Fİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Çayırsedefi, Heterotrofi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Keçisedefi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Pekmezkefi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tasavvufi, Tipografi, Tomografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Filozofi, Otografi, Ototrofi

7 Harfli Kelimeler

Camlifi, Coğrafi, Felsefi, Muntafi, Musaffi, Mündefi, Müntefi, Mürtefi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Hanefi, Hedefi, Hurufi, Menafi, Müdafi, Münafi

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Mahfi, Menfi, Terfi

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Hafi, Kafi, Kufi, Nafi, Nefi, Örfi, Refi, Safi, Sofi, Sufi, Şefi, Urfi

3 Harfli Kelimeler

Afi

2 Harfli Kelimeler

Fi

Bazı Fİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


afi : gösteriş, çalım, caka, cav, fiyaka
agrafi : yazma yitimi
bifyografi : yaşamöyküsü
camlifi : fiber optik
coğrafî : coğrafik
demografi : nüfus bilimi
elektrokardiyografi : kardiyografi, elektro
felsefî : ideoloji
gayrisafi : karışık, katışık
hafi : gizli, saklı, hâb-ı
heterotrofi : dış beslenme
kâfi : yeterli, yeter, yetişir
kareografi : koreografi
keçisedefi : keçisakalı
koregrafi : koreografi
koreografi : koregrafi, kareografi
kromatografi : renkseme
leksikografi : sözlük bilimi
litografi : litografya, taşbaskı, taşbasması, taş basması
menfi : olumsuz, negatif, aksi, sürgün
metalografi : maden
muntafi : sönmüş, sönük, bastırılmış
müdafi : savunucu, avukat
müntefi : faydalanan, kazanan
nafi : yararlı, kazançlı
oşinografi : ana deniz bilimi, deniz bilimi
otobiyografi : öz yaşam öyküsü

Bazı Fİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fonografi :

TDK:
isim Seslerin gerektikçe tekrarlanmasını sağlamak için bunların titreşimlerini, madde üzerine iz olarak geçirme yöntemi

gayrisafi :
TDK:
sıfat Karışık, katışık

koreografi :
TDK:
1. isim Dans adımlarının kâğıda geçirilmesi
2. Defile, müzikli gösteri vb. gösterilerdeki programın genel hatları
3. Bir baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü

Fİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Turgut Özal - Biyografi - Yazar: Hikmet Özdemir
Orkestra Şefi - Yazar: Sarah Quigley
Pornografi ve Müstehcenlik - Yazar: D. H. Lawrence
Biyografi Kitabı - Yazar: Mahmut Çetin
Marco Pantani'nin Ölümü - Bir Biyografi - Yazar: Matt Rendell
Galata, Pera, Beyoğlu: Bir Biyografi - Yazar: John Freely
Tarihi ve Tasavvufi Şahsiyetler - Yazar: M. Es'ad Coşan
TKP MK Genel Sekreteri İsmail Bilen Kısa Biyografi - Yazar: Derleme
Rosebud Biyografi Parçacıkları - Yazar: Pierre Assouline

Kelime Bulma Motoru