Yazar: Vural Sözer
Sait Faik Yaşamı - Yazar: Muzaffer Uyguner

FAİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 12: Andolsun ki Allah, İsrailoğullarından söz almıştı. (Kefil olarak) içlerinden on iki de başkan göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti: Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel borç verirseniz (ihtiyacı olanlara Allah rızası için faizsiz borç verirseniz) andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi, zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkâr yolunu tutarsa doğru yoldan sapmış olur.
BAKARA - 245: Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç (isteyene faizsiz ödünç) verecek yok mu? Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Sadece O'na döndürüleceksiniz.

Kelime Bulma Motoru