FER ile başlayan kelimeler

Başında FER harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Ferahlandırmak, Ferahnakaşiran

13 Harfli Kelimeler

Ferahlandırma, Ferdiyetçilik

12 Harfli Kelimeler

Fermantasyon, Fermentasyon, Fersizleşmek

11 Harfli Kelimeler

Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek

10 Harfli Kelimeler

Ferahlamak, Ferahlanma, Ferahlatma, Ferasetsiz, Ferdaniyet, Ferdiyetçi

9 Harfli Kelimeler

Feracelik, Feragatli, Ferahfeza, Ferahlama, Ferahnüma, Ferasetli, Fermeneci, Fermeneli, Fersahlık, Fersizlik

8 Harfli Kelimeler

Feraceli, Ferahlık, Ferahnak, Ferdiyet, Feresran, Feriklik, Feriştah, Fermanlı, Fermejüp, Fermiyum

7 Harfli Kelimeler

Feradis, Feragat, Ferahlı, Feraset, Ferhane, Feribot, Ferişte, Fermene, Ferment, Fermuar, Fersude, Fertler

6 Harfli Kelimeler

Ferace, Ferahi, Ferman, Fernez, Fersah, Fersiz, Fertik, Feryat

5 Harfli Kelimeler

Ferağ, Ferah, Ferda, Ferde, Ferdi, Feres, Ferib, Ferih, Ferik, Feriş, Ferit, Ferli, Ferma

4 Harfli Kelimeler

Ferç, Ferd, Feri, Fert, Ferz

3 Harfli Kelimeler

Fer

Bazı FER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ferace : yakasız
ferâdis : bahçeler, cennetler
feragatli : vazgeçebilen
ferağ : çekilme
ferahfeza : ferahlatıcı
ferahî : bolluk, genişlik, ucuzluk
ferahlama : teferrüç
ferahlandırmak : ferahlamasısağlanmak
ferahlanmak : rahatlamak, açılmak, genişlemek, rahat etmek
ferahlatma : terfih
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
ferasetli : anlayışlı
ferasetsiz : anlayışsız
ferç : vulva, am, bıtık
ferda : yarın, erte, yarınki
ferdâniyet : yalnızlık
ferdî : bireysel, kişisel
ferdiyet : teklik, bireysellik, bireylik
feres : at
feresrân : süvari
feribot : arabalı vapur
ferit : emsalsiz
fermantasyon : mayalanma, tahammür, fermentasyon
ferment : maya, enzim
fermentasyon : fermantasyon
fermiyum : fm
fermuar : giysi, carcur, düğmeci
fersiz : cansız, sonuk

Bazı FER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ferahî :

TDK:
ferahi

ferdiyet :
TDK:
isim, felsefe Bireysellik

ferih :
TDK:
sıfat Çok sevinçli, neşeli

FER ile başlayan İlçe isimleri

Ferizli (Sakarya)

FER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Perperok ile Ferda - Yazar: Aydın Altay

FER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 22: İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Kelime Bulma Motoru