FO ile başlayan kelimeler

Başında FO harfleri bulunan 166 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Formülleştirmek, Fotoğrafçılıkta

14 Harfli Kelimeler

Fonksiyonalist, Fonksiyonalizm, Formülleştirme, Fosilleştirici, Fosilleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Fotoğrafçılık, Fotoğraflamak, Fotokopicilik, Fotolitografi

12 Harfli Kelimeler

Fokurdayarak, Folklorculuk, Formülleşmek, Foşurdayarak, Fotoelektrik, Fotoğrafhane, Fotoğraflama

11 Harfli Kelimeler

Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm

10 Harfli Kelimeler

Fodlacılık, Fokurdamak, Fokurdatma, Folklorist, Formatlama, Fortepiano, Fortissimo, Fosfatlama, Fosforışıl, Fosilleşme, Fosurdamak, Fosurdatma, Foşurdamak, Foşurdatma, Fotoğrafçı, Fotokinezi, Fotokopici, Fotomontaj, Fotomorfoz, Fotosentez, Fototerapi

9 Harfli Kelimeler

Fokurdama, Folklorcu, Folklorik, Fonetikçi, Fonksiyon, Fonografi, Fonojenik, Formaları, Formalist, Formalite, Formalizm, Formasyon, Forsmajör, Fosforışı, Fosforsuz, Foslatmak, Fosseptik, Fosurdama, Foşurdama, Fotofiniş, Fotojenik, Fotokimya, Fotometre, Fotometri, Fotomodel, Fotoroman, Fototaksi, Fotsentez

8 Harfli Kelimeler

Fodulluk, Fokstrot, Fokurdak, Fondöten, Fonograf, Fonoloji, Forklift, Formalık, Formatlı, Foseptik, Fosfatlı, Fosforik, Fosforlu, Foslamak, Foslatma, Fotoakım, Fotoğraf, Fotokopi, Fotosfer, Fotoskop, Fotoşimi

7 Harfli Kelimeler

Fodlacı, Fodulca, Fokurtu, Folklor, Fonetik, Fonolit, Fonolog, Formika, Formüle, Forseps, Fosilli, Foslama, Fosurtu, Fotojen, Fotoliz, Fotosel, Fototek, Foyasız

6 Harfli Kelimeler

Folluk, Fondan, Fondip, Forint, Format, Formel, Formen, Formol, Formül, Forslu, Forvet, Fosfat, Fosfor, Fosgen

5 Harfli Kelimeler

Fodla, Fodra, Fodul, Folyo, Fonda, Fonem, Forma, Foroz, Forsa, Forte, Forum, Forza, Fosil, Fotin, Foton

4 Harfli Kelimeler

Fobi, Folk, Font, Fora, Form, Fors, Foşa, Fota, Foto, Foya

3 Harfli Kelimeler

Fob, Fok, Fol, Fon, For, Fos

Bazı FO ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


fobi : yılgı, korkuntu, korku
fodul : kibirlenen
folklorik : halk bilimsel
fonetik : sesçil, ses bilgisi
fonksiyonalist : işlevci
fonksiyonel : işlevsel
fonoloji : ses bilimi
forklift : kaldırmaç
forma : biçim, şekil, öğrencilerin, sporcuların, milli forma
formaliteci : biçimci, şekilci, şekilperest, formalist
formalizm : biçimcilik
format : biçim
formel : biçimsel, resmî, şeklî
fos : çürük, temelsiz, boş, kof
foseptik : lağım çukuru
fosilleşmek : taşıllaşmak, gerilemek, köhneleşmek
foslatmak : birini, utandırmak, mahçup etmek
fosseptik : lâğım çukuru
fotoğraflamak : görüntülemek, fotoğrafınıçekmek
fotojen : doğuran
fotojenik : resmegider
fotometre : lşıkölçer, ışıkölçer
fotometri : ışık ölçümü
fotoşimi : fotokimya
fotsentez : fotosentez
foyasız : pırlanta

Bazı FO ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


folklor :

TDK:
isim Halk bilimi

formalizm :
TDK:
isim, felsefe Biçimcilik

formülleşme :
TDK:
isim Formülleşmek işi

FO ile başlayan İlçe isimleri

Foça (İzmir)

FO ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Folklor ve Edebiyat - Yazar: Pakize Aytaç
Sözlü Tarih Folklor İlişkisi - Baraklar Örneği - Yazar: Ruhi Ersoy

Kelime Bulma Motoru